جستجوی پیشرفته
بازدید
38775
آخرین بروزرسانی: 1390/01/11
خلاصه پرسش
فلسفه تشهد و سلام چیست؟
پرسش
فلسفه تشهد و سلام چیست؟
پاسخ اجمالی

سرّ تشهد، هماهنگ کردن زبان با قلب و گفتار با کردار است و به یک معنا عبور از نظام کثرت به وحدت و وصول به مقام ولایت است.

سلام که یکى از اسماء اللَّه است، خداى تعالى آن را در میان موجودات به ودیعت نهاده تا بندگان آن را اظهار کنند، و در جمیع معاملات و معاشرات و امانات و ارتباطات بکار برند، و در باطن و ظاهر خود نیز سرایت دهند. حقیقت سلام را به جمیع قوای باطنی و ظاهری و در تمام عادات و عقاید و اخلاق و اعمال خود سرایت داده تا از همه تصرّفات شیطانی سالم بمانند. راه تحصیل این سلامت تقوا است. کسى که متّصف به همه مراتب تقوا شد، دین، عقل، روح و قلب او و جمیع قواى ظاهره و باطنه‏اش سالم می ماند.

در حدیثی از امام صادق (ع) این اسرار بیان شده که در پاسخ تفصیلی بدان خواهیم پرداخت.

پاسخ تفصیلی

فلسفه و اسرار تشهد

تشهد، ثنای خداوند متعال است. تجدید و تکرار شهادت به خدا و رسول است که در واقع تأکید بر ایمان و اسلام  بوده، و بنده، همان طور که در مقام گفتار، اظهار بندگی میکند، باید معنای آن کلام را با صفای ضمیر پیوند دهد و با همه وجودش خدا را بندگی نماید؛ چون باید بداند که همه امور در دست او است و هیچ ارادهای جز خواست و اراده او در نظام هستی قادر به انجام هیچ کاری نیست.

نماز گزار در تشهد، پس از شهادت به وحدانیت و الوهیت حق تعالی، متوجّه به مقام مقدّس عبد مطلق و رسول ختمى مرتبت (ص) شده، و از تقدیم مقام عبودیت بر رسالت (عبده و رسوله) متنبّه می شود که عبودیت و بندگی خدای متعال مقدّمه همه مقامات بزرگ الاهی است، و رسالت، شعبه ای از عبودیت است. و چون حضرت رسول اکرم (ص) عبد حقیقی خداوند است، اطاعت او، اطاعت خدا است و بنده باید از خود مراقبت کند که قصور در طاعت رسول، که طاعت اللَّه است، نکند تا از برکات عبادت که قرب و وصول به بارگاه قدس الاهی است، محروم نشود. و بداند کسى را بدون‏ توسّل به رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به بارگاه قدس الاهی و جایگاه انس با او راه ندهند.[1]

از امام صادق (ع) درباره اسرار تشهد سؤال شد، آن حضرت فرمودند: «تشهّد نماز، ثناى الاهى است. پس، در دل بنده خدا باش، و تشهد را با حالت خضوع انجام بده و چنان که به زبان به یگانگى خدا و رسالت رسول شهادت مى‏دهى و دعوا مى‏کنى، در دل نیز به آن اعتقاد و اذعان داشته باش. آنچه به زبان مى‏گوئى باید از دل تراوش کند و از صمیم قلب باشد. چرا که تو، بنده خدائى و او تو را آفریده است که بندگى کنى او را به دل و زبان و به ظاهر و باطن. و به جمیع اعضا و جوارح، مطیع و منقاد او باشى، و بندگى خود و پروردگارى او را ثابت و محقّق دارى. و همچنان که از او شیوه پروردگارى نسبت به تو فوت نمى‏شود، از تو نیز شیوه بندگى، نسبت به او از بین نرود... پس در عمل بنده سپاسگزار خدا باش همان طور که به زبان ذکر او می گویی. تسلیم فرمان او باش و بندگی او را به جای آر و تو را به صلوات و درود بر پیامبرش محمّد (ص) امر کرده، پس نماز خدا را با صلوات بر پیامبر (ص) و طاعت او را با طاعت آن حضرت و شهادت به وحدانیت او را به شهادت بر رسالت آن جناب وصل کن و بکوش تا برکات معرفت آن جناب از دستت نرود و از بهره درود فرستادن بر او غافل نشوی».[2]

خلاصه این که، سرّ تشهد هماهنگ کردن زبان با قلب و گفتار با کردار است و به یک معنا عبور از نظام کثرت به وحدت و وصول به مقام ولایت است.

فلسفه و اسرار سلام

واژه «سلام» از «سِلم» به معنای سلامت و دور بودن از آفات ظاهرى و باطنى‏ است.[3]

کسی که به امر الاهی گردن نهد و دستور دین پیامبرش را با خضوع و فروتنی امتثال نماید، از بلایای دنیوی و عقاب اخروی در سلامت و امان است؛ چون ممکن نیست کسی نمازش را کامل انجام دهد و در عین حال وعدههای الاهی شامل او نشود و نیز ممکن نیست کسی واقعیت سلام که وصفی از اوصاف الاهی و اسمی از اسمای ربوبی است را درک نماید، ولی در زندگی خود در برخورد با دیگران آن را عینیت نبخشد. چگونه ممکن است کسی با عمق جان، مناجات با معبود خویش را با سِلم و امان به اتمام رسانده و حقیقت آن را با دل گره و پیوند زند و در عین حال از یاد الاهی غافل بماند، در حالی که هنر بندگی، به یاد خدا بودن در تمام احوال زندگی است.

در حدیث طولانی از امام صادق (ع) اسرار سلام در تشهد بیان شده است که خلاصه آن چنین است: ‏"معناى سلام در هر نماز، امن و ایمنى است؛ یعنی هر که امر خدا و سنّت پیامبرش را از روى خشوع و خضوع بجا آورد، از بلاهای دنیا و عذاب آخرت در امان است. سلام نامى از نام هاى الاهى است، و خداوند آن را در میان خلایق به امانت گذاشته است تا معنای آن را در معاملات، امانت ها و انصاف های میان یکدیگر بکار برند و در مصاحبت و معاشرت با یکدیگر صادق بوده و با یکدیگر به درستی رفتار نمایند و دین و عمل و دل خود را، از کدورت و تیرگى معاصى سالم بدارند و هر که به محتوای سلام عمل نکند و دین و قلب و عقل او، از کدورات و پلیدی های گناهان سالم نباشد، چنین کسى در دعوى سلام دروغ گو است، چه در سلام نماز و چه در سلام غیر نماز؛ چرا که هر کسی لفظى بگوید و از معناى آن غافل باشد و به مفهومش عمل نکند، حقیقتاً دروغ گو است".[4]

بنابراین، سلام که یکى از اسماء اللَّه است، خداى تعالى آن را در میان موجودات به ودیعت نهاده است تا بندگان آن را اظهار کنند، و در جمیع معاملات و معاشرات و امانات و ارتباطات بکار برند، و در باطن و ظاهر خود نیز سرایت دهند؛ حقیقت سلام را به جمیع قوای باطنی و ظاهری و در تمام عادات و عقاید و اخلاق و اعمال خویش سرایت داده تا از همه تصرّفات شیطانی سالم بمانند. راه تحصیل این سلامت تقوا است. کسى که متّصف به همه مراتب تقوا شد، دین، عقل، روح و قلب او و جمیع قواى ظاهره و باطنه‏اش سالم می ماند.[5]

در نماز، اسراری وجود دارد که به شمّهای از آن با استناد به روایات اشاره گردید که با درک هر چه بیشتر از اهمیت و جایگاه نماز در مکتب انسان ساز اسلام، توشهای بر گیریم و با ادای این فریضه مهم و درک گوشهای از اسرار و مفاهیم آن به حیات طیبه فردی و اجتماعی دست یافته و تحت ولایت الاهی با سِلم و صلح، زندگی سعادت مندانهای را تحصیل نماییم.[1] ر.ک: امام خمینی، روح الله، آداب الصلاة، باب هفتم در اشاره اجمالیه به آداب تشهّد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).

[2] مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 82، ص 284و 285، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق؛ امام صادق (ع)، جعفر بن محمد (ع)، مصباح الشریعة، ص 93 و 94، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1400 ق.

[3] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج 7، ص 265، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 12، ص 289، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، 1414ق؛ قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، ج 3، ص 296، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، 1371ش.

[4] مصباح الشریعة، ص 95 و 96؛ بحارالانوار، ج 82، ص 307 و 308.

[5] ر.ک: آداب الصلاة، باب هشتم در آداب سلام.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • قاعده فلسفی «من فقد حسا فقد علما»، به چه معنا است؟
  2572 بیشتر بدانید 1401/02/06
  قاعده فلسفی «من فقد حسا فقد علما»، یعنی کسی که برخی حواس را نداشته باشد، برخی از علوم و دانش‌ها را هم نخواهد داشت. بر اساس این قاعده، منشأ اصلی تمام ادراکات حصولی و علوم ظاهری انسان، حواس ظاهری است که در انسان و اکثر ...
 • در قرآن کریم مسلمان به چه معنا است؟
  75660 اسلام و ایمان 1385/12/20
  در اصطلاح قرآن، مسلمان به معنای تسلیم مطلق در برابر فرمان خدا و توحید کامل و خالص از هرگونه شرک و دوگانه‌پرستی است؛ و به همین جهت است که قرآن کریم حضرت ابراهیم(ع) را مسلمان معرفی می‌کند.از آن‌جا که دین در پیش‌گاه خدای متعال، اسلام است: ...
 • از نظر عاطفى؛ کشته شدن بچه توسط حضرت خضر(ع) چه توجیهى دارد؟!
  23480 تفسیر 1386/01/21
  از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود که کشته شدن جوان به دست حضرت خضر(ع)، حادثه‌اى اتفاقى و یا از روی میل نفسانى و یا غضب نبود؛ چرا که قرآن کریم، از خضر(ع) به عنوان بنده‌اى از بندگان خود که مشمول رحمت و علم خاص الهى بود، نام ...
 • آیه «اولی الامر» در شأن چه کسانی نازل شده است؟
  65149 قرآن و امامت 1388/04/23
  همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از" اولی الامر"، امامان معصوم هستند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر (ص) به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى‏شود. البته کسانى که ...
 • آیا در روایات، زن کوچه‌نشین عروس شیطان معرفی شده است؟
  6339 حدیث 1400/06/31
  اساسا ولگردی و پرسه‌زدن در کوچه و خیابان نه برای مردان و نه برای زنان، ویژگی مناسبی نیست،[1] و اگرچه توصیه شده است که زنان بدون ضرورت از خانه خارج نشوند؛ زیرا در موارد بسیاری، گرفتار فریب‌های شیطانی می‌شوند؛ اما عبارت «زن کوچه‌نشین عروس ...
 • آیا در میان یاران ائمه(ع)، افرادی از نژاد کُرد نیز مشاهده می‌شود؟
  3291 اهل بیت و یاران 1400/01/25
  در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به دو مقدمه توجه داشت:ارزش و کرامت انسان به نژاد، نسب، قوم، قبیله و... بستگی ندارد، چنان‌که خدای متعال فرمود: «إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ‏»؛
 • آیا از میان اقوام اروپایی و هندی و...(غیر از اقوام سامی) پیامبرانی از طرف خدا مبعوث شده‌اند؟
  27221 پیامبران و امامان 1385/11/04
  انسان موجودی است مکلف، و لازمه‌ی تکلیف این است که از طرف خداوند پیامبرانی برای ابلاغ وظایف و دستورات دینی به سوی وی فرستاده شده باشند، و گرنه تکلیف معنا ندارد.قرآن کریم در آیات مختلفی می‌فرماید هر جا که مردمی زندگی می‌کردند، از سوی خداوند پیامبرانی ...
 • آیا قرائت زیبا و جذاب، بر زیبایی قرآن می‌افزاید؟
  5914 علوم قرآنی 1394/02/16
  قرآن گرچه به خودی خود زیباست اما اگر با صدای نیک و یا از زبان انسانی نیک تلاوت ‌شود، زیباتر خواهد شد. در همین راستا، امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره قرآن چنین نقل می‌فرمایند: «هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن، صدای زیبا است».
 • آیا پیامبر گرامی اسلام (ص) به شهادت رسیدند؟
  71590 بیماری، رحلت و وفات 1390/11/03
  دلایل بسیاری از کتب روایی و تاریخی؛ چه از شیعه و چه از اهل سنت وجود دارد که شهادت ناشی از مسمومیت پیامبر اکرم (ص) را تأیید می نماید، اما به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر شهادت را همانند آنچه ...
 • دعایی که برای دخترانی که وقت ازدواج آنان فرا رسیده و همسر دلخواه شان پیدا نشده کدام است؟
  104662 دستور العمل ها 1390/08/19
  کاربر محترم؛ دعای مورد نظر شما در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی آمده است که چنین است: شیخ و سید از مفضل بن عمر روایت کرده‏اند که: گفت دیدم روزى حضرت امام جعفر صادق (ع)را که نماز ...

پربازدیدترین ها