Gelişmiş Arama
Ziyaret
27410
Güncellenme Tarihi: 2011/07/28
Soru Özeti
Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manası nedir?
Soru
Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manasını söyler misiniz?
Kısa Cevap

Cabbar kelimesi Allah-u Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kur’an’da da geçmiştir.[1] Cebr maddesinden olan bu sözcük bazen kahreden manasına gelir, bazende telafi etmek, ıslah etmek manasına.

Mecma-ul Bahreyn, Cabbar’ın manası hakkında şöyle yazar: ‘Cabbar, saltanat ve hükümetinde çok azim olan kimsedir. Bu sıfat sadece Allah-u Müteal için kullanılır. Allah’ın dışındaki kimseleri için ise kınama maksadıyla kullanılır’[2]

Ragıb ise Müfredat’ta şöyle yazar: ‘Cebr’in asıl manası galebe ve kudretle birini ıslah etmek demektir. Allah için kullanıldığında Onun büyük sıfatlarından biri olarak kullanılır. Yani iradesini ve kudretini tam olarak kullanarak her fesadı ıslah eder. Allah’tan başkası için kullanıldığında kınanma manasına gelir.’[3] Ragıb’a göre eksiklik ve boşluğunu layık olmadığı bazı makamlara sahip olduğunu iddia ederek gidermek isteyen kimse cabbardır.

Bu sözcük Kur’an-ı Kerim’de on kere gelmiş, onlardan yalnızca biri kadir olan Yüce Allah için, diğer dokuzu ise zalim, asi ve fesatçılar için kullanılmıştır.[4]

Buna göre bu isim Allah için kullanıldığında hem ‘Çok baskın ve galip’ manasına gelir,[5] hem de ‘kırık kalpleri çok onaran ve telafi eden’[6] manasına.[1] - ‘O öyle Allah’tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, Kuddûs'tur, Selam'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir Aziz'dir, Cabbar'dır (iradesini geçirendir), Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.’

[2] -Mecma-ul Bahreyn, c.3, s.239

[3] -Ragıb İsfahani, Müfredatun Fi Garayib-il Kur’an, Cebr maddesi

[4] -Tefsir-i Nümune, c.23, s.554.

[5] -Müncid-ut Talib, (Farsça Tercümesi), s.57

[6] -Muhammed Rızayi, Vajehayi Kur’an, sütün:66

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Oruç insan üzerinde ne gibi eğitici eserler bırakır?
  6277 Pratik Ahlak 2012/05/12
  Oruç, nefsin tehzip (ruhi temizlik) ve tezkiyesi için bir çeşit alıştırma ve insanın kendi nefsine tasallutunun tahakkuku için uygun bir yöntem ve nefsanî heveslerle mücadeledir. Oruç, ferdi ve içtimai iki boyutta olmak üzere, insanın bedensel boyutta bıraktığı eserlerin yanı sıra insanın ruhi boyutunda da eğitici ...
 • Gök, yer ve erzakın yaratılması altı günde mi yoksa sekiz günde mi gerçekleşmiştir!?
  7956 Kur’anî İlimler 2011/05/21
  Yüce Allah rızık ve azık hakkında “kaddere” (takdir etti), gök ve yerin yaratılması hakkında ise “halake” (yarattı) kavramını kullanmıştır. Yani bu dört gün yaratılışın değil, erzakın takdiridir. Bu açıklamayla bu eleştiri temelden geçersiz olmaktadır; zira (kullanıcının yaptığı gibi) rızkın takdir günlerini yaratma kategorisinde ele aldığımız ...
 • Bedensel ve ruhsal erginlik arasındaki fark nedir?
  6863 Fıkıh 2011/08/21
  Bedensel erginlik ferdin evlilik çağına gelmesidir. Bedensel erginliğe ulaşmak insanlar da pek fark etmemektedir ve genellikle erkeklerde Kameri on beş yıl ve bayanlarda ise Kameri dokuz yıldır. Örf ve şeriatın ıstılahında çocuk ergin oldu denildiğinde onun ihtilam olduğu ve yükümlülüğe erdiği kastedilir. Düşünsel erginlik, ruhsal erginliktir. Rüşt ...
 • Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?
  14026 Kur’anî İlimler 2012/04/07
  Asıl itibarıyla tertil ki “retilil kurane tertila” denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا” “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”[1] Ama buradaki manası ise Kur’an ayetlerini sabır ve ağır ağır, gerekli tertip, harflerini doğru bir şekilde eda etme, kelimelerini açıklama, ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  78818 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Doktor ve hasta arasındaki karşılıklı haklar İslam şeriatı esasınca açıklanabilir mi?
  7682 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Bir açıdan ilahi hükümler iki kısma ayrılır. A. İmzasal hükümler; B. Tesise dayalı hükümler. İmzasal hükümler, İslam’dan önce geçmişi olan, ama İslam’ın bir takım ıslahatlar yaparak imzaladığı hükümlerdir. Birçok muamelat türü bu kabildendir. Tesise dayalı hükümler ise daha önce bir geçmişi olmayan, İslam’ın ibdası olan hükümlerdir; birçok ...
 • Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
  8076 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kabirde soru ve sual nasıldır ve gayri Müslimler için hangi şekildedir?
  13718 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Berzah sözlükte iki şey arasında yer alan perde ve engel anlamındadır. Istılahta ise Yüce Allah’ın dünya ve ahiret arasında karar kıldığı ve ölümden sonra insanın ilk menzili olan âleme denmektedir. Berzah âleminden kastedilen, kabir âlemidir; bu âlemde insan kıyamete dek özel bir tür yaşam sürecektir. Burada kabirden kastedilen şey ...
 • Şa’ri yıldızı nedir?
  6024 Tefsir 2012/02/18
  “Şa’ri”, “Mürzem” gibi başka adları da olan bir yıldızdır ve “Cevza” yıldızından sonra gökte görünmektedir.[1] Bazıları da “Şa’ri”yi iki yıldızın adı bilmiştir.[2] Bu yıldız veya yıldızlara bazı Arap ve ...
 • Çağdaş arifler kimlerdir?
  7808 Teorik İrfan 2011/12/19
  Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun ...

En Çok Okunanlar