Advanced Search

Bank Pertanyaan (Menu:فضایل اخلاقی )

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa hukum bekerjasama dengan musuh-musuh Islam yang memerangi Islam pada perang saraf?
  4749 System 2010/04/15
  Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani (semoga Allah senantiasa memberkahinya) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut: "Bekerjasama dengan musuh-musuh Islam yang memerangi Islam dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Dan memperoleh uang dengan jalan seperti ini tidak dibenarkan dalam ...
 • Apakah orang yang banyak bergelimang dosa baik itu dosa kepada manusia atau dosa kepada Tuhan memiliki jalan untuk bertaubat?
  5560 Taubat 2013/11/25
  Dosa dan maksiat laksana racun mematikan yang akan menyebabkan kebinasaan manusia sementara taubat dan keputusan bulat untuk meninggalkan dosa akan mengantarkan manusia kepada keselamatan. ketika Anda masih memiliki rasa malu tatkala dalam kesendirian melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan hal ini merupakan pertanda kesucian pada diri Anda ...
 • Tolong Anda sebutkan sebagian dari keyakinan mazhab Wahabi?
  19657 Kalam Jadid 2010/03/10
  Kaum Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan ia merupakan pengikut maktab Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Jauzi yang mendirikan beberapa keyakinan baru di Semenanjung Arabiyah. Mazhab Wahabi merupakan salah satu mazhab dalam Islam yang terdapat di negara Saudi Arabia dan memiliki pengikut di ...
 • Mengapa thawaf nisa' itu wajib dilakukan?
  6392 Hukum dan Yurisprudensi 2010/11/09
  Berdasarkan pandangan fikih Syiah Imamiyah, thawaf nisa' itu merupakan salah satu kewajiban dalam ibadah haji (haji qirân, ifrad dan tamattu')[1] dan umrah mufradah. Dan hanyalah dalam umrah tamattu' tidak diwajibkan melakukan  thawaf nisa’. Sesuai dengan nukilan beberapa riwayat menybutkan bahwa barang siapa yang tidak melakukan ...
 • Siapakah nama neneknya Nabi Muhammad??
  41931 Sejarah Para Pembesar 2013/11/23
  Nama nenek Nabi Muhammad Saw dari jalur ayah adalah Fatimah binti Amru bin Aidz bin Imran bin Makhzun.[1] Adapun nama nenek Nabi Saw dari jalur ibu yaitu ibunda Aminah binti Abdul Aziz bin Utsman bin Abdudar bin Qasha.[2] [iQuest]
 • Bagaimana kedudukan Abdullah bin Abbas dalam masyarakat Islam dan bagaimana pula hubungannya dengan Imam Ali As?
  1420 Sejarah 2017/08/09
  Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib lahir ketika Kaum Muslimin dikepung di Syi’ib Abu Thalib. Ia bersama ayahandanya, masuk Islam beberapa waktu sebelum Fathu Makkah. Sebagian literatur menyebutkan tentang doa-doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad Saw untuk Abdullah bin Abbas. Bagaimanapun, ia adalah sosok penting dalam sejarah Islam. ...
 • Apakah memakan uang suap haram hukumnya?
  10461 بیشتر بدانیم 2012/07/16
  Suap atau sogok dalam bahasa Arab disebut "rashwah" dari akar kata "ra' syin dan wauw" yang digunakan denga fathah, kasrah dan dhammah ra'. Kata ini adalah dalam bentuk singular. Plural dari kata rashwah ini adalah "rusya" atau "risya" yang bahasa Persia-nya berarti "muzd" atau "upah."
 • Apa urgensinya sehingga imam harus maksum dan bagaimanakah menentukan bahwa para imam itu maksum?
  5353 Teologi Lama 2010/03/13
  Bertolak belakang dengan Ahlusunnah, Syiah percaya bahwa dalam seluruh tingkatannya Imam sama dan sejajar dengan Rasulullah Saw, kecuali dalam masalah wahyu. Oleh karena itu imam juga harus seperti rasul yang maksum dan suci dari kesalahan, penyimpangan dan dosa, sebagaimana halnya Rasulullah Saw dan para ...
 • Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang Majusi?
  44331 اهل کتاب 2012/06/09
  Kata “majusi” yang disebut dalam bahasa Arab yaitu orang-orang Zoroaster diadaptasi dari kata “ma-gu-sy” atau “magu” Persia kuno yang kemudian menjadi Magus setelah kata ini masuk dalam peristilahan bahasa Yunani. Kata magic dalam bahasa Inggris juga diadopsi dari kata ini. Dengan masuknya kata ini ke dalam bahasa ...
 • Apa sebab penyandaran aksidental seluruh keburukan kepada Tuhan?
  5954 خیر و شر 2012/06/19
  Apa yang disebutkan sebagai keburukan tersebut tidak terdapat di alam nonmateri, dan hal ini hanya terkait dengan alam materi. Makna kebaikan dan keburukan dianalisa sebagai berikut: kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap realitas berdasarkan tabiatnya (fitrah) sendiri dan dia mencintainya serta mengambil pilihan yang terbaik setiap ...

Populer Hits

Jejaring