Gelişmiş Arama
Ziyaret
13231
Güncellenme Tarihi: 2010/12/04
Soru Özeti
Pahalı taşlardan yapılan yüzükleri takmanın ne gibi sevap ve faydaları var?
Soru
Alimlerin parmaklarına taktıkları çeşitli yüzükler var. Ben bu konuda birçok hadis okudum, ama onların hakkında daha bilgi sahibi olmak istiyorum. Çeşitli yüzüklerin takılmasını vurgulayan ve destekleyen hadis veya ayetler var mı? Lütfen taşlar, cevherler veya pahalı taşların listesini onlar hakkındaki hadislerle birlikte veriniz ve her birinin faydalarını yazınız.
Kısa Cevap

Akik, firuze, yakut vb. gibi yüzükleri kullanmak, eğer halkası altın olmazsa erkekler için caiz ve rivayetlere göre sevabı da vardır. Ayrıca namazın sevap ve faziletinin çoğalmasına da neden olmaktalar.

Ayrıntılı Cevap

Akik yüzüğü takmanın sevabı

İmam Rıza’dan (a.s), İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Parmağına akik yüzük takan kimse (onun berketiyle) fakir olmaz ve hacetleri en güzel şekilde giderilir.’

İmam Sadık (a.s) bir başka hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik, yolculukta emniyettir.’

Yine İmam Sadık (a.s) babalarından (a.s), Onlar’da (a.s) Emir-ul Müminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmekteler: ‘Akik yüzük takın ki Allah size berket versin ve beladan korunun.’

İmam Bakır (a.s) bir hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik yüzük takan kimse -o parmağında olduğu sürece- hep iyilik görecek ve Allah’tan taraf bir koryucu onu koruyacaktır.’

İmam Sadık (a.s), babasının şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Kim akik yüzüğünün kaşına ‘Muhammed Nebiyullah ve Ali Veliyullah’ diye işlerse Allah onu kötü ölümden korur ve fıtrat üzerine ölür.’

İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Akik yüzüğünün olduğu elden daha iyi bir el Allah’ın dergahına kalkmamıştır.’

İmam Rıza (a.s), babası İmam Musa b. Cafer’den (a.s), O da babalarından (a.s), Onlarda (a.s) Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Allah-u Teala, Musa b. İmran’ı yarattığında ve Onunla Tur-u Sina’da konuştuğunda yeryüzüne baktı ve kendi nurundan akiki yarattı, sonra şöyle buyurdu: ‘Adolsun kendi hakkıma, parmağında akik olan kimseyi ateşte azap etmeyeceğimi kendime lazım ettim, bir şartlaki Ali’yi de (a.s) sevmelidir.’’

Firuze yüzüğü takmanın sevabı

Abdulmümin Ensari şöyle diyor: ‘İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Parmağında firuze yüzüğü olan fakir olmaz.’

Ceze-i Yemani takmanın sevabı

Muhammed b. Hüseyin babasından, O da babasından Emir-ul Müminin Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ceze-i yemani yüzüğünü takın ki, asi şeytanların şerrini sizden uzaklaştırır.

Zümrüt  yüzüğü takmanın sevabı

Hz. Musa b. Cafer’in (a.s) bazı işlerini yapan Ahmed b. Muhammed b. Nasr şöyle anlatıyor: ‘İmam (a.s) bir kitaptan bana şöyle okuyordu -ve ben de yazıyordum- ‘Zümrüt yüzüğünü parmağa takmak hiç bir zorluğun olmadığı bir rahatlığın kaynağıdır.’

Yakut yüzüğü takmanın sevabı

Hüseyin b. Halid, İmam Rıza’dan (a.s) İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Yakut yüzüğü takın, çünkü o fakirliği götürür.’

Billur yüzük takmanın sevabı

Ali b. Muhammed (Vasıt’ın köylerinden biri olan Abdes’li İbn-i Vahebe b. Abdesi) İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Billur, iyliğin kaynağıdır.’[1]-[2]

Son olarak iki noktayı belirtmeyi gerekli görüyoruz:

1-Altından yapılmış ziynetleri ve bu cümleden altın yüzük takmak erkeklere haramdır.[3]

2- Çeşitli maden taşları için söylenen özellikler kesin değildir, şanî ve iktizaidir. Yani başka şartlarında yerine gelmesi gerekir. O şartlar bir araya geldiğinde söylenen özellikler gerçekleşir.


[1] -Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal, Şeyh Saduk (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

[2] -Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

1- Şeyh Saduk, Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

2 -Muhammed Ali Mücahidi, Padaş-ı Nikiha ve Keyfer-i Günahan.

3 -Şerfuddin Huydeki, Kaşif-ul Estar Der Tercüme-i Cami-ul Ahbar.

4 -Şeyh Saduk, el-Hisal.

5 -Hüseyin Gaffari Sarevi, Ayin-i Bendegi ve Niyayiş.

6 -Şeyh Saduk, İlel-uş Şerayi.

7 -M. R. Edeb-i Huzur.

8 -Fatıma Meşayih, Kısas-ul Enbiya (Kısas-ı Kur’an).

9 -Mekarim-ul Ahlak (Mir Bakırî’nin çevirisi).

10 -Ahmed Sadıki Erdesteni, Nevadir-u Ravendi (Sadiki Erdestani çevirisi).

11 -Muhammed Bakır Saidi, Fezail-i Penç Ten (a.s) Der Sihah-ı Şeşgane.

[3] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.482.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar