Gelişmiş Arama
Ziyaret
7975
Güncellenme Tarihi: 2012/02/14
Soru Özeti
Acaba İmam-ı Zaman (a.s) Bermuda Üçgeninde mi yaşıyor?
Soru
Epey zamandan beri Bermuda Üçgeni bir sır olarak zihnimi meşgul etmiştir. Bazıları Hazreti Mehdi (a.s)’nin bu hayalet yerde yaşadığını söylüyor. Ne var ki bu sözler beni kani etmiyor, zira İmam-ı Zaman (a.s)’ın bu yer halkının geliş geçişlerinde gemilerini batırıp uçaklarını düşürmekle meşgul olduğu delilinin hiçbir yorum ve açıklaması yoktur. Lütfen çok önemli bu soruyu cevaplayınız.
Kısa Cevap

Bir takım insanların “Bermuda Üçgeni”ni İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olarak zannetmelerinin sebebi şudur: Bu insanlar “Bermuda Üçgeni”ni “Hazra Adası” olarak bilmişler ve “Hazra Adası”nın İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olduğu ön kabulüyle şöyle demişlerdir: “Bermuda Üçgeni” İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer olması hasebiyle bir takım özelliklere sahiptir.”

İmam-ı Zaman (a.s)’ın Gaybeti Kübra döneminde yaşadığı yer olarak söz konusu edilen “Hazra Adası” konusunda, âlim ve araştırmacıların inkâr ettikleri ve kabul görmeyen bir hikâyeden kaynaklandığını söylememiz gerekir. Zira bunun dayandığı kaynak zaaf ve müphemlik içermektedir. Buna binaen “Hazra Adası” hikâyesinin aslı kabul edilebilir bir konu değildir. Bazı insanların kabul ettikleri farz edilse bile, “Hazra Adası”nın, acayip özellikler içeren “Bermuda Üçgeni”yle uyuşacak hiçbir delili yoktur ve kabul edilemez. İmam-ı Zaman (a.s), beşeriyeti helak edip onları boğan bir imam değil, aksine Allah-u Teâlâ’nın beşeriyetin kurtuluşu için geride sakladığı şefkatli bir imamdır. Elbette İmam-ı Zaman (a.s), kendi zuhur ve kıyamından sonra zulmün kökünü kazıyacak ve dünyayı adaletle dolduracaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere müracaat ediniz:

1. Acaba İmam-ı Zaman (a.s) “Hazra Adası”nda mı yaşıyor?

2. İmam-ı Zaman (a.s)’ın yaşadığı yer

 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam'a ve Şia mezhebine göre özgürlüğün sınırı nedir?
  11154 Eski Kelam İlmi 2010/03/09
  Özgürlüğün çeşitli anlamları vardır. Bu manalara göre de sınırları değişir. Özgürlüğün anlamlarını şöyle özetleyebiliriz:1- Allah-u Teala'nın mutlak vücudu ve zatı göz önüne alındığında  varlığında hiçbir şeye bağlı olmadığı için (istiklali vucudi) Onun mutlak ...
 • İsm-i A’zam’ı kim bilmekteydi?
  5815 Teorik İrfan 2011/06/20
  İsm-i A’zam salt bir sözcüğü bilmek ve söylemekten ibaret değildir. Onun sözcük ötesi bir hakikati vardır. İsm-i A’zam kendini yetiştirme, nefis tezkiyesi, ibadet ve ilahi yardımlar ile bireylerde beliriverir ve bu halin etkisiyle Yüce Allah böyle bir kudret ve ilahi makamı kendilerine verir. Birçok ayet ve rivayette İsm-i A’zam’a ...
 • Acaba Peygamber Efendimiz (s.a.a), Hz. Mehdi’nin (a.f.) gaybet ve kıyamı konusunu açıklamış mıdır?
  12442 Eski Kelam İlmi 2009/05/17
  İslam dininin ortaya çıkışından beri, mehdeviyet konusu, Müslümanların şek ve şüphe etmeyecekleri bir şekilde açık ve netti. Peygamber Ekrem (s.a.a), Hz. Mehdi (a.f.)’nin varlığını, onun bazı sıfatlarını, tevhit ve adalet hükümeti kurmasını, zulmün kökünü kazımasını, İslam dininin bütün dinlere üstün geleceğini ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin eliyle yapılacak olan bazı düzeltmeleri ...
 • Kimler masum kavramının örnekleridir?
  8251 Eski Kelam İlmi 2010/09/22
  Masumluk nefsanî bir sıfat ve derunî bir güç olup taşıyanı günaha bulaşmanın ötesinde günah işleme düşüncesi ve tasavvurundan alıkoyar. Istılahta ise hata, unutma, sürçme ve günahtan korunma ve mahfuz olma anlamındadır. Genel bir sınıflandırmayla masumiyet iki çeşittir: 1- Tümel korunma ve masumiyet; 2- Güçlü ve zayıf ...
 • Hz. Musa (a.s) ulü’l azm bir peygamber olmasına rağmen neden Hz. Hızır’ın ilmi ondan daha fazlaydı?
  3005 پیامبران و کتابهای آسمانی 2019/04/08
  Hz. Musa (a.s) ulü’l azm peygamber ve risaletin öncülerinden olmasına rağmen Hz. Hızır’dan bazı noktaları öğrenmesi bu büyük peygamberin ilmi eksikliği olarak görülmemelidir. Bunun açıklığa kavuşması için aşağıdaki noktalara dikkatiniz çekmek isteriz: Hz. Musa (a.s) ile Hz. Hızır ilk defa karşılaştıklarında Hz. Hızır Hz. Musa ...
 • Başkalarının düşünce ve davranışlarının etkisinde kalmamak ve huzura kavuşmak nasıl mümkündür?
  9627 Pratik Ahlak 2011/09/21
  Bu soruda dile getirilenler erginlik ve ilk gençlik döneminin bazı alametleridir. İnsan bu dönemde başkalarının düşünce ve hatta bakışlarının etkisinde çok kalır. Bu özellik bir ölçüye dek tabiidir; çünkü genç en küçük bir zaaf noktası bile göstermek istememekte ve herkesin gözünde sevilen ve övülen biri olmak istemektedir. Özgüven taşımak ...
 • Acaba hayal gücünden uygun yararlanılabilinir mi?
  6402 İrfan Felsefesi 2012/04/09
  Hayal gücü (veya Musavvire) insani nefsin içsel algılarının mertebe ve konumlarından birisidir. Sureti (nesne) algılayan ve hissedilen şeylerin tikel şekillerini koruyan bu gücün işlevini tahayyül olarak isimlendirirler. İnsani nefis, melekût âleminin hakikatlerini şekillendirmesi için hayal gücünü bir ayna mesabesinde aklın eline verebilir, ne var ki ...
 • Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
  47247 İlişkinin Zaman Ve Mekânı 2012/12/16
  Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim ...
 • Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
  7725 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
  11634 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:İslam başlı başına kusursuzdurKusur varsa biz Müslümanlardandır.

En Çok Okunanlar