جستجوی پیشرفته
بازدید
4021
آخرین بروزرسانی: 1397/12/26
خلاصه پرسش
حق تصرف در یارانه و دیگر کمک‌هایی که از سوی دولت به افراد اختصاص می‌یابد، تنها متعلق به سرپرست خانواده است، یا هریک از اعضا می‌توانند به اندازه سهم خود از آن بهره گیرند؟
پرسش
با سلام؛ 1. آیا استفاده از یارانه افراد به رضایت فرد بستگی دارد یا رضایت شوهر، یا پدر و یا سرپرست خانواده. 2. آیا استفاده از اقلامی که دولت رایگان به کارکنانش می‌دهد نیاز به رضایت همه اعضای خانواده دارد؟
پاسخ اجمالی
به صورت عرفی، اینگونه کمکها به سرپرست خانواده تعلق میگیرد و بر این اساس جز در مواردی که مشخص است که کمک مالی دولت به فردی به صورت مستقل از خانواده تعلق میگیرد، در دیگر موارد، حق تصرف در یارانه و نیز کمکهایی که به برخی خانوارها از جمله کارمندان میشود، در اختیار سرپرست خانواده است که مخارج زندگی بر عهده او است، و برای مصرف آن نیز نیازی به کسب رضایت از دیگر اعضای خانواده نیست. با اینحال، مناسب است در این موضوع، به گونهای رفتار نمود که موجب کدورت در داخل خانواده نشود.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
1. یارانه متعلق به سرپرست خانواده است و با اذن ایشان باید هزینه شود.
2. اقلامی را که دولت به کارمندانش میدهد متعلق به همان کارمند است و باید با رضایت وی هزینه شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اختیار با سرپرست است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. ظاهراً مالک و صاحب اختیار مبلغ یارانه، سرپرست خانوار است.
2. خیر.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
1- در صورتی که یارانه، طبق مقررات در اختیار سرپرست خانوار بوده و ارتباطی به افراد خانواده نداشته تصرف در آن نیاز به استجازه از باقی خانواده نیست.
2- تابع قوانین دولتی است اگر در اختیار سرپرست قرار داده شده تا صرف در مصارف خانواده شود نیازی به رضایت آنها نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
یارانه تعلق به همه افراد خانواده دارد، ولی اختیار آن با سرپرست خانه است و همچنین درمورد سؤال دوم.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
یارانه قانوناً در قبال مصرف انرژی است و باید در اختیار کسی باشد که هزینههای آن را پرداخت میکند.
 
 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها