جستجوی پیشرفته
بازدید
5688
آخرین بروزرسانی: 1393/08/19
خلاصه پرسش
صفت و ویژگی «قوی» برای خدا چه تفاوتی با همین ویژگی در مخلوقات دارد؟
پرسش
مراد از «یا قوی» که با آن خدا را می‌خوانیم، چیست؟
پاسخ اجمالی
صفت «قوى»، یکی از صفات الهی و به معنای شدّت قدرت و نیرومندی است.
از آن‌جایی که تمام موجودات در رابطه با قدرت خداوند ایجاد می‌شوند، روشن است که قدرتى برتر از قدرت حق تعالى نیست.
بنابراین، هر چیزى جز خداوند، که به قدرتمندى توصیف شود، در مقایسه با چیزى است که از او ضعیف‌تر باشد، امّا همین قوى به نسبت شی‏ء قدرتمند برتر از خود ضعیف به شمار می‌آید.
بدینسان هر قدرتمندى نسبت به ما فوق، ناتوان است، تا این سلسله به قدرت خداوند منتهى شود، اما خداوند قدرتمندى است که در مقایسه با تمام اشیاء، ناتوانى در آن راه ندارد.
در آیاتی از قرآن کریم و نیز برخی از دعاها و اذکار به ویژگی «قوّت» برای پروردگار اشاره شده است.
 
پاسخ تفصیلی
یکی از صفات ثبوتی خداوند، صفت «قَویّ» است که در آیاتی از قرآن بدان اشاره شده[1] و در دعاها و اذکار گوناگون، پروردگار را با این نام می‌خوانیم.[2]
برای روشن شدن معنای آن، در بخش‌های ذیل به آن می‌پردازیم.
واژه‌شناسى «قوىّ»
صفت «قوى»، بر وزن فعیل به معناى فاعل از مادّه «قوى» و «قوّه» است که بر شدّت نیرومندی دلالت دارد[3] و خلافِ «ضعیف» است.[4]
صفت «قوىّ»، در قرآن
صفت قوی و الفاظ هم‌معنای آن؛ مانند «قوّه» در قرآن و حدیث به کار رفته است که در بخش‌های ذیل بیان می‌شود:
الف. در قرآن کریم، خداى سبحان با کلمه «قوى»، و «قوة» وصف شده است؛ مانند:
«إِنَّ اللَّهَ قَوِی شَدیدُ الْعِقاب»؛[5]‏ همانا خدا نیرومندِ سخت کیفر است.
«إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزیزٌ»؛[6] یقیناً خدا نیرومندِ شکست‌ناپذیر است.
«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتین»؛[7] خداوند روزی‌دهنده و صاحب قوّت و قدرت است.
کلمه «ذو القوة» یکى از اسماء خداى تعالى و به معناى «قوى» است، با این تفاوت که این کلمه از کلمه «قوى» رساتر است. و کلمه «متین» نیز یکى از اسماء خداى تعالى است که به معناى نیرومندى است که هیچ کارى ناتوانش نمی‌کند. و تعبیر به این سه اسم براى این است که بر انحصار روزى دادن در خداى تعالى دلالت کند، و بفهماند که خدا در رساندن رزق به روزی‌خواران - با همه کثرتى که دارند- ناتوان و ضعیف نمی‌شود.[8]
ب. لفظ «قوّه» گاهی در معنای قدرت بکار می‌رود، چنان‌که قرآن می‌فرماید:
«خُذُوا ما آتَیناکُمْ بِقُوَّةٍ».[9]
و گاهی استعداد و آمادگی که در چیزی است، «قوه» نامیده می‌شود.
ولی با توجه به موارد استعمال «قوّه» در قرآن می‌توان گفت:
قوه مرتبه شدید قدرت و نیرومندی است، خواه قدرت بدنی باشد، چنان‌که می‌فرماید: «قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنّا قُوَّةً»،[10] یا قوّت روحی چنان‌که می‌فرماید: «یا یحْیی خُذِ الکِتابَ بِقُوَّةٍ».[11] و یا مقصود نیروهای کمک دهنده چنان‌که حضرت لوط آرزو می‌کند که ای کاش نیرو و قدرتی می‌داشت تا بدکاران را از عمل زشت باز می‌داشت: «لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً»[12] و نظیر همین است گفتار وزیران ملکه سبأ که خود را چنین توصیف کردند: «نَحْنُ اُولُوا قُوَّةٍ وَ اُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ»؛[13] ما داراى قدرت و مالک وسایل رزمى سختى هستیم.[14]
معناى نیرومندى خداوند
امام صادق(ع): «پروردگار ما ـ که بزرگ است شکوه او ـ نیرومند نامیده شده است، به دلیل آفرینش بزرگِ نیرومندش که مانند زمین را و آنچه را روى آن است، اعم از کوه‌ها، دریاها، شن‌ها و درختان، آفریده است و آنچه از آفریده‌هاى جنبنده که بر روى آن است، اعم از انسان و حیوان، و گرداندن بادها و ابر رام شده سنگین بار از آب فراوان و خورشید و ماه و بزرگی آن دو و بزرگىِ فروغ آن دو که دیدگان به آن نمی‌رسند و پایان آن‌را در نمی‌یابند و ستارگان روان و گردش فلک و بزرگی آسمان و آفریده‌هاى سترگ و آسمان بر افراشته بر فراز ما که در هوا جاى گرفته و زمین گسترده‌اى که زیر آن است و آنچه از آفریده‌هاى گران بر آن است ... از این‌رو، نیرومند نامیده شده است، نه آن گونه که از آفریده‌ها می‌شناسیم و [با دست] سخت و محکم می‌گیرند و اگر نیرومندى او به نیرومندى آفریده‌ها می‌مانست، همانندى بر او واقع می‌شد و [خدا] تاب افزونى می‌داشت و آن‌که تاب افزونى داشته باشد، ناقص است و آنچه ناقص باشد، تام نیست و آنچه تام نباشد، عاجز و ناتوان است و خداوند متعال به چیزى همانند نمی‌گردد و تنها به دلیل آفرینش [آفریده‌هاى] نیرومند، گفتیم که او نیرومند است».[15]
ویژگی‌هاى نیرومندى خداوند
1. پیامبر خدا(ص): «ستایش، خداى راست که ... احاطه به همه اشیا و چیرگى بر همه چیز و نیرومندى در همه چیز، از آنِ اوست».[16]
2. پیامبر خدا(ص): «خدایا! تو آن زنده‌اى که نمی‌میرى ... و آن نیرومندى که ناتوان نمی‌شوى و آن بردبارى که شتاب نمی‌کنى».[17]
3. امام على(ع): «خدایا! من از تو درخواست می‌کنم ... به نیرویت که با آن، همه چیز را مقهور ساختى و همه چیز به آن، گردن نهاد و همه چیز در برابر آن، رام شد».[18]
4. امام على(ع) ـ در بیان معناى «اللّه اکبر» در اذان ـ : «سخن او(اذان‌گو) که "الله اکبر"، معانى بسیار دارد؛ ... معنای سوم "الله اکبر"؛ یعنى خدا بر همه چیز توانا است و بر هر چه بخواهد، توان دارد. نیرومند به دلیل توانایی‌اش و بسیار توانا بر آفریدگانش، و نیرومند به ذات خود است. توانایى او بر همه اشیا استوار است. هر گاه به چیزى حکم کند، تنها می‌گوید: "باش!"، پس به وجود می‌آید».[19]
5. امام کاظم(ع): «هر نیرومندى، در برابر نیرومندى خدا، ناتوان است».[20]
با همین نگاه است که در دعاهای مختلفی ذکر «یا قَویّ» آمده است؛[21] مانند: «یَا قَوِیُّ ارْحَمْ ضَعْفِی‏».[22]
نتیجه‌گیری
با توجه به قرآن و احادیث:
یک. صفت «قوى» به عنوان صفت ذاتى و صفت فعلى خداوند بکار می‌رود. قوى بودن خدا به عنوان صفت ذاتى، به معناى ضعیف نبودن اوست و جمله «قَوِی لَا تَضْعُف‏»؛[23] نیرومندى هستى که ناتوان نمی‌شوى، به این معنا اشاره دارد.
و نیرومندى خداى متعال، به عنوان صفت فعلى، به معناى آفریدن موجودات نیرومند است و جمله «إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ قَوِی لِلْخَلْقِ الْقَوِی»؛[24] (گفتیم او نیرومند است، به دلیل آفریدن [موجودات] نیرومند)، به این معنا اشاره می‌کند.
دو. از آن‌جایی که تمام موجودات در رابطه با قدرت خداوند ایجاد می‌شوند، روشن است که قدرتى برتر، از قدرت حق تعالى نیست. بنابراین، هر چیزى جز خداوند، که به قدرتمندى توصیف شود، در مقایسه با چیزى است که از او ضعیف‌تر باشد. امّا همین قوى به نسبت شی‏ء قدرتمند برتر از خود ضعیف به حساب می‌آید. بدینسان هر قدرتمندى به نسبت ما فوق ناتوان است، تا این سلسله به قدرت خداوند سبحان منتهى شود. خداوند قدرتمندى است که در مقایسه با تمام اشیاء، ناتوانى در آن راه ندارد.[25]

[1]. بقره، 165؛ ذاریات، 58؛ هود، 66؛ شوری، 19 و ...
[2]. ر.ک: شیخ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد و سلاح المتعبّد، ج ‏2، ص 802، تهران، المکتبة الإسلامیة، بی‌تا؛ ابن طاووس، علی بن موسی، إقبال الاعمال، ج ‏1، ص 412، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1367ش.
[3]. ر.ک: ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغة، ج ‏5، ص 36، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1404ق؛ بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، مترجم، مهیار، رضا، ص 711، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.
[4]. حمیری، نشوان بن سعید‌، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم‌، ج 8، ص 5677، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، 1420ق.
[5]. انفال، 52.
[6]. حدید، 25.
[7]. ذاریات، 58.
[8]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏18، ص 389، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
[9]. «آنچه را به شما داده‌ایم به قدرت بگیرید»؛ بقره، 63.
[10]. «گفتند: نیرومندتر از ما کیست؟»؛ فصلت، 15.
[11]. «اى یحیى! کتاب را به جدّ و جهد [اعتقادى و عملى] بگیر»؛ مریم، 12.
[12]. هود، 80.
[13]. نمل، 33.
[14]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن‏، ص 694، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول، 1412ق.
[15]. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏3، ص 193 – 194، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
[16]. طبرسى، احمد بن على‏، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ‏1، ص 58، مشهد، نشر مرتضى‏، چاپ اول‏، 1403ق.
[17]. إقبال الأعمال، ج ‏1، ص 436.
[18]. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج ‏2، ص 844.
[19]. شیخ صدوق، محمد بن على‏، التوحید، ص 238، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1398ق.
[20]. ابن طاووس، علی بن موسی، مهج الدعوات و منهج العبادات، ص 26، قم، دار الذخائر، چاپ اول، 1411ق.
[21]. ر.ک: مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج ‏2، ص 802؛ إقبال الأعمال، ج ‏1، ص 412.
[22]. بحار الأنوار، ج ‏91، ص 138.
[23]. إقبال الأعمال، ج ‏1، ص 436.
[24]. بحار الانوار، ج ‏3، ص 194.
[25]. بحرانى، ابن میثم، شرح نهج البلاغه، ترجمه، محمدی مقدم، قربانعلی، نوایی یحیی زاده، علی اصغر، ج ‏2، ص 367، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، 1417ق.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

 • پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند؟ چرا اولو العزم نامیده شدند، و کتاب‌‌های آنها چه نام دارد؟ و چرا زرتشت و داوود(ع) اولو العزم نیستند؟
  634911 پیامبران و کتابهای آسمانی
  واژۀ «اولو العزم» در آیۀ 35 سورۀ احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است، و اولو العزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بودند. در روایات برای پیامبران اولو العزم شرایطی ذکر شده است:داشتن دعوت جهان‌شمول،داشتن شریعت و دین،داشتن ...
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  466397 Laws and Jurisprudence
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  462458 Laws and Jurisprudence
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  414876 معصومین
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  393219 جن
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده و ویژگی‌‏های زیر را برای او برمی‌شمارد:جن موجودی است که از آتش آفریده شد، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1]دارای علم، ادراک، تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  390841 Practical
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  349920 Laws and Jurisprudence
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  335931 Laws and Jurisprudence
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...
 • آیا خداوند به نفرینی که از دل شکسته باشد، توجه می کند؟ یا فقط دعاهای مثبت را اجابت می کند؟
  320959 Practical
  نفرین در آموزه های دینی ما مسئله ای شناخته شده است، چنان که در آیات و روایات آمده است: "بریده باد هر دو دست ابو لهب"؛ "از نفرین مظلوم بترسید که نفرین مظلوم به آسمان می رود". و... . منتها همان گونه که دعا برای استجابت، نیازمند شرایط است، ...
 • آیا از آیات قرآن می‌توان امامت علی(ع) را اثبات کرد؟
  309339 امام علی ع
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل‌سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در کتب خودشان نقل شده، می‌باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت‌جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی متوسل نشود و چشم را به روی حقیقت نبندد.در قرآن ...