جستجوی پیشرفته
بازدید
1409
آخرین بروزرسانی: 1401/07/23
خلاصه پرسش
سید ابن باقی کیست و چه گزارش‌هایی در مورد او وجود دارد؟
پرسش
سید ابن الباقی صاخب کتاب اختیار کیست؟
پاسخ اجمالی

سید علی بن حسین بن باقی،[i] معروف به سید بن باقی از علمای قرن هفتم هجری[ii] و معاصر ابن طاووس بود.[iii]

در برخی از منابع نسب وی، سید علی بن حسین بن حسان بن باقی قرشی[iv] و در منابع متأخر سید علی بن حسان بن باقی‏[v] و یا سید علی بن حسین بن حسان بن حسین بن باقی[vi] ذکر شده است.

در منابع تاریخی گزارش‌های زیادی از زندگی وی وجود ندارد و شهرت وی بیشتر به جهت کتابش اختیار المصباح است که در برخی منابع از آن به اختیار،[vii] مصباح،[viii]  الاختیار من المصباح[ix] اشاره شده است. کفعمی در کتاب مصباح[x] و البلد الأمین و الدرع الحصین[xi] و ابن طاووس در إقبال الأعمال دعاها و زیارت‌های زیادی از آن بیان نموده است.[xii] و علامه مجلسی از این کتاب، به عنوان یکی از کتاب‌های معتبر یاد می‌کند.[xiii]

ابن باقی در این کتاب علاوه بر گزینش دعاهایی از کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، ادعیه‌ای را نیز بر آن افزوده است.[xiv]


[i]. کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 223، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1418ق؛  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 88، ص 181، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

[ii]. آقابزرگ تهرانی‏، محمد حسن، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، حسینی، احمد بن محمد، ج 8، ص 190، لبنان، دار الأضواء، 1403ق؛ امین عاملی‏، سید محسن، اعیان الشیعة، ج 1، ص 159، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‏، چاپ اول، 1403ق.

[iii]. الذریعة، ج ‏1، ص 364.

[iv]. کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح (جنة الأمان الواقیة و جنة الإیمان الباقیة)، ص 398 – 399، قم، دار الرضی (زاهدی)، چاپ دوم، 1405ق.

[v]. الذریعة، ج ‏1، ص 364.

[vi]. همان، ج ‏8، ص  190.

[vii]. المصباح، ص 398.

[viii]. همان، ص 392.

[ix]. الذریعة، ج ‏1، ص 364.

[x]. المصباح، ص 170؛ 392

[xi]. البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 169، 192، 202، 231 و ...

[xii]. سید ابن طاووس، رضی الدین علی، الاقبال بالاعمال الحسنة، ج 1، ص 127، 129، 131، 133، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1409ق.

[xiii]. بحار الانوار، ج ‏102، ص  107.

[xiv]. الذریعة، ج ‏8، ص  190.

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها