Advanced Search
Hits
13555
Tanggal Dimuat: 2012/02/02
Ringkasan Pertanyaan
Siapakah di antara Imam Maksum As yang membaca doa Faraj?
Pertanyaan
Siapakah di antara Imam Maksum As yang membaca doa Faraj? Tolong sebutkan referensinya?
Jawaban Global

Kata “fa-ra-j” secara leksikal bermakna “Terlepas dari kesedihan dan kegundahan. Dan  bermakna kelapangan.[1]

Dalam literatur-literatur hadis yang menyebutkan doa-doa dan amalan-amalan untuk mencapai fa-ra-j dan kelapangan atas pelbagai urusan juga dengan memperhatikan makna leksikal Faraj ini.

Di sini, kami akan mencukupkan dengan menyebut tiga hal dari doa-doa yang disebut sebagai doa Faraj dan juga sebuah salat yang bernama salat Faraj sebagaimana berikut ini:

Pertama: Doa yang dinukil dari Rasulullah Saw yang disebut sebagai doa Faraj, “Allâhummâ inni as’aluka Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ man ‘ala Faqahara.[2] (Wahai Tuhanku! Aku memintamu Wahai Allah.. Wahai Allah..Wahai Allah.. Wahai Yang tinggi lalu menundukkan)

Kedua: Doa yang dikenal sebagai doa Faraj Imam Zaman As dan dalam doa tersebut dinyatakan “Farajân ‘âjilân[3] (kelapangan yang segera) yang dimulai dengan bacaan “Allâhummâ (Ilahi) ‘azhuma al-balâ wa bariha al-khafâ..(Tuhanku! Sungguh besar malapetaka (yang menimpa kami), masih selalu samar (hujjah-Mu).”[4]

Ketiga: Salat yang diriwayatkan dari Imam Ali As bernama salat Faraj.[5]

Adapun doa “Allâhummâ kun liwaliyika..” (Ya Allah, jadilah Engkau bagi wali-Mu Al-Hujjah ibnal Hasan) dengan memperhatikan makna yang telah disebutkan tidak disebut sebagai doa Faraj, melainkan merupakan doa yang dibacakan oleh orang-orang Syiah untuk Imam Zaman Ajf dan termasuk amalan yang dibacakan pada malam ke 23 bulan suci Ramadhan. Namun doa ini dapat dibaca kapan saja untuk mengingat Imam Zaman Ajf (Imam Mahdi As).[6] [iQuest]

 

Pertanyaan ini Tidak Memiliki Jawaban Detil

 [1]. Muhammad bin Mukarram, Ibnu Manzhur, Lisân al-‘Arab , jil. 2, hal. 343, klausul “al-faraj”, Nasyr Dar Shadir, Beirut, Cetakan Ketiga, 1414 H; Fakhruddin Tharihi, Majma’ al-Bahrain, Riset dan Koreksi oleh Sayid Ahmad Husaini, jil. 2, hal. 322, Nasyr Kitabpurusyi Murtadhawi, Teheran, Cetakan Ketiga, 1416 H.

[2]. Ali bin Musa Ibnu Thawus,  Muhaj al-Da’wât wa Manhaj al-Ibâdât, hal. 90, Dar al-Dzakhahir, Qum, Cetakan Pertama, 1411 H.

[3]. Akan tetapi pada tempat lain doa ini disebutkan dengan sedikit perbedaan yaitu dibacakan setelah salat Imam Zaman Ajf; silahkan lihat Syaikh Hurr ‘Amili, Muhammad bin Hasan, Wasâil al-Syiah, jil. 8, hal. 18, Muassasah Ali al-Bait As, Qum, Cetakan Pertama, 1409 H.

[4]. Ibrahim bin Ali Amili Kaf’ami, al-Mishbah – Jannat al-Amân al-Wâqiyah wa Jannat al-Imân al-Bâqiyah, hal. 176, Nasyr Dar al-Ridha, Qum, Cetakan Kedua, 1405 H.

[5]. Hasan bin Fadhl Thabarsi, Makarim al-Akhlaq, hal. 329, Syarif Radhi, Qum, Cetakan Keempat, 1412 H.

[6]. Muhammad bin al-Hasan, Syaikh Thusi, Tahdzib al-Ahkam, Riset dan Koreksi oleh Hasan al-Musawi Khurasan, jil. 3, hal. 103, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, Cetakan Keempat, 1407 H; Mafâtih al-Jinân, Amalan Bulan Suci Ramadhan, Doa Malam Keduapuluh Tiga.

Jawaban Detil

Pertanyaan ini Tidak Memiliki Jawaban Detil

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  259953 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245704 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229601 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214409 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175708 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171080 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167504 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157563 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140416 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133610 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...