جستجوی پیشرفته
بازدید
45401
آخرین بروزرسانی: 1393/08/12
خلاصه پرسش
تفاوت عمره مفرده با حج و عمره تمتع چیست؟
پرسش
تفاوت عمره مفرده با حج و عمره تمتع چیست؟
پاسخ اجمالی
به طور اجمال تفاوتهای بین عمره مفرده با عمره تمتع از این قرار است: 
1. عمره تمتع صرفاً در ماه‌های خاصی (شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه) انجام می‌شود، ولی عمره مفرده منحصر به زمان خاصی نبوده و در تمام ایام سال می‌توان آن‌را انجام داد. 
2. محل احرام در عمرۀ تمتع یکى از مواقیت پنجگانه است، ولی میقات عمرۀ مفرده نزدیک‌ترین محل در خارج از حرم است و می‌توان از یکى از مواقیت پنجگانه مُحرم شد.
3. در عمرۀ تمتع تراشیدن سر جایز نیست ولی در عمرۀ مفرده بین تقصیر و سر تراشیدن اختیار است؛
4. عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد، ولی عمرۀ مفرده دارای طواف نساء است.
حج تمتع نیز اعمالی اضافه بر عمره آن دارد که توضیح آن در پاسخ تفصیلی خواهد آمد.
 
پاسخ تفصیلی
زیارت خانه خدا دارای مناسک و اعمال مخصوصی است که معمولاً به دو شیوه انجام می‌شود؛ اول: عمره مفرده؛ دوم: حج تمتع.[1]
اول. عمره مفرده
اعمال عمره مفرده به ترتیب زیر است:
1. احرام[2] (شامل: نیت، پوشیدن لباس احرام، تلبیه)
2. طواف خانه خدا
3. نماز طواف
4. سعی بین صفا و مروه
5. حلق (تراشیدن سر) یا تقصیر (کوتاه کردن مو یا ناخن برای آقایان)
6. طواف نساء
7. نماز طواف نساء.
دوم. حج تمتع
حج تمتع مرکب از دو عمل است؛ عمره تمتع و حج تمتع.[3] عمره تمتع در شکل، همانند عمره مفرده است ولی تفاوتهایی نیز دارند که در ذیل می‌آید.
اول: عمره تمتع صرفاً در ماه‌های خاصی (شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه) انجام می‌شود، ولی عمره مفرده منحصر به زمان خاصی نبوده و در تمام ایام سال می‌توان آن‌را انجام داد. اگر چه طبق برخی از روایات عمره رجبیه (عمره در ماه رجب) از فضیلت و اهمیت بیشتری برخوردار است.[4]
دوم: در عمره تمتع باید تقصیر کند؛ یعنى مقداری از مو یا ناخن خود بچیند، و سر تراشیدن(تیغ کردن) جایز نیست ولی در عمره مفرده مخیّر است بین سر تراشیدن و تقصیر.
سوم: عمره تمتع طواف نساء ندارد ولی عمره مفرده دارای طواف نساء است.
چهارم: میقات[5]عمره تمتع یکى از مواقیت[6]پنج‌گانه است، و میقات عمره مفرده «أدنى الحل» (نزدیک ترین محل در خارج از حرم) است و جایز است از یکى از مواقیت پنجگانه مُحرم شود.
حاجی بعد از به جا آوردن عمره تمتع، برای انجام اعمال حج تمتع، به نیت احرام حج دوباره مُحرم می‌شود.
اعمال حج تمتع به طور مختصر به ترتیب زیر است:[7]
1: احرام بستن در مکه
2: وقوف در عرفات
3: وقوف در مشعر الحرام
4: سنگ زدن به جمره عقبه در منا
5: قربانى در منا
6: تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منا
7: طواف زیارت در مکه[8]
8: دو رکعت نماز طواف
9: سعى بین صفا و مروه
10: طواف نساء
11: دو رکعت نماز طواف نساء
12: ماندن در منا، در شب یازدهم و شب دوازدهم و شب سیزدهم (براى بعضى از اشخاص)
13: زدن سنگ به جمرات در روز یازدهم و دوازدهم. همچنین اشخاصى که شب سیزدهم در منىٰ ماندند روز سیزدهم باید رَمْى جمرات کنند.[9]
 

[1]. خاطر نشان می‌شود، اصطلاح «حج» در اینجا به صورت عام بوده که اعمال آن، دو دسته است، عمره تمتع و حج تمتع.
[2]. با مُحرم شدن؛ بیست و پنج چیز بر مُحرم حرام می‌شود:
1. آمیزش. 2. بوسیدن. 3. لمس کردن. 4. نگاه با شهوت. 5. عقد کردن. 6. استمناء. 7. پوشاندن سر (برای مردان) 8. پوشیدن لباس دوخته (برای مردان) 9. پوشاندن تمام روى پا (برای مردان) 10- پوشاندن صورت. 11. استعمال عطریات. 12. زینت. 13. نگاه کردن به آینه. 14. روغن مالیدن. 15. ناخن گرفتن. 16. ازاله مو. 17. سایه قرار دادن (برای مردان) 18. فسوق. 19. جدال. 20. خون درآوردن از بدن خود. 21. کندن دندان. 22. کشتن حشرات بدن. 23. حمل سلاح. 24. کندن گیاهان و درختان حرم. 25. شکار، بعد از اتمام اعمال عمره مفرده این محرّمات برای مُحرم، حلال می‌شود؛ لنکرانی، محمد فاضل، احکام عمره مفرده، ص 56، قم، انتشارات امیر قلم، 1426ق.
[3]. امام خمینی، مناسک حج، ص 53، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى‏، چاپ هفتم، 1382ش.
[4]. ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 4، ص 536، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[5]. میقات به مکانی گفته می‌شوند که قبل از ورود به مکه مکرمه در آن‌جا احرام بسته و لباس احرام می‌پوشند.
[6]. مواقیت پنج‌گانه عبارتند از: 1. مسجد شجره (ذوالحلیفه) و آن میقات کسانى است که از مدینۀ منوّره به مکه مى‌روند. 2. وادى عقیق، و آن میقات کسانى است که از راه عراق و نجف به مکه مى‌روند. 3. قرن المنازل، و آن میقات کسانى است که از راه طائف به مکه مى‌روند. 4. یلملم، و آن میقات کسانى است که از راه یمن به مکه مى‌روند. 5. جحفه، و آن میقات کسانى است که از راه شام به مکه مى‌روند؛ فاضل لنکرانى، محمد، احکام عمره مفرده، ص 35، انتشارات امیر قلم، قم، یازدهم، 1426 ه‍ ق.
[7]. حج، دارای احکام و معارف بسیار زیادی است که تفصیل آن مربوط به کتاب‌های مناسک و معارف حج و عمره است.
[8] . البته می­توان بندهای 7 تا 11 را بعد از پایان توقف در منی انجام داد.
[9]. امام خمینی، مناسک حج، ص 54.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها