جستجوی پیشرفته
بازدید
29760
آخرین بروزرسانی: 1389/08/17
خلاصه پرسش
نماز مستحبی که بیش از دو رکعت باشد با یک سلام کدام است؟
پرسش
نمازهای مستحبی که بیش از دو رکعت می باشند با یک سلام کدامند؟
پاسخ اجمالی

تمام نمازهای مستحبی به صورت دو رکعتی خوانده می شوند، مگر نماز وتر در نافله شب، که یک رکعت است، و نماز اعرابی، که به صورت یک دو رکعتی و دو چهار رکعتی خوانده می شود.[1]

چگونگی خواندن نماز اعرابی

در روایت آمده است،[2] روز جمعه، چون روز بلند شود، دو رکعت نماز بگزارد، در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره فلق و در رکعت دوم بعد از حمد، هفت مرتبه سوره "ناس" بخواند و بعد از سلام هفت مرتبه "آیه الکرسی" بخواند، پس برخیزد و هشت رکعت دیگر بگزارد به دو سلام و بعد از هر دو رکعت آن بنشیند و تشهد بخواند و سلام بگوید. چون چهار رکعت را تمام کرد سلام بگوید و چهار رکعت دیگر نیز بدین طریق بجا آورد و در هر رکعتی حمد یک مرتبه، سوره‏ نصر یک مرتبه، سوره توحید را 25 مرتبه بخواند و چون از تشهد و سلام فارغ شد، هفت مرتبه این دعا را بخواند: "یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام...".[1] العروه الوثقی، ج 2، ص 111، م 6.

[2] حرعاملی، وسائل الشیعة، ج 7، ص 369، ح 9604.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها