جستجوی پیشرفته
بازدید
71504
آخرین بروزرسانی: 1393/11/15
خلاصه پرسش
آیا با انجام غسل مستحبی برا ی نماز وضو لازم است؟
پرسش
آیا کسی که غسل مستحبی انجام می دهد مثل غسل جمعه، شب قدر، اول ماه قمری و یا هر غسل مستحب دیگر برای نماز وضو لازم است؟ کدام غسل مستحبی است که برای نماز وضو لازم نیست؟
پاسخ اجمالی
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
آیات عظام امام خمینى، بهجت، خامنه‏اى و صافى: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، ولى با غسل هاى دیگر (چه واجب یا مستحبّ) نمى‏شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.[1]
آیت الله فاضل: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى واجبِ دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه، نیز مى‏تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه بهتر است وضو هم بگیرد.
آیات عظام خویی، تبریزى، سیستانى، نورى، زنجانی و وحید: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل هاى مستحبّ[2]، نیز مى‏تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که وضو هم بگیرد.[3]
آیات عظام مکارم و روحانی: با هر غسلى مى‏توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحبّ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.[4]
بنابر این بر اساس فتوای آیات عظام امام خمینى، بهجت، خامنه‏اى و صافى و فاضل با غسل هاى مستحبّ نمى‏شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.
اما بنابر فتوای آیات عظام خویی، تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى، زنجانی و وحید با غسل مستحبی نیز مى‏توان نماز خواند، اما احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.
 

[1]. توضیح‏المسائل مراجع، م 391 آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 188.
[2]. که در مسئله 644 توضیح المسائل محشای امام خمینی بیان شد.
[3]. توضیح ‏المسائل مراجع، م 391؛ آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م 397.
[4]. توضیح ‏المسائل مراجع، م 391؛ ر.ک: سایت آیت الله روحانی.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها