Gelişmiş Arama
Ziyaret
4744
Güncellenme Tarihi: 2015/04/11
Soru Özeti
daimi ve geçici nikâhın akdi nasıl okunuyor?
Soru
Tevzi’ul – Mesaillerde nikâh akdi şekli hakkında iki açıklama var; birisi, bayan ve erkeğin kendisi okuyacak diğeri her birisi tarafından yani birisi bayana diğeri erkeğe vekil olacak onlar akdi okuyacaklar. Hal böyle iken soru şu: eğer damat bakire bayanın müvekkili olup kendi akdini okurlarsa nasıl okumaları gerekiyor. İkinci soru şu; eğer üçüncü bir kimse müvekkil olur; yani hem erkeğin ve hem bayanın yerine akdi okumak istese akdi nasıl okuması gerekiyor? Lütfen hem daimi ve hem de geçici nikâhları dikkati nazarda tutarak açıklama yapınız.
Kısa Cevap
Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani Hazretleri (damet berakatuh) mezkûr sorunun cevabı hakkındaki açıklaması şöyledir:
 1. Eğer erkek bayan tarafından, bayanı kendine aktetme vekaletine sahip ise daimi akitte mihriyesini tayin ettikten sonra şu şekilde akti okuyabiliyor: a) bayan adına desin: “zevvectü müvvekkileti li nefsi ala sidaki’l malum. Yani kendi müvekkilimi malum olan sıdak (mihriye) üzere kendime eş ettim, b) kendi adına desin: “kabiltü et-tezvice hakeza. Yani aynı şekilde akdi kabul etim.
Geçici akit için mihriye ve müddetini tayin ettikten sonra yukarıdaki akit şeklini okusun. Ancak “ala sidaki’l - malume” ibaresini söyledikten sonra şu ibareyi de “fi müddetil malume”  söylesin.
 1. Eğer üçüncü bir şahıs bayan ve erkek tarafından akit okuma yetkisine sahipse (müvekkilse) daimi akitte mehriyesi belirlendikten sonra şöyle der: a) bayan adına; zevvectü müvekkileti li müvekkili ala sıdakil – malum, b) erkek adına: kabiltü et-tezvice li müvekkili hakeza.
Geçici akit için: mehriye ve müddeti tayin ettikten sonra yukarıdaki aktin aynısını okuyacak ve şu cümleyi de  “fil-müddetil –malume” ekleyecek.
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki endekslere müracaat ediniz:
 1. Endeks: “felsefe hubey-i akt” soru numarası; 9028.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namahrem bir erkeğe örtülü fotoğraf vermenin hükmü nedir?
  5466 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  Büyük taklit mercilerinin bürolarından aşağıdaki cevaplar elde edilmiştir. Dikkatinizi bu cevaplara çekiyoruz.Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu: Zatı itibariyle sakıncasızdır. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu: ...
 • Cildimde kahverenkli noktalar olsa onları eşimin izniyle lazerli ameliyatla aldırabilir miyim?
  5190 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/05
  Bazı taklit mercilerinin kahverenkli noktaları lazerle ameliyat etme hakkında ki görüşleri şöyledir: Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu: Haram dokunma ve haram bakmayı gerektirmiyorsa ve önemli bir zararı da yoksa sakıncasızdır. Hz. Ayetullah Sistani’nin Cevabı: ...
 • Şah İsmail, acaba sofi bir Sünni mi idi yoksa Şia mı idi?
  14035 تاريخ بزرگان 2009/04/08
  Her ne kadar sofilerin bazı yolları Şii alimler tarafından eleştirilse de bu, onların tüm öğretileri yanlıştır, demeyi gerektirmez. Dolayısıyla sofiliğin doğru öğretilerine amel eden kimseyi Şia mezhebinden çıkmış diye niteleyemeyiz. Birçok sofi var ki Şia mezhebine bağlı olduklarını açıkça söylüyorlar. 
 • Yolcu, on gün niyeti etmeksizin müstehap oruç tutabilir mi?
  5267 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Taklit mercileri şöyle demektedir: Yolcu, müstehap oruç tutamaz. Eğer oruç tutmayı nezrederse ve onun gününü belirlemezse, onu yolculukta tutamaz. Ama yolculukta belirli bir günde oruç tutmayı nezrederse, onu yolculukta yerine getirmelidir.[1] Yolcu hacet istemek için Medine-i Münevvere’de üç gün ...
 • İntihar gibi bazı günahlar insanın otomatik bir şekilde cehenneme girmesine neden olur mu?
  11052 گناه 2012/08/12
  İnsanın paraşüt ve yardımcı araçlardan istifade etmeksizin kendisini yüksek bir noktadan atması onun bedeninin parçalanmasına neden olur. Aynı şekilde insan kendini derin bir denize atar ve yüzme tekniklerini de bilmezse doğal olarak kendisinin boğulmasına zemin hazırlar. Bu her iki durumda da dönüş yolu bulunmaz. Bazı günahlar da tövbe ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  26639 Tefsir 2012/04/15
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...
 • Hafızayı takviye etmenin yolları nelerdir?
  7233 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/04
  Peygamber efendimiz ve masum İmamlardan bizlere ulaşan rivayetlerin bir kısmı bazı bitkilerin özellikleri, ilaçlar ve yiyecekler hakkındadır. Birçok rivayette hafızayı takviye etmenin yolları ve hangi yiyecekler ve ilaçların kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Zikri geçen rivayette İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Her kim biraz halis safranı, ayak otu ve ...
 • İmam Seccad’ın ahlaki yaşam tarzını açıklar mısınız?
  10993 Masumların Siresi 2010/12/22
  Dördüncü önder; Hak tarafından seçilen kâmil bir insan olup ahlak, ibadet ve ilim başta olmak üzere tüm alanlarda yetkinliğin zirvesine ulaşmıştı. Kendisi Kur’an ve Allah Resulü’nün (s.a.a) tecessüm etmiş ve aynî örneğiydi. İnsani değerlerin ve ahlaki faziletlerin unutulmaya yüz tuttuğu Emevilerin karanlık egemenlik döneminde o ulu imam ışıldayan ve ...
 • Ramazan bayramı namazını bayram gününde kılmak farz mıdır?
  5772 Ramazan Ve Kurban Bayramı Namazı 2014/05/20
  1. Ramazan ve Kurban bayramları namazı imamın varlığında farzdır ve cemaat ile kılınmalıdır. Bizim zamanımızda ise masum imamın gıyapta olması nedeniyle müstehaptır ve farz ihtiyat gereği cemaatle kılınmamalıdır.[1] Ama ümit kastiyle kılınmasında bir sakınca yoktur ve veliyy-i fakih veya onun tarafından atanmış biri cemaat ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7003 بیشتر بدانیم 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...

En Çok Okunanlar