Gelişmiş Arama
Ziyaret
5666
Güncellenme Tarihi: 2019/10/09
Soru Özeti
Rivayetlerde sihir ve büyünün gerçek olduğu ancak sadece Allah’ın izniyle etki edebileceği beyan edilmiştir. Allah’ın böyle bir şeye izin vermesi ilahi adaletle çelişmez mi?
Soru
İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen hadiste büyü ve sihrin ancak Allah’ın izniyle etki edeceği bildirilmektedir. Öncelikle böyle bir izin ilahi adaletle çelişmez mi? Saniyen büyü ve sihri ortadan kaldırmanın yolu nedir?
Kısa Cevap

 Muhammet bin. İsa der ki İmam Rıza (a.s)’dan ‘sihir’ hakkında sordum. İmam şöyle buyurdu: “ Sihir gerçektir ancak sadece Allah’ın izniyle etkisi olur.”[1]

Bu rivayette mevzu bahis olan ibaret: (هُوَ یُضِرُّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى) “O (sihir) Allah Teala’nın izniyle zarar verir.” bölümü olup, bu tabirden iki anlam çıkarılmaktadır.

Sihrin tekvini etkisi

Tevhid inançının temel ilkelerinden biride alemde var olan bütün gücün Allah Teala’nın kudretinden kaynaklandığıdır. Ateşin yakıcılığı ve kılıcın keskinliği dahi Rabbin izni ve tekvini emri olmadan gerçekleşmez. Varlık alemi sebep sonuç üzeredir. Elbette bazı sebepler maddi bazıları ise madde ötesi sebeplerdir. Allah Tealanın hikmetli iradesi her oluşun ve olayın kendine özgü sebepten meydana gelmesi üzeredir. Elbette yinede bütün sebebler ve sonuçlar Allah teala’dan kaynaklanır ve ondan güç ve kudret alır. Sebebi yaratanda ona güç ve kudret verende odur. Aynı şekilde sebebi ona özgü olan sonucu doğurması için hazırlar. Hakikatte varlık alemnde gerçek sebep tekdir.  Varlık alemi sebep sonuç ilişkisi içinde tecelli etmektedir. Bütün varlık alemi Hak Teala’ya muhtaç ve ondan kaynaklanmaktadır.[2]

Büyü ve sihrin etki etmesi konusunda da durum bu şekildedir. Alla Teala kendi kudretiyle böyle bir iradeyi ve güçü bazı insanlara imtihan vesilesi karar kılmıştır. Bu kişiler bu iradeden faydalanarak ve geliştirerek inanılmaz işler gerçekleştirebilirler. Ama maalesef bazıları bunu kötüye kullanarak yakışık almayan, nahoş işlere kalkışmaktadırlar. Bunun karşısında bazı salih insanlarda sihir ve büyü yöntemlerine ve usulüne vakıf olarak diğerlerinin cadılarını bozmaktadır. Öyleyse bu gücü insan vücudunda karar kılan ve Allah Tealadır. Sadece onun izniyle tahakkuk bulur. Ancak ondan nasıl kullanılacağı insanın kendi ühdesinedir. Bunun kullanımındanda mesuldür. Allah teala’nın karar kıldığı para, güç, güzellik, musibet, savaş gibi diğer imtihan vesilelerinden bir fark yoktur. Buna binaen ilahi adaletle bir çelişki söz konusu değildir.[3]

Sihre eser etme izni verilmesi

Sihrin varlıksal gerçekciliği ayrı bir boyut fiili olarak etki etmesi ayrı bir konudur. Allah Teala sihrin ve büyünün etki etmesini ve eser etmesini bazı durumlarda engelleyebilir. Yani varoluşsal tekvini etkisi Allah Teala tarafından ortadan kaldırılabilir. Buna binaen rivayette sihrin mutlak bir şekilde etki edeceği reddedilmiş ve Allah teala’nın izninin şart olduğu ilan edilmiştir. Bazı durumlarda ilahi hikmet ve maslahat bu sihrin ve büyünün Allah teala’nın izniyle birine zarar vermesi engellenmiştir.

Her halükarda nakledilen rivayetin devamında ve diğer rivayetlerde açıklandığı üzere sihir ve büyü ile mücadele için zikirler ve dualar beyan edilmiştir. Böylelikle sihir ve büyünün tekvini eserini kontrol edebiliriz. Hatta açıklanan dua ve zikirlerin yardımıyla Allah’a tevekkül ederek sihrin ve büyünün etki etmesini sağlayabiliriz. Mevzu bahis olan rivayetin devamında İmam Rıza (a.s) sihrin etki ve eserinden korunmak için şu desturu vermiştir: ‘Sana büyü yaptıkları zaman ellerini yüzüne kadar kaldır ve şunu oku: “بِسْمِ اللهِ الْعَظِیمِ، بِسْمِ اللهِ الْعَظِیمِ، رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ” [4]

 

 

[1] Tabersi, Hasan bin fazl, mekarim’ul-ahlak, 413.s, kum, şerif rezi, 4.bk, 1412.k.

[2] Subhani, Cafer, esalet ruh, 241.s, kum, muesse’tul İmam Sadık (a.s).

[3] Müracaa edinir: Sihir öğrenmek ve Allah’ın izniyle zarar vermesi, Cevap: 6481.

[4] Mekarim’ul-ahlak, 413.s.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6771 Tefsir 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.
 • İslam öğretileri acısından diğer mahlûkatlar için bir hukuk tarif edilmiş midir?
  7407 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/08/11
  Dini kaynaklarda bu konuyla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan anlaşıldı kadarıyla hak ve hukuk kavramı sadece insanlara özgü kavramlar değildir. Bilakis diğer bütün mahlûkatlarında hak ve hukuka sahip oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin “men la yehzer’ul-fakih” kitabında bir bölüm hayvanın sahibine hakkı olarak adlandırılmış ve bu konuyla ilgili hadisler ...
 • Neden Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evlenmesi caizdir, ama Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi caiz değildir?
  14019 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/13
  Çünkü, 1) Daimi evlilik iki taraf içinde yasaktır. Sadece geçici evlilikte Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir. 2) Ahkamın hikmetini bilmek iyi bir şey olsa da kulu hedeflenen menzile götüren şey, onun Allah’a kayıtsız ve şartsız itaat etmesidir. Bazı hükümlerin felsefesi hakkında ihtimaller verilebilir. Örneğin bu hüküm hakkında ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8355 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz. Ali'yi Allah bilen bir kimsenin evinde İmam Hüseyin için düzenlenmiş merasime katılmak caiz midir?
  9276 Eski Kelam İlmi 2011/06/20
  İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehit olan ashabı için yas tutmak ve bu doğrultuda düzenlenen merasimlere katılmanın Allah katında büyük sevabı ve mükâfatı vardır. Ama doğal olarak eğer bu tür merasimler ehlibeytin (a.s.) öğretilerine ters ve muhalif olan öğretilerin tebliğ ve güçlenmesine neden oluyor ise bu gibi merasimlere katılmanın hiçbir ...
 • Kedinin kılının hükmü nedir?
  15522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nisa suresinin 11. ayetinde ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ buyurulan cümlenin manası nedir?
  7707 Tefsir 2012/04/15
  Nisa suresinin 11. ayetinde birinci dereceki kimselerin miras bölüşümünün nasıl olacağı göz önüne alınarak müfessirler ayetin ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ bölümünün manası hakkında çeşitli ihtimaller vermişlerdir. Buna göre bu cümlenin manası şunlardan biri olabilir: 1- Baba, anne ve evlatlarınızdan hangisinin dünyada size ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  7191 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Nisa suresinin 78 ve 79. ayetleri esasınca, kötülükler Allah’a mı yoksa insana mı isnat edilmektedir?
  13848 Tefsir 2011/05/21
  Bu ayetler birkaç surette açıklanabilir:1. Allah her şeyi yaratmıştır, ama yaratılışın varlıksal kemalini engelleyen şeyler anlamındaki gerçek kötülük ve şer yokluktan başka bir şey değildir ve bundan dolayı yaratılacak bir kabiliyet de taşımamaktadır. Ama Allah’ın mahlûklarının birbirleriyle takışması nedeniyle bu kötülük meydana geldiği için kötülükler de Allah’a isnat ...
 • Allah falan kulunu kendi haline bırakmış deniliyor, bunun anlamı nedir?
  7499 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Bu kur’an’sal bir kavramdır. Allahu Teala kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “nesullahe fe nesiyehu; onlar Allahı unuttular, öyle ise Allah (da) onları unuttu”. Bunun anlamı şudur: Dünyada bazı insanlar Allah ı unuttukları için Allah da onları kıyamet gününde unuttur. Yani bunlara teveccüh etmiyor, kıyametin hayırlarından ve bereketlerinden mahrum ...

En Çok Okunanlar