Gelişmiş Arama
Ziyaret
5133
Güncellenme Tarihi: 2011/07/31
Soru Özeti
Ehl-i kitap özellikle Hıristiyanlar pak mıdırlar?
Soru
Ehl-i kitabın pak olup olmadıkları konusunda bir araştırma yapmaktayım. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin Ehl-i kitabın pak olup olmadıkları konusundaki görüşü bilmek istiyorum. Ayrıca Ehl-i kitab'ın pak olup olmadıkları konusundaki delilleri de açıklayın. Eğer Kitap ehli özellikle Hıristiyanlar teslise inanıyorlarsa hükümleri nedir? Eğer bu konuda yazılmış eserler var ise bunu da tanıtın.
Kısa Cevap

 Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin konuyla ilgili görüşü şöyledir:

Kitap ehli paktırlar, kendisine Yahudi veya Hıristiyan denilen herkesin durumu aynıdır, teslise inansa bile. Nitekim günümüzdeki Hıristiyanlığın çoğu böyle bir inanca sahiptirler.[1]

Bu konuda istifade edilebilecek kitaplardan bazıları şöyledir:

Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, Fıkhu'ş-Şia, c. 3 s. 96

Sadr Seyyid Muhammed Bakır, Buhusu'n-Fi Şerh-il Urvetu'l-Vuska c. 3 s. 357

Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, Mevsua, c. 3 s. 40

Gülpeygani, Seyyid Muhammed Riza, Netaicu'l-efkar fi necasetu'l-kuffar,

Lengerudi, Seyyid Muhammed Huseyin, Lubbu'l-Lubab, fi taharet-i ehli'l-kitap

Sadr, Seyyid Muhammed Sadık, Maverau'l-Fıkh, c. 1 s. 147

Daha geniş bilgi için bk

1- Diizin: Kuffar ve ehl-i kitabın necaseti, soru: 2315 site: 2357

2-Dizin: Necest-i kafir ve tevhin be şehasiyet-i o, soru: 3007, site: 2260[1] bk Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, Fıkhu'ş-Şia, c. 3 s. 96;Sadr Seyyid Muhammed Bakır, Buhusu'n-Fi Şerh-il Urvetu'l-Vuska c. 3 s. 357;Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, Mevsua, c. 3 s. 40;Gülpeygani, Seyyid Muhammed Riza, Netaicu'l-Efkar fi necasetu'l-kuffar; Lengerudi, Seyyid Muhammed Huseyin, Lubbu'l-Lubab, fi taharet-i ehli'l-kitap; Sadr, Seyyid Muhammed Sadık, Maverau'l-Fıkh, c. 1 s. 147

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar