جستجوی پیشرفته

گنجینه پاسخ ها(طبقه بندی موضوعی:حبط و تکفیر)

  • چه کارهایی گناهان کبیره را محو می کند؟
    261677 1389/12/23 حبط و تکفیر
    گناهانی که بندگان مرتکب می‌شوند همه در یک رتبه قرار ندارند ، بر این اساس ، امرزیده‌شدن ان نیز بستگی به نوع گناهی دارد که شخص مرتکب شده است ، ممکن است گناهی با یک استغفار زبانی بخشیده شود ، و برای زدود
  • از نگاه آیات و روایات چه اعمالی سبب بطلان اعمال نیک و پسندیده می شود؟
    36111 1389/12/19 حبط و تکفیر
    در قران و روایات ، ایمان به خداوند و دوری از شرک و ارتداد به عنوان شرایط اولیه قبولی اعمال امده که بدون ان هیچ عمل صالحی مورد پذیرش قرار نمی گیرد ، و ان چه در باره اسباب تباه شدن اعمال ما از قبیل ترک

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها