جستجوی پیشرفته
بازدید
32972
آخرین بروزرسانی: 1391/01/27
خلاصه پرسش
با توجه به نا مرتب بودن ایام "پریود" حکم نماز وروزه من چیست؟
پرسش
من صاحب 2 فرزند هستم. قبل از زایمانم "پریود" مرتب نداشتم، ولی در مدت 7روز پاک می شدم. بعد از زایمانهایم "پریودم" باز نامرتب است و از روز 6تا روزهای 12و13 ترشحات رنگین دارم.حکم نماز وروزه من چیست؟
پاسخ اجمالی

اگر بعد از زایمان عادت شما به عادت عددیه شش روز برگشت، در این هنگام شش روز را حیض و مابقی را استحاضه قرار می دهی، اما اگر عادت تغییر نکرد و بر عادت عددیه هفت روز باقی ماند، پس هفت روز را حیض و مابقی را استحاضه قرار بده.

پاسخ تفصیلی

شما چون قبل از زایمان هرماه هفت روز خون می دیدید در آن موقع دارای عادت عددیه بودید. الان نیز که هر ماه 12 یا 13 روز خون می بینید باز هم دارای عادت عددیه هستید، ولی چون عدد روزهایی که خون می بینید بیش از ده روز است باید به دستور زیر عمل کنید:

"زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایى که دیده یک جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه خونهایى که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن، نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد اگر روزهایى که خون، نشانه حیض را دارد با شماره روزهاى عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایى که خون نشانه حیض دارد، از روزهاى عادت او بیشتر است فقط به اندازه روزهاى عادت او حیض و بقیه استحاضه است و اگر روزهایى که خون نشانه حیض دارد از روزهاى عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد".[1]

پس اگر بعد از زایمان عادت شما به عادت عددیه شش روز برگشت، در این هنگام شش روز را حیض و مابقی را استحاضه قرار می دهی، اما اگر عادت تغییر نکرد و بر عادت عددیه هفت روز باقی ماند، پس هفت روز را حیض و مابقی را استحاضه قرار بده.[1]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 287، م 493.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها