Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan sebab diwahyukannya (asbāb al-nuzul) dan kandungan surah al-Rahman?
  3171 Tafsir
  Sebab (asbāb al-nuzul) atau kondisi pewahyuan (sya’n al-nuzul): Sehubungan dengan sebab diturunkannya surah al-Rahman para ahli tafsir al-Quran mengatakan, “Lantaran orang-orang Quraisy jarang mendengar nama Rahman, tatkala ayat 60 surah al-Furqan (25) “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang”, diturunkan kepada Rasulullah ...
 • Saya ingin meminta penjelasan tentang biografi Anas bin Harits, salah seorang syahid Karbala?
  4380 Ahlulbait As dan Para Sahabat
  Walaupun sahabat Imam Husain As termasuk sahabat-sahabat pilihan para Imam Maksum As, sebagaimana ketika Imam Husain As berkata-kata kepada para sahabat dan penolong setianya pada malam Asyura, “Aku tidak mengenal sahabat yang lebih baik dan lebih utama dari pada para sahabatku”[1] namun kita tidak ...
 • Surah manakah yang tatkala diturunkan terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang menyampaikan ucapan selamat tinggal kepadanya?
  7035 Tafsir
  Sesuai dengan apa yang termaktub dalam literatur-literatur riwayat tipologi seperti ini telah dideskripsikan bagi surah al-An’am (6). Imam Shadiq As dalam hal ini bersabda, “Surah al-An’am (6) telah diturunkan dan diwahyukan dalam satu waktu; (sementara pada saat diturunkan) terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang mengucapkan selamat tinggal ...
 • Dalam kondisi bagaimana hubungan (sentuhan) wanita dan suaminya dapat membatalkan wudhu?
  10077 Hukum dan Yurisprudensi
  Terdapat tujuh hal yang membatalkan wudhu:Buang air kecilBuang air besarBuang anginTidur dengan mata terpejam dan telinga tidak mendengar, ...
 • Siapa saja yang hadir pada prosesi penguburan Rasulullah Saw?
  3978 Sakit dan Wafat
  Dalam literatur-literatur sejarah dan hadis Sunni prosesi penguburan dan pengebumian Rasulullah Saw dilaporkan demikian bahwa Ali bin Abi Thalib As dan Fadhl bin Abbas serta Usamah bin Zaid yang memandikan jenazah suci Rasulullah Saw. Orang yang pertama kali menyalati Rasulullah Saw adalah Abbas bin Abdul Mutthalib dan ...
 • Apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban legal istri di hadapan suami?
  47352 Hukum dan Yurisprudensi
  Kekukuhan, penguatan dan keberlanjutan kehidupan suami-istri terletak pada kecintaan, kesukaan, saling-memahami, saling menghormati, saling mengakui dan menunaikan hak kedua belah pihak. Supaya tatanan lingkungan dan miniatur masyarakat keluarga menjadi kukuh dan berkelanjutan Islam memberikan seperangkat aturan dan hak-hak masing-masing untuk suami dan istri. Sebagai bandingan ...
 • Apakah agama itu satu (singular) atau banyak (plural)?
  10223 Kalam Jadid
  Apabila yang dimaksud agama adalah sekumpulan akidah, akhlak, aturan-aturan dan hukum praktis yang diturunkan Tuhan dan melalui perantara para nabi disampaikan kepada masyarakat maka agama di sini merupakan perkara yang satu dan perbedaan di antara agama adalah terletak pada aturan-aturan partikulir yang sesuai dengan tipologi seseorang atau suatu kaum mengikut ...
 • Apa penafsiran ayat yang menyebutkan "seorang terkemuka di dunia dan di akhirat....(Qs. Ali Imran [3]: 45)?
  8524 Tafsir
  Pada ayat mulia yang menjadi obyek pertanyaan Anda, kita membaca: «إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسیحُ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجیهاً فِی ...
 • Apa yang dimaksud dengan iman?
  18877 Kalam Jadid
  Iman adalah ketergantungan puncak manusia kepada perkara-perkara maknawi. Iman merupakan sesuatu yang kudus dan suci bagi manusia. Dan untuknya manusia rela menunjukkan kecintaan dan keprawiraannya.Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa iman memiliki dua sayap: Ilmu dan amal. Iman semata (tanpa amal)
 • Bagaimana memperkenalkan Islam dan Syiah dengan baik kepada seorang warga negara Eropa?
  7944 Teologi Lama
  Secara leksikal, Islam bermakna pasrah dan berserah diri. Dengan demikian, agama Islam disebut Islam lantaran program universalnya adalah berserah dirinya manusia di hadapan Tuhan semesta sehingga berdasarkan penyerahan diri manusia tidak menyembah selain Tuhan dan tidak menerima titah selain dari Allah Swt.Agama ...

Populer Hits