جستجوی پیشرفته
بازدید
9712
آخرین بروزرسانی: 1393/03/11
خلاصه پرسش
با اطمینان به راستگویی یک فرد - بدون آنکه واقعاً شاهد موضوعی باشیم – آیا تنها به دلیل اعتماد بر او می‌توانیم به نفعش شهادت دهیم؟
پرسش
کمک به فرد مؤمن و مسلمان که در دادگاهی نیاز به شاهد دارد، و حق او در مقابل عده‌‌ای به علت حضور شاهدهای دروغ‌گو در حال ضایع شدن است چیست؟ آیا می‌‌توان بدون دیدن حادثه و تنها با اعتبار فرد با اوصاف گفته شده به نفع او شهادت داد؟
پاسخ اجمالی
یکی از ادله اثبات دعوا در فقه و قانون، شهادت شاهد است که در قرآن کریم نیز پروردگار حکیم به افراد با ایمان سفارش می‌کند وقتی چیزی به عنوان قرض و...، به دیگری می‌دهید از او نوشته و سند گرفته و یا با حضور شاهدی این کار را انجام دهید.
در معنای لغوی و اصطلاحی شهادت، خبر دادن از روی علم و یقین شرط شده و در روایات و کتاب‌های فقهی و قوانین جمهوری اسلامی نیز اعلام شده که شهادت باید از روی قطع و یقین و مستند به امور حسی باشد؛ یعنی شاهد باید خودش واقعه‌ای را دیده و یا سخنی را شنیده باشد تا مجاز به ادای شهادت باشد. بنابراین انسان نمی‌تواند با استناد به گفتار دیگران و بویژه با استناد به گفته افراد ذی نفع، ادای شهادت نماید.
اگر مستند شهادت شاهد و علم حاصل برای او از راه متعارف شرعی و قانونی نباشد، شهادتش پذیرفته نمی‌شود و در صورت دروغ بودن شهادت، به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
پاسخ تفصیلی
یکی از ادله اثبات دعوا[1] در فقه و قانون، شهادت شاهد است که در قرآن کریم نیز سفارش شده که هنگامی که چیزی را به عنوان قرض و...، به دیگری می‌دهید از او نوشته و سندی گرفته یا در حضور شاهدانی این کار را انجام دهید.[2]
شهادت در لغت و اصطلاح
«شهادت»، اسم مصدر و به معنای اطلاع و آگاهی بر یک چیزی به طور واضح و روشن است که مصدرش «مشاهده» می‌باشد. جمع آن «شُهوُد» و «اَشهاد» است. سپس لفظ شهادت در ادای شهادت استعمال شده و به مرور زمان در تحمل شهادت و الآن در ادا و تحمل، هر دو استعمال می‌شود و مانند لفظ مشترک بین تحمل و ادا گردیده است.[3]
شهادت در لغت به معنای خبر یقینی[4] و یا گفتار و کلامی است که از روی علم و یقین صادر شود که آن علم نیز از راه مشاهده و دیدن با چشم یا بصیرت حاصل گردد.[5] اما در اصطلاح شرعی به خبر دادن قطعی و یقینی از سوی غیر حاکم بر حق قطعی شخص دیگر اطلاق می‌شود.[6]
شرط قبولی شهادت و مستند آن
همان‌گونه که در معنای لغوی و اصطلاحی شهادت، علم و یقین داشتن به مفاد خبر شرط شده است، در قرآن کریم نیز از پیروی کردن از غیر علم نهی شده ‌است.[7]
در همین راستا از رسول اکرم(ص) درباره شهادت سؤال شد، آن‌حضرت فرمود: آیا خورشید را می‌بینی و به وجودش یقین داری؟ اگر این‌گونه یقین داشتی شهادت بده و گرنه شهادت نده.[8]
بنابراین فقها می‌گویند: «شهادت، زمانی معتبر است که شاهد، علم حسی به موضوع شهادت یا «مَشهوُدٌ بِه» داشته باشد. اگر «مشهود به» از قبیل افعال[9] باشد باید این علم از راه مشاهده و دیدن با چشم حاصل شده باشد و اگر از مقوله گفتار[10] باشد اگر گوینده معلوم باشد باید از راه شنیدن و اگر گوینده مجهول باشد باید با دیدن گوینده و شنیدن کلامش حاصل شود.[11]
در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود».
آیا مستند شهادت می‌تواند شنیدن از دیگران باشد؟ مشهور از فقها به طور مطلق گفته‌اند مستند شهادت نمی‌تواند شنیدن از دیگران باشد، بلکه شخص خودش باید واقعه را ببیند یا بشنود. اما برخی می‌گویند، در جایی‌که مستند شهادت اخبار جماعتی باشد که به حد تواتر برسد و برای شنونده علم حاصل شود می‌تواند با اعتماد و تکیه بر اخبار آنان شهادت بدهد.[12]
پیامدهای شرعی و قانونی شهادت دروغ
اگر کسی بدون علم و آگاهی کامل از راه معین شده شرعی و قانونی به نفع کسی شهادت دروغ بدهد از نظر شرعی گنه‌کار و از نظر قانونی نیز به جهت سوگند[13] و شهادت دروغ نزد مقامات رسمی، مجرم شناخته شده و به استناد ماده 650 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی و به استناد تبصره این ماده به مجازات قسم دروغ نیز که در ماده 649 همان قانون مقرر شده به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
 

[1]. چه در امور مدنی چه در امور کیفری.
[2]. «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»؛ و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید، بقره، 282.
[3]. تبریزى، سبحانی، جعفر‌، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء‌، ج 2، ص 205، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1418ق.
[4]. «الشَّهادَة خَبرٌ قاطعٌ»، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 3، ص 239، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، 1414ق.
[5]. «الشَّهَادَةُ: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصیرة أو بصر»، راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 465، دارالعلم الدار الشامیة، بیروت، چاپ اول، 1412ق.  
[6]. «إخبار جازم عن حقّ لازم لغیره، واقع من غیر حاکم»، عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‌، ج 14، ص 153،‌ مؤسسة المعارف الإسلامیة‌، قم، چاپ اول، 1413ق.
[7]. «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»؛ از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، اسرا، 36.
[8]. «قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ هَلْ‏ تَرَى‏ الشَّمْسَ‏ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ». حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت(ع)، ج 27، ص 342، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
[9]. مانند غصب، زنا، قتل، ولادت و... .
[10]. مانند عقود و ایقاعات از قبیل عقد ازدواج، عقد طلاق، عقد اجاره، عتق و...، همچنین در قذف،  فحاشی و... .
[11]. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، محقق، مصحح، عراقى، آقا مجتبى، اشتهاردى، على‌پناه، یزدى اصفهانى، آقا حسین، ج 12، ص 444، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1403ق؛ إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج‌2، ص 161‌؛ حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، محقق، مصحح، بهادری، ابراهیم، ج 5، ص 261، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1420ق؛ عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، محقق، مصحح، مختاری، رضا، ج 4، ص 139- 140،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، 1414ق.
[12]. مجمع الفائدة و البرهان، ج ‌12، ص  444.‌
[13]. «وفق مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی، شاهد باید قبل از ادای شهادت، سوگند یاد کند تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند».
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها