Gelişmiş Arama
Ziyaret
4902
Güncellenme Tarihi: 2009/02/19
Soru Özeti
Allah’ın görmek mümkün müdür? Nasıl?
Soru
Allah’ın görmek mümkün müdür? Nasıl?
Kısa Cevap

Akıl ve dini kaynaklar gereği Yüce Allah’ı dünyada da ahirette de gözle görmek mümkün değildir. Ancak Allah’ı kalp gözüyle görmek mümkündür. Kalpler, şer’i riyazetler ve ibadetler sonucu temizlik ve aydınlık kazanarak kendini arındırıp varlık kapasitesini genişleterek Yüce Allah’ı kalp müşahedesiyle müşahede edebilir.

Ayrıntılı Cevap

Eğer maksat gözle görmek ise: hayır, Allah’ı görmek mümkün değildir.

Bunun aklı delili kısaca şöyle açıklanabilir: Görmek eylemi bir objenin gözle karşı karşıya gelmesi ve belli bir yönde bulunması ve ondan çıkan ışık dalgalarının göze yansımasıyla gerçekleşir. Buna göre ilk önce görünen bir şeyin belli bir yönde yer alabilmesi için cisim olması gerekir, ikincisi gözle o şeyin yön bakımından bir birlerinin karşısına gelecek bir konumda bulunmaları gerekir. Bu yüzden göz, insanın arkasında yer alan eşyayı görmez. Oysa Allah ne cisimdir ne de belli bir yönde bulunmak gibi cismin özelliklerini taşır. İşte bu yüzden asla gözle görülmesi mümkün olmaz.

Bu konuyu ispatlayan şer’i delillere gelince Allah’ın görülmesinin mümkün olmadığını açıklayan birçok ayet ve hadis vardır.

A. Kur’an Ayetleri:

1- Allah şöyle dedi: “Ey Musa asla beni göremezsin.”[1]

2- Gözler onu idrak edemez (kavramaz).[2]

Hadisler:

1- Allah’ın gözle görülmesi mümkün değildir.[3]

2- Gözler seni görmemiştir.[4]

3- Gözler onu açık bir müşahede ile (başka bir şeyi görür gibi) göremez.[5]

Ancak görmekten maksat batini görmek ve Allah’ın isim ve sıfatını müşahede edip marifet kazanmak ise insanlar kendi varlık kapasiteleri oranında onu kalbi ve batını müşahede ile müşahede edebilirler. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Ancak onu kalpler idrak eder.”[6] Diğer bir nakle göre İmam Ali (a.s) şöyle buyurdular. “Gözler onu görmezler ama kalpleri onu görürler.”[7]



[1] A’raf Suresi: 143

[2] En’am: 103

[3] Nehcu’l-Belağa, Hutbe: 49

[4] Ade. Hutbe: 109

[5] Ade, Hutbe: 179

[6] Ade: Hutbe 179

[7] Mizanu’l-Hikme: c. 6, s. 190 H. 12095

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey ile bizzat mümkün olan şey arasındaki ilişki nedir?
  7360 İslam Felsefesi
  Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey, bizzat mümkün olan şeyin ta kendisidir. Başka bir tabirle, bizzat mümkün olan her şey, bizzat yokluğu ve bizzat varlığı mümkün olan şeydir. Yani bizzat varlığı ve yokluğu mümkün olan şeyler, bizzat mümkün olan şey için bir sikkenin iki ...
 • Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
  5534 Tefsir
  Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği yerine getirdikleri ve isteği getirmede Allah’a ihtiyaç duymadıkları inancıyla gerçekleşirse, bu şirk olup tevhit karşıtıdır ve caiz değildir. Ama bu büyük şahsiyetlerin Allah’ın izni ve Allah’ın kendilerine bahşettiği güç ile istekleri yerine getirdiklerine ...
 • Yaşamımda sürekli sorun ve buhranlarla karşı karşıyayım, benim için bir çözüm yolu var mıdır?
  4456 Eski Kelam İlmi
  İnsanlar sürekli değişik yollarla Allah’ın sınamasına tabi tutulur ve başarılı şahıslar ancak bu sınamalardan yüz akıyla çıkanlardır. Bu esas uyarınca Allah’ın rahmetinden meyus olmayın ve Allah’a dua etmeyle, O’ndan rızık talebinde bulunmayla ve sorunları gidermeyi istemeyle birlikte mevcut durumunuzun iyilileşmesi için çalışın. Her halükarda ...
 • Neden Kuran ayetleri nüzul tertibi esasına göre toplanmadı?
  9118 Kur’anî İlimler
  Peygamber(s.a.a)’den Kuran’ın nüzul tertibi esasına göre toplanmasına dair bir destur bizlere ulaşmamıştır. Kuran’ın toplanması birkaç merhalede gerçekleşmiştir. İmam Ali (a.s) Kuran’ı, nüzul tertibi esasına göre topladı ama sonuçta halifelerin topladığı genellik kazanmış ve Ehlibeyt (a.s) da şimdiki Kuran’ı tam anlamıyla teyit etmişlerdir. ...
 • Hz. Ali (a.s) Ebubekr, Ömer ve Osman’a biat etti mi? Neden?
  12957 Eski Kelam İlmi
  1-     İmam Ali (a.s) ve Peygamberin ashabından bazıları başlangıçta Ebubekr’e biat etmediler. Sonradan biat ettilerse de bunu İslamın korunması ve İslam devletinin hayırı için yaptılar.
 • Şeytanla arkadaşlık etmek insanı Allah\'ı anmaktan nasıl gafil eder?
  8586 Tefsir
  Soruda gelen ayetin manası şudur: İlahi hükümlerden yüz çevirmek ve kulluk yolunda Allah'ı anmaktan gafil olmak şeytanla arkadaş olmayıda peşinden getirir. Allah'tan yüz çevirmek yalnızca bir hata ve küçük günahla değil, büyük ve küçük günahların neticesinde zamanla ortaya çıkan bir durumdur. Başka bir ifadeyle günahlar insanı ...
 • Hikmet-i Müteali’ye de şey ve şey’iyyet (nesnellik) vücutla mı eşittir yoksa mahiyetle mi?
  3872 İslam Felsefesi
  ‘Şey’iyyet’ (nesnellik) ve ‘Vücut’ (varlık), fertleri bir olan kavramlardır. Vücut söz konusu oldu mu şey olmakta söz konusu olur. Ancak filozoflar, vücudun koşulsuz manasının hem zihindeki vücudu hem de zihnin dışındaki vücudu kapsadığını söylemiş ve ona yöneltilen eleştirilerin çoğunu bu şekilde cevaplamışlardır. Eleştirileden biri şudur: Bir vücudun ...
 • Resul-i Ekrem’e (s.a.a) ve İslamî kutsallara hakaret edilmesinin fıkhî hükmü ve buna karşı koymanın yolu nedir?
  9057 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Yüce İslam Peygamberine hakaret eden ve bu çirkin davranışıyla milyonlarca insanı üzen kimse idama müstahaktır. İslam düşmanları Müslümanlar arasında tefrika yaratmak, İslam’ın yayılmasının önünü almak ve yolları üzerinde din adındaki engeli kaldırmak gibi utanç verici hedeflerine ulaşmak için İslamî kutsallara hakaret etmeye ve sövmeye yönelmişlerdir. Vahdeti korumak, kendi İslamî ...
 • Hangi kaynaklarda muhabetten söz edilmiştir?
  3795 Teorik Ahlak
  Muhabbet, sevmek ve kalpten ilgi duymak demektir. Kur’an’da onun yerine bazen ‘meveddet’ sözcüğü kullanılmıştır. Muhabbetin ilmi sonuçlar doğuran derece ve mertebeleri vardır. Kalpten dışarıya çıkmayan muhabbet derecesi en düşük muhabbettir. İnsanın ameline yansıyan derece en yüksek derece olup ona sahip olan sevgiliye bağlanır ve onun istekleri doğrultusunda ...
 • Tembelliği gidermek için bir dua var mıdır?
  12137 Pratik Ahlak
  Dinî öğretilerde reddedilen hususlardan birisi tembellik ve atalettir. İmamlar (a.s) bu yerilmiş hasletten Allah’a sığınmıştır. İmamlardan (a.s) bu konuda ulaşan duaların bazıları şunlardan ibarettir: 1. Sadaka’nın oğlu Mas’ada şöyle demektedir: İmam Sadık’tan (a.s) önemli isteklerde Allah’a kendisiyle yöneleceğim bir dua istedim. İmam (a.s) büyük babam ...

En Çok Okunanlar