جستجوی پیشرفته
بازدید
5807
آخرین بروزرسانی: 1397/12/22
خلاصه پرسش
فرد شاغلی که به دلیل بیماری به صورت موقت، مدتی خانه نشین شده و فرصتی به دست آورده تا قضای نمازهایش را بجا آورد، اما تنها می‌تواند آنها را نشسته بخواند. آیا بجا آوردن نمازهای قضا به صورت نشسته جایز است؟
پرسش
فردی دارای نماز قضای فراوان بوده و به دلیل مشکلات کاری فرصت قضای آنرا ندارد. اتفاقاً این فرد بیمار شده و باید نمازش را نشسته بخواند. اکنون فرصتی پیش آمده که او بتواند نمازهایش را قضا کند، آیا می‌تواند در این فرصت، نمازهای گذشته‌اش را قضا کرده و به صورت نشسته بخواند؟ اگر تا آخر عمر بیماریش بهبودی نیابد چطور؟
پاسخ اجمالی
اگر امکان رفع بیماری نباشد، این شخص میتواند نمازهای قضای قبلی خود را به صورت نشسته بخواند، ولی اگر امکان بهبودی وجود دارد و آن شخص بتواند بعداً نمازهای خود را ایستاده بخواند، گروهی مراجع[1] گفتهاند، باید صبر کند تا سلامتی خود را به دست آورده و بعد از آن، نمازهای قضایش را بخواند، اما گروهی دیگر از فقها[2] خواندن نمازهای قضا به صورت نشسته در این وضعیت موقت را نیز جایز و کافی دانستهاند.
در هر حال، چنین فردی موظف است در حال بیماری، نمازهای روزانهاش را به هر شکلی که قادر است بخواند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
نمازهای قضا را باید مانند نمازهای ادا که ایستاده میخواند بخواند و اگر نمازهای ادا را هم نمیتواند ایستاده بخواند، چنانچه امید به خوب شدن ندارد، میتواند نشسته بخواند وگرنه احتیاط آن است که تأخیر بیندازد و در زمان خوب شدن آن را انجام دهد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
کسی که به جهت عذری نمیتواند نماز خود را با رعایت تمامی شرایط بخواند و بداند که عذر از بین میرود پس به احتیاط لازم باید قضای نمازهای خود را تا زمان برطرف شدن عذر تأخیر بیاندازد، اما اگر بداند که تا آخر عمر عذر مرتفع نمیگردد جایز است که انجام دهد؛ بلکه اقدام به قضا در صورتی که احتمال دهد عذر باقی مانده و برطرف نگردد، جایز است. ولی در هر حال، چنانچه قضا کند و عذر از بین برود و ایراد و نقص در ارکان نماز باشد باید دوباره قضا کند و اگر در غیر آن باشد تکرار قضا لازم نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
خیر، نمیتواند و فقط در فرضی که دیگر بهبودی نیابد - و قادر به نماز ایستاده نباشد - نشسته قضا کردن جایز است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به همان نحوی که تمکن دارد نمازش را قضا کند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که نمیتواند ایستاده بخواند، مانعی ندارد نشسته قضا کند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
مانعی ندارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. بله میتواند نشسته بخواند.
2. نمازهای قضایی که به صورت نشسته بجا آورده است، کفایت میکند و وظیفهاش ساقط شده است و پس از بهبودی نیز لازم نیست آنها را به صورت عادی دوباره انجام دهد.
 لینک به سایت استفتائات
 
[1]. آیات عظام خامنهای، سیستانی و شبیری زنجانی.
[2]. آیات عظام  صافی گلپایگانی، نوری همدانی و هادوی تهرانی.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها