Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dapatkah Anda memperkenalkan Aminah Ibunda Rasulullah Saw?
  4162 Kehidupan Personal 2015/01/07
  Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf lahir dari seorang ibu yang bernama Barah. Abdul Mutthalib meminangkan Aminah untuk putranya Abdullah dan pada akhirnya keduanya dinikahkan oleh Abdul Mutthalib. Aminah kemudian mengandung Nabi Muhammad Saw dan berkata bahwa selama mengandung putranya ia sama sekali tidak pernah merasa susah ...
 • Bagaimana memperkenalkan Islam dan Syiah dengan baik kepada seorang warga negara Eropa?
  7182 Teologi Lama 2010/04/29
  Secara leksikal, Islam bermakna pasrah dan berserah diri. Dengan demikian, agama Islam disebut Islam lantaran program universalnya adalah berserah dirinya manusia di hadapan Tuhan semesta sehingga berdasarkan penyerahan diri manusia tidak menyembah selain Tuhan dan tidak menerima titah selain dari Allah Swt.Agama ...
 • Tolong jelaskan apa yang menjadi falsafah pembacaan khutbah akad itu?
  3789 بیشتر بدانیم 2014/04/14
  Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sebuah ikrar suci untuk membentuk rumah tangga demikian juga konsekuensinya yang akan membentuk masyarakat. Pernikahan memiliki pengaruh dan manfaat yang banyak di antaranya: Menyalurkan libido seksual, reproduksi dan kelestarian generasi, kesempurnaan manusia, ketenangan, kesucian, penguatan hubungan emosional dan afeksional, dan masih banyak ...
 • Mengapa memakan daging kelinci itu diharamkan?
  44962 Hukum dan Yurisprudensi 2011/03/05
  Sesuai dengan fatwa seluruh marja taklid, haram hukumnya memakan daging kelinci. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan beberapa riwayat yang memandang keharaman memakan daging kelinci. Karena itu, hukum ini adalah bersumber firman dan titah Allah Swt. Firman Allah Swt harus dipatuhi karena merupakan titah. Bukan karena kita mengetahui ...
 • Apakah riwayat ini “Pasca kemunculan Imam Mahdi Ajf seluruh imam akan memerintah dengan keadilan” ada benarnya?
  3779 Teologi Lama 2011/07/14
  Kapan saja pemerintahan berada di tangan para Imam Maksum As maka mereka akan memerintah dengan keadilan secara sempurna. Hal ini mengakar dalam keyakinan Syiah; karena Ahlulbait As dan para imam As adalah maksum dan terjaga dari segala jenis kesalahan dan kezaliman. Karena itu, tidak terdapat perbedaan pada ...
 • Apakah mungkin kita menjalin hubungan dengan Imam Zaman?
  6901 Hukum dan Yurisprudensi 2010/09/05
  Menjalin hubungan dan tautan antara dua orang tidak mungkin kalau keduanya sama sekali tidak saling mengenal. Hubungan dapat dibina dari satu pihak dan dengan mengenal serta mencintai pihak lainnya menjadi cikal-bakal bagi terciptanya hubungan kedua belah pihak.Sekaitan dengan hubungan kita dengan Imam Zaman Ajf, beliau adalah satu pihak dalam ...
 • Apakah mengenakan pakaian hitam bermakna mengenakan pakaian Fir'aun?
  7228 Majelis Duka dan Ziarah 2013/06/22
  Teks Arab hadis yang disebutkan adalah sebagai berikut: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ» Di antara beberapa hal yang diajarkan Amirul Mukminin Ali As kepada sahabatnya salah satunya adalah, "janganlah berpakian hitam karena pakaian hitam ...
 • Sejak kapan haram (makam suci) Sayidah Maksumah dibangun?
  5360 زیارت قبور و بنای مراقد 2012/08/22
  Sayidah Maksumah As adalah putri Imam Ketujuh Syiah, Imam Musa bin Ja'far As dan ibunya adalah Najmah Khatun As. Beliau lahir pada tanggal 1 bulan Dzulqa'dah tahun 173 H di kota Madinah Munawarah. Pada tahun 200 H, disebabkan oleh ancaman-ancaman dan tekanan Khalifah Makmun Abbasi, ...
 • Bagaimana cara benar dan mudah dalam memilih marja taklid a’lam bagi para muallaf dan tidak memiliki akses kepada ulama?
  4604 Hukum dan Yurisprudensi 2010/11/08
  Bertaklid kepada marja a’lam maksudnya adalah bahwa orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam masalah-masalah juristik (fikih) dalam menunaikan tugas-tugas syar’inya harus beramal berdasarkan fatwa seorang mujtahid yang memiliki keahlian sempurna dalam ilmu Fikih dan lebih pandai (a’lam) daripada mujtahid lainnya. Mujtahid a’lam dapat diidentifikasi melalui tiga cara ...
 • Bagaimana saya dapat melakukan istikhârah dengan menggunakan al-Qur’an? Dengan kata lain, bagaimana saya dapat memahami makna ayat-ayat tatkala melakukan istikhârah dengan menggunakan al-Qur’an?
  6806 Tafsir 2011/11/13
  1.      Salah satu jenis istikhârah yang paling umum digunakan masyarakat adalah istikhârah dengan menggunakan al-Qur’an yang memiliki ragam metode: Metode Pertama: Anda mengambil al-Qur’an dan membaca doa berikut ini, “Tuhanku! Aku melakukan istikhârah dengan kitab-Mu dan bertawakkal kepada-Mu. ...

Populer Hits