جستجوی پیشرفته
بازدید
11279
آخرین بروزرسانی: 1392/01/19
خلاصه پرسش
آیا در مذهب جعفرى (شیعه) هنگامى که آیه سجده در وسط نماز خوانده شود سجده مى‌شود؟
پرسش
آیا در مذهب جعفرى (شیعه) هنگامى که آیه سجده در وسط نماز خوانده شود سجده مى‌شود؟
پاسخ اجمالی
نظر فقهای شیعه در مسئله مورد پرسش چنین است: اگر نماز گزار، یکى از چهار سوره‌‌اى را که آیۀ سجده واجب دارد عمداً بخواند، نمازش باطل است.[1] و اگر اشتباهاً مشغول خواندن آن شود، چنانچه پیش از رسیدن به آیۀ سجده بفهمد، باید آن سوره را رها کند و سورۀ دیگری بخواند[2] و اگر بعد از خواندن آیۀ سجده بفهمد،[3] باید در بین نماز با اشاره، سجدۀ آن‌را به جا آورد[4] و به همان سوره که خوانده اکتفا نماید. اما اگر در نماز، آیۀ سجده را بشنود و به اشاره، سجده کند نمازش صحیح است.[5]
 

[1]. آیات عظام خوئى، تبریزى، بهجت: (بنابر احتیاط نمازش باطل است)؛ آیت‌ الله سیستانى: (واجب است که پس از خواندن آیۀ سجده، سجده نماید، ولى اگر سجده را به جا آورد نمازش بنا بر احتیاط باطل مى‌شود و لازم است که آن را دوباره بخواند مگر این که سهواً سجده کند و اگر سجده را به جا نیاورد، مى‌تواند نماز را ادامه دهد اگر چه در ترک سجده گناه کرده است)؛ آیت‌ الله زنجانى: (در نماز واجب به احتیاط واجب نباید یکى از آیه‌هاى سجده را بخواند بلکه به احتیاط مستحب سوره‌هایى را که آیه سجده دارد نیز شروع نکند)؛ آیت‌ الله مکارم: (هر گاه در نماز واجب یکى از چهار سوره‌اى را که آیۀ سجده دارد، عمداً بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید سجده را به جا آورد سپس برخیزد و حمد و سورۀ دیگرى بخواند و نماز را تمام کند و بعد اعاده نماید)؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج‌1، ص 545، م 983، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.  
[2]. آیت‌ الله مکارم: (و اگر از نصف گذشته باشد، احتیاطاً نماز را اعاده کند ..)؛ همان، ص 545، م 984.
[3]. آیات عظام خویى، تبریزى: (احتیاطاً به سجده اشاره نموده و سوره را تمام کند و بعد از نماز باید سجدۀ آن را به جا آورد)؛ آیات عظام گلپایگانى، صافى: (بنابر احتیاط براى سجدۀ واجب اشاره کند و سوره را تمام کند و بعد یک سورۀ دیگر احتیاطاً به قصد قربت مطلقه بخواند و به رکوع رود و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنا بر احتیاط سجدۀ آن را به جا آورد.)؛آیات عظام سیستانى مکارم: (باید مانند صورت عمدی، عمل کند.)؛ آیت الله نورى: (به همان سوره که خوانده، اکتفا نماید و بعد از نماز، سجدۀ آن را به جا آورد.)؛ آیت الله بهجت: باید بنا بر احتیاط سورۀ دیگرى بخواند و بعد از نماز سجدۀ آن آیه‌اى که سجدۀ واجب داشته است به جا آورد.)؛ همان.
[4]. آیت الله اراکى: (و سپس سوره را تمام کرده و سورۀ دیگرى هم به قصد قربت بخواند و پس از خاتمه، نماز را اعاده کند.)؛ آیت الله زنجانى: (مسأله اگر عمداً یا به جهت فراموشى سوره‌هایى را که آیه سجده دارد شروع کند، مى‌تواند آن را رها کرده و سوره دیگرى بخواند و مى‌تواند همان سوره را ادامه دهد؛ ولى به احتیاط واجب آیه سجده را نخواند و اگر سوره ادامه دارد ادامه آن را بخواند و به رکوع رود، و اگر آیه سجده را خواند، باید سجده کند و برخیزد و حمد را خوانده، سپس به رکوع رفته، نمازش را تمام کند، و چنانچه عمداً آیه سجده را خوانده باشد و در نماز سجده کند، به احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند، ولى اگر سهواً آیه سجده را خوانده و سجده کند، به احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند، ولى اگر آیه سجده را بخواند و سجده نکند، نمازش باطل نمى‌شود؛ هر چند اگر عمداً سجده نکرده باشد گناه کار است.)؛ همان.
[5]. آیت الله اراکى: (اگر در نماز آیۀ سجده را بشنود احتیاط واجب آن است که به اشاره یا به طور عادى سجده کند و نماز را تمام کند و اعاده نماید.)؛ آیات عظام گلپایگانى، صافى: (اگر در نماز آیۀ سجده را بشنود نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط براى سجدۀ واجب اشاره کند و بعد از نماز هم سجده را به جا آورد.)؛ آیات عظام خوئى، تبریزى، سیستانى: (اگر در نماز آیۀ سجده را گوش دهد، نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط به سجده اشاره نماید و بعد از نماز سجدۀ آن را به جا آورد.)؛ آیت الله بهجت: (اگر در نماز آیۀ سجده را بشنود بنا بر احوط بعد از نماز سجدۀ آن را به جا مى‌آورد و نمازش صحیح است.)؛ آیت الله نورى: (اگر در نماز، آیۀ سجده را بشنود، نماز خود را تمام کند و بعد از نماز، سجده را به جا آورد.)؛ آیت الله زنجانى: (اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد، لازم است سجده نموده و چنانچه قبل از رکوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد، رکوع کرده نماز را ادامه دهد و اگر سجده نکند معصیت کرده ولى نمازش صحیح است و اگر عمداً آیه سجده را گوش داده باشد و در نماز سجده کند، به احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند و اگر سهواً گوش داده باشد دوباره خواندن نماز لازم نیست؛ و چنانچه امام جماعت آیه سجده را بخواند، بر وى و بر مأمومین هر چند آیه سجده را نشنیده باشند لازم است سجده نموده و چنانچه قبل از رکوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد رکوع نموده و نمازشان را تمام کنند و اگر سجده نکنند نمازشان صحیح است؛ هر چند اگر عمداً باشد معصیت کرده‌اند.)؛ همان، ص 546، م 985.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها