جستجوی پیشرفته

شیعه چه می گوید(طبقه بندی موضوعی:ابطال دور و تسلسل)

 • آیا محال‌بودن تسلسل، نافی ازلیت خداوند نیست؟
  675 1402/08/21 --- مشابه ---
    تسلسل به معنای استمرار بی‌پایان سلسله علت و معلول است ؛ یعنی سلسله علت و معلول بدون ختم‌شدن به علتی که معلول نباشد ، استمرار یابد ؛ از نظر عقلی چنین امری محال خواهد بود. توضیح این‌که حکیمان بر این ب
 • برهان اَسدّ و اخصر فارابی چیست؟
  5577 1399/11/02 ابطال دور و تسلسل
  برهان اسد و اخصر یکى از براهین ابطال تسلسل در وجود ، و از براهین اثبات واجب الوجود است.   اسد به معنای محکم‌ترین و اخصر به معنای کوتاه‌ترین است. و برهان اسد و اخصر به معنای محکم‌ترین و کوتاه‌ترین برها
 • آیا «تسلسل شک» محال است؟
  7510 1394/02/19 ابطال دور و تسلسل
  منظور از تسلسل در اصطلاح فلسفه ، ترتب امور نامتناهى است. فلاسفه تسلسلى را محال می دانند که حلقات ان داراى ترتب حقیقى و اجتماع در وجود باشند. به بیان دیگر ؛ تسلسل در اصطلاح فلسفه یعنی ترتب و ادامه سلسل
 • دور و تسلسل را تعریف کنید و بگویید چرا دور و تسلسل باطل است؟
  156617 1387/12/05 Islamic Philosophy
  دور عبارت است از: این‌‌که وجود چیزی توقف داشته باشد بر وجود خودش -با واسطه و یا بدون واسطه-. به عنوان نمونه در دور با واسطه گفته می‌‌شود الف متوقف بر ب است ، و ب متوقف بر الف . پس الف متوقف بر الف است

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها