جستجوی پیشرفته
بازدید
4444
آخرین بروزرسانی: 1397/11/02
خلاصه پرسش
حکم شرعی مجسمه سازی، نقاشی و عکاسی چیست؟
پرسش
آیا مجسمه سازی و نقاشی اشکال دارد؟ آیا حکم عکاسی از موجودات دارای روح، مانند نقاشی و مجسمه سازی است و عکاسی از اجسام ذی روح اشکال دارد؟
پاسخ اجمالی
نظر مراجع تقلید درباره اینگونه فعالیتهای هنری، به شرح ذیل است:
1. ساخت مجسمه اشیاء و گیاهان، همچنین ساخت مجسمه قسمتی از موجودات جاندار -مثل انسان و حیوان-  اشکالی ندارد، ولی ساخت مجسمه کامل موجودات جاندار حرام است،[1] اما خرید و فروش و نگهداری آنها حرام نیست، البته برخی از فقها[2] -بنابر احتیاط- معامله آنرا جایز نشمرده و برخی[3] آنرا مکروه یا احتیاط را در ترک آن دانستهاند.[4]
2. در مورد نقاشی کامل موجودات جاندار، نظرات مراجع تقلید مختلف است:
اکثر مراجع[5] آنرا جایز دانستند، عدهای[6] آنرا مکروه شمرده و گروهی[7] نیز آنرا -بنابر احتیاط- جایز نمیدانند.[8]
3. عکس موجودات جاندار، حکم نقاشی آنها را ندارد؛ بر همین اساس عکاسی از حیوان و انسان اشکالی ندارد. البته برخی از فقها[9] چنین کاری را مکروه دانستهاند.[10]
 

[1]. نظر حضرات آیات تبریزی، مکارم، صافی و سیستانی در اینباره، بنابر احتیاط است.  
[2]. حضرات آیات سبحانی، مکارم و صافی.
[3]. حضرات آیات گلپایگانی خویی، تبریزی، وحید خراسانی و شبیری زنجانی.
[4]. امام خمینى، توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج، ص 209 و 836، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، 1424ق؛ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج ، ص 134، س 28، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، 1409ق؛ سبحانى، جعفر، رساله توضیح المسائل، ص 382، م 1700، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ سوم، 1429ق.
[5]. حضرات آیات امام خمینی، خامنهای، بهجت، فاضل، سیستانی، تبریزی؛ البته برخی شرط نمودهاند که نقاشی به شکل برجسته نباشد.
[6]. حضرات آیات نوری، صافی، گلپایگانی و تبریزی.
[7]. حضرات آیات خویی، اراکی، وحید و شبیری.
[8]. توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج، ص 209؛ خامنهاى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 267، س 1221، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424ق؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 74، قم، مدرسه امام باقر(ع)، چاپ نهم، 1428ق؛ صافى گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج، ص 286 و 287 ، س 979، 980، قم، حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، 1417ق؛ بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص 318، م 1626، قم، شفق، 92، 1428ق؛ فاضل، محمد، جامع المسائل، ج ، ص 248 و 249، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، بیتا؛ امام خمینى، تحریر الوسیله، ج، ص 496، م 12، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتا.
[9]. حضرات آیات تبریزی، صافی، گلپایگانی.
[10]. توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج، 836.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها