Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah seseorang, yang mengerjakan shalat di atas kursi roda, dapat meletakkan turbah di atas bantal dan turbah tersebut sedikit bergerak?
  4879 Hukum dan Yurisprudensi
  Jawaban kantor para marja agung terkait dengan pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Âli): Apabila mampu Anda harus meletakkan (turbah) di atas sesuatu yang tetap (tidak bergerak). ...
 • Apakah yang menjadi rintangan-rintangan tabligh para Nabi?
  5819 Mengenal Penghalang
  Terdapat rintangan-rintangan dalam proses kemasyarakatan agama dan untuk mencapai tujuannya. Al-Quran telah menyebutkan rintangan-rintangan tersebut, diantaranya: 1. Kesombongan dan mengikuti hawa nafsu: «أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُون» “Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak ...
 • Mengapa ayat-ayat al-Quran lebih didominasi dengan ayat-ayat maskulin?
  11837 Ulumul Quran
  1.     Kita dapat menetapkan khitab-khitab (penyampaian-penyampaian) al-Quran itu maskulin ketika ruh yang mendominasi lafaz-lafaz dan khitab-khitab itu bersandar pada jenis kelamin dan fokus pada pria. Dari berbagai ayat al-Quran dapat dipahami bahwa wacana yang mendominasi al-Quran itu ...
 • Apakah sebaik-baik amalan mustahab yang dapat dikerjakan seorang Muslim?
  9828 بندگی و تسبیح
  Menjelaskan sebaik-baik amalan mustahab merupakan pekerjaan yang sangat sulit dilakukan untuk tidak menyebutnya mustahil. Penyebab hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut: Dalam banyak riwayat disebutkan tentang beragam hal yang dinilai sebagai sebaik-baik amalan: Intizhar al-faraj (menanti kelapangan berupa kedatangan Imam Zaman Ajf),
 • Apa tujuan adanya setan yang nota-bene merupakan makhluk pembangkang dan menyesatkan? Mengapa Tuhan menciptakan setan?
  12776 Teologi Lama
  Pertama: Peran setan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada tataran mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan senantiasa berlangsung di tengah pelbagai pertentangan dan paradoks. Atas dasar ini, penciptaan entitas dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak dapat disebut sebagai sebuah perbuatan sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan ...
 • Kapankah pemerintahan adil yang universal akan terbentuk? Apakah setelah berdirinya pemerintahan tersebut, kemiskinan dan kezaliman akan musnah?
  5318 Teologi Lama
  Yang dapat diserap dari hadis-hadis, berkaitan dengan peperangan Imam Mahdi As melawan orang-orang yang zalim adalah bahwa peperangan tersebut akan berlangsung selama delapan bulan. Delapan bulan setelah kemunculan Imam Mahdi As, pelbagai negara akan berada dalam kekuasaannya sehingga akan terwujud sebuah pemerintahan adil di seantero jagad. Kekafiran, ...
 • Apakah halal hukumnya mengambil keuntungan dari bank-bank Iran?
  5182 Bunga Bank
  Pada bank-bank Republik Islam Iran substansi deposito adalah bahwa nasabah menyimpan uangnya dalam bentuk deposito untuk jangka pendek atau jangka panjang dan menjadikan pihak bank sesuai dengan perjanjian bank sebagai wakil supaya uang tersebut digunakan dalam pelbagai transaksi. Dalam masalah ini transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan ...
 • Apa makna ayat “Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya?”
  19915 Tafsir
  Yahulu derivatnya dari kata “haul” yang bermakna mediasi sesuatu di antara dua perkara. Tatkala ucapan tentang hâil (batas, halangan, rintangan) mengemuka maka hal itu bermakna pertama: Harus terdapat dua hal sehingga hal ketiga menjadi medium di antara dua hal tersebut. Kedua: antara dua hal tersebut terdapat kedekatan ...
 • Dapatkah Anda jelaskan tentang kepribadian Ubay bin Ka’ab?
  8827 Sejarah Para Pembesar
  Ubay bin Ka’ab adalah salah seorang sahabat terkenal Rasulullah Saw. Ia adalah sosok yang dihormati oleh seluruh kaum Muslimin baik dari kalangan Syiah atau pun Sunni. Dalam literatur-literatur Syiah riwayat-riwayat yang berasal dari Ubay bin Ka’ab terbatas jumlahnya dan para ulama Rijal memandangnya sebagai salah seorang sahabat ...
 • Tolong Anda perkenalkan beberapa literatur yang berisikan sabda-sabda Imam Zaman ihwal tawakkal?
  4516 Dirayah al-Hadits
  Kami tidak jumpai riwayat-riwayat Syiah tentang tawakkal yang bersumber dari Imam Zaman Ajf. Namun mengingat bahwa para Imam Maksum As merupakan satu kesatuan cahaya, mereka bersambung pada satu sumber dan mata air, karena itu kita dapat merujuk pada sabda-sabda mulia para Imam Maksum lainnya dalam masalah ini dan mengambil ...

Populer Hits