Gelişmiş Arama
Ziyaret
8048
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
Ehlisünnetten olan bir bayanın Şia bir kimseyle evlenmesinin hükmü nasıl ve onlardan doğan çocuklar kime aittir?
Soru
1- Sünni olan bir Bayan Şia olan bir kimseyle evlenebilir mi?
2- Sünni olan bir Bayan Şia olan bir beyle evlenirse hangi mescitte bunların nikâh akitlerini okumak önemlilik arz ediyor mu?
3- Sünni olan bir Bayan Şia olan bir kimseyle evlenirse çocukları hangi taraftan sayılmalı; Şia mı Sünni mi? Siz hangi yolu seçersiniz?
Kısa Cevap

Değerli taklidi merciler şöyle buyurmaktadırlar:

Sünni olan bir bayanın Şia olan bir kimseyle evlenmesinin işkâlı yok.[1]

Nikâh akdinin nerede kıyılması hususunda her hangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Bazı yerlerin bazı nedenlerden ötürü değerli olduğu için insanlar nikâh akdini orada kıysalar bile bu hususta bir ayrıcalık söz konusu değildir.

Taklidi mercilerin defterleri bu konuda şöyle buyurmaktadırlar:

Ayetullahe'l-uzma HAMENEY'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Her iki surette de onlardan doğan çocuklar Müslüman sayılmaktadırlar. Erginlik ve buluğ çağına vardıktan sonra seçim hakkı kendilerine aittir.

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Çocuk erginlik çağına ulaşmadığı müddete kadar babasına ilhak edilir. Şer’i erginlikten sonra çocuğun kendisi kendi seçimini yapacak.

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

1-     Tahkik ve araştırma yapmaları lazım ve ehlibeyt (a.s.) mektebine tabi olmaları gerekir.

2-     Ehlisünnet erkekleriyle izdivaç: Gelecekte kadının kendisi ya çocuklarının mezhepleri hakkında bir tehlike söz konusuysa onunla evlenmesi caiz değildir. Konu hakkındaki daha geniş bilgi edinmek için şu adrese: “İzdivaç duhteri Sünni ba merdi Şia, sual: 3536 (sayt: 4170)”, müracaat ediniz.[1] VAHİDİ HORASANİ, (Ayatullah), “minhacus-salihin”, C. 3, mesele: 1398, TEBRİZİ, (Ayatullah), “minhacus-salihin”, c. 3, mesele: 1398, NURİ HEMEDANİ, (Ayatullah), “istiftaat”; SAFİ (Ayatullah), “hidayetul ibad”, c. 2, el-kevl-u fil-küfr, mesele: 8; imam HUMEYNİ, (Ayatullah), “tahriru vesile”, c, 2, el-kevlu fil-küfr, mesele 8, HAMENEY, (Ayatullah), “istiftaat”, s. 16 ve 143, MEKARİMİ ŞİRAZİ, “istiftaat”, c. 1, s. 708; SİSTANİ, minhacus-salihi”, c. 2, m. 215; FAZILI LENKERANİ VE BEHCETİN DEFTERİ. (porsmandan naklen).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar