جستجوی پیشرفته
بازدید
4816
آخرین بروزرسانی: 1398/07/21
خلاصه پرسش
فرد نابالغی که طواف حج را صحیح انجام نداده، آیا میتواند بعد از بلوغش ازدواج کند؟
پرسش
فرد نابالغی محرم که بدون طهارت و وضو اعمال حج را انجام داده و اکنون به سن بلوغ رسیده تکلیفش چیست؟ آیا میتواند ازدواج کند؟
پاسخ اجمالی
اگر فرد نابالغ به طور صحیح مُحرم شده باشد، باید طواف و نماز آنرا به جا آورد و اگر نمیتواند، قبل یا بعد از برگشت - تا هر زمانی که به طول انجامد - باید نایب بگیرد و با توجه به اینکه یکی از کارهای حرام برای شخص مُحرم، ازدواج است، تا زمانی که اعمال خود را تمام نکرده ازدواج برای او جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
باید طواف و نماز آن را اعاده کند و اگر قادر نیست، نائب بگیرد و تا این کار انجام نشده است ازدواج برایش جائز نیست اما سائر محرمات احرام بر او حرام نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، ازدواج وی باطل و در برخی موارد موجب حرمت ابدی است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر پدر او را با نیت، مُحرم کرده باشد و یا کودک ممیز بوده و با توجه به احرام لبیک گفته است، در فرض سؤال از احرام خارج نشده و نمیتواند ازدواج کند و اما پدر اگر قصد احرام او را نداشته و خود بچه هم تشخیص احرام را نمیداده و صرفاً با پوشیدن لباس همراه بقیه لبیک گفته است، محرم نشده است و فعلاً هم تکلیفی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
لازم است طوافها و نماز طوافها را خودش انجام دهد و اگر نمیتواند، نایب بگیرد تا انجام دهند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به صورت کلی اگر نابالغ به صورت صحیح مُحرم شد، باید با انجام اعمال به نحو صحیح، از احرام خارج شود و گرنه به حالت احرام باقى مىماند، و محرّمات احرام بر وى حلال نمىشود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
باید تمام طواف‌ها و نمازهای طواف را دوباره با طهارت انجام دهد و اگر خودش نمی‌تواند، نایب بگیرد و تا وقتی که این کارها را انجام نداده است، نمی‌تواند ازدواج کند.

 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها