جستجوی پیشرفته
بازدید
7489
آخرین بروزرسانی: 1392/12/11
خلاصه پرسش
چرا مخلوق باید رام خالق خود باشد؟
پرسش
چرا مخلوق باید رام خالق خود باشد؟
پاسخ اجمالی
اطاعت شخصی از شخص دیگر، صورت‌های مختلفی دارد. گاهی شخصی نادان از نادانی همانند خود پیروی می‌کند، و گاهی شخص دانا از دانا و گاهی دانا از نادان اطاعت می‌کند که همه این موارد ناپسند و نا‌معقول است. اما طبق حکم عقل، پیروی و متابعت کسی که دانش و اطلاعات کم دارد یا کاملاً بی‌اطلاع از امور است، از کسی که عالم و آگاه و خبیر است، کاری پسندیده بلکه امری لازم و واجب است. خدایی که همه عالم از قدرت و علم او ناشی شده و به وجود آمده، بالطبع، به همه امور و جوانب و اسرار عالم آگاهی دارد. در مقابل، مخلوقات او که فقیر و محتاج به او هستند و در همه جوانب وجودی خود محتاج و مدیون او هستند، عموماً از اسرار و حقائق عالم بی‌‌خبر و نا‌آگاهند؛ از این‌رو عقل حکم می‌‌کند که این مخلوق که حتی حقیقت خود و بسیاری از مصالح و مفاسد خود را نمی‌‌تواند به خوبی تشخیص دهد و بی‌‌خبر از حقائق عالم و عوالم غیب است، نسبت به خدایی که بهتر از هر کسی هم او را و هم خوب و بد او را می‌داند و نسبت به او بسیار مهربان و دل‌سوز است و جز خوبی چیز دیگری برایش نمی‌خواهد، به طور محض مطیع و فرمانبر باشد تا به سعادت حقیقی و کمال واقعی دست پیدا کند و از شقاوت و بدبختی رهایی یابد.
برای آگاهی بیشتر: پاسخ 110 را مطالعه کنید.
 
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها