جستجوی پیشرفته
بازدید
55108
آخرین بروزرسانی: 1391/11/23
خلاصه پرسش
آیا هنگام وضو و در حالات غیر اضطراری، شخص دیگری روی دست ما آب بریزد، اشکال دارد؟
پرسش
آیا هنگام وضو و در حالات غیر اضطراری، شخص دیگری روی دست ما آب بریزد، اشکال دارد؟
پاسخ اجمالی

وضو دارای شرایطی است که با رعایت نکردن هر کدام از آنها وضو باطل است.

یکی از شرایط وضو این است که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگرى او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.[1]

گفتنی است تعابیر فقها در این شرط متفاوت است:

1. برخی تعبیر به مباشرت اعمال وضو توسط وضو گیرنده کرده اند و گفته اند اگر شخص دیگر او را وضو دهد به گونه ای که عرفاً کارهای وضو را به وضو گیرنده نسبت ندهند، وضو باطل است.[2]

2.  برخی گفته اند: کمک کردن در مقدمات وضو مکروه است. بنابر این، اگر کسى آب در کف دست انسان بریزد و انسان با آن آب وضو بگیرد وضو باطل نیست.[3]

4. برخی نیت وضو گیرنده را معتبر دانسته اند: در پاسخی که به این مسئله داده اند چنین آمده است:

سؤال: اگر کسى با آفتابه و امثال آن در دست دیگرى آب بریزد، تا او وضو بگیرد، آیا این وضو صحیح است؟

جواب: اگر آن که آب مى‌ریزد به قصد وضو دادن کسى که وضو مى‌گیرد نباشد، وضو اشکال ندارد.[4]

از مجموع فتاوایی که بیان شد، می توان نتیجه گرفت که آنچه در وضو جائز نیست، این است که دیگری به صورتی کمک کند که افعال وضو به او نسبت داده شود، ولی اگر در مقدمات کمک کنند و لو با ریختن آب به روی دست، اما خود شخص آب را به صورت بریزد اشکالی ندارد.


[1] خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (محشی) ج 1، ص 174، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1424‍ ق.

[2]خویى، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج 1، ص 38، نشر مدینة العلم‌، قم، 1410 ق‌.

[3] توضیح المسائل (محشی)، ج 1، ص 174؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج 1، ص 45، بی تا، قم.‌

[4] فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 52، انتشارات امیر قلم، بی تا، قم.

 

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها