جستجوی پیشرفته
بازدید
2770
آخرین بروزرسانی: 1398/05/13
خلاصه پرسش
آیا محتوای صحف حضرت آدم، شیث و ادریس(ع) در منابع معتبر وجود دارد؟
پرسش
لطفاً محتوای صحف حضرت آدم، شیث و ادریس(ع) را بیان فرمایید؟
پاسخ اجمالی
محتوای کامل کتابهای پیامبران گذشته - بویژه پیامبران اولیه - در دسترس نیست،[1] اما با توجه اینکه قرآن تصدیق کننده کتابهای پیشین است: «نَزَّلَ عَلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَیهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ»؛[2]
خداوند قرآن را که مؤید آنچه [از کتابهاى آسمانى‏] پیش از خود میباشد، به حق بر تو نازل کرد، و تورات و انجیل را نیز در گذشته نازل کرده بود.
از اینرو - و با توجه به خاتمیت دین اسلام - میتوان گفت؛ هر آنچه از معارف کلیدی و آموزههای مورد نیاز بشر در کتب آسمانی پیامبران گذشته وجود داشت، در قرآن نیز مطرح شده است.[3]
البته در برخی گزارشها و روایات، به برخی از فرازهای کتابهای آسمانی گذشته اشاره شد که در مورد صحف حضرت آدم، شیث و ادریس(ع) است. برخی گزارشها از این قرارند که البته هرکدامشان باید از لحاظ سند و محتوا مورد بررسی قرار گرفته و در این مقال تنها به نقل آن بسنده میکنیم.
صحف حضرت آدم(ع)
گزارش شده که خداوند بر حضرت آدم(ع) بیست و یک صحیفه نازل کرد که در آن علاوه بر احکامی مانند حرمت مردار، خون و گوشت خوک،[4] به مقام و منزلت پیامبر اسلام(ص) و اهلبیت(ع) نیز اشاره شده است:
«... بندگانم را براى عبادتم خلق کردم و آنها را با دلیل و برهان خود ملزم نمودم. آگاه باشید که من میان آنها پیامبرانم را میفرستم و کتاب‌‌هایم را فرود میآورم. این کار را به طور قطع از ابتداى اولین بشر تا احمد، پیامبر و خاتم انبیاء ادامه میدهم. او کسى است که درود و رحمتم را بر او میفرستم و برکات خود را در قلب او جاى میدهم. به وسیله او انبیاء و رهبران را تکمیل میکنم. آدم گفت: این رسولان چه کسانی هستند و این احمدى که او را دارای چنان مقام و شخصیتی نمودى، کیست؟ خدا فرمود: همه از ذریه‏ تو هستند. احمد آخرین آنها و وارث ایشان است...».[5]
همچنین نقلی وجود دارد که در کتاب آدم غیر از حروف مقطعه و رمزی حرف دیگری وجود نداشت.[6]
محتویات صحف حضرت شیث(ع)[7]
در ارتباط با کتاب نازل شده بر حضرت شیث(ع) نیز روایاتی وجود دارد که ناظر به وجود مطالبی در این کتاب است:
1. نام پیامبر اسلام(ص): که نام حضرتشان در صحف حضرت شیث(ع) «طالیثا» و صحف حضرت ادریس(ع) «بهائیل» نام دارد.[8]
2. نام امام علی(ع): اسم حضرتشان در صحف‏ حضرت شیث‏ و إدریس(ع) «مبین» نام دارد.[9]
3. مقام اهل بیت(ع): در کتاب شیث(ع) آمده است که خدا به ایشان اینگونه خطاب میکند: «ای کسی که نبوت خود را به او بخشیده‌‌ام؛ پیامبر(ص) و وصی او علی مرتضی را دوست داشته باش که آنان را بر همه مردم برتری داده‌‌ و به آنان کرامت بخشیدم. اگر محمد(ص) نبود، پدر تو آدم(ع) و مادرت حواء(س) را نمیآفریدم و هیچ چیز را خلق نمیکردم، اما به خاطر بزرگی حضرت محمد(ص) او را آفریده و نام محمد(ص) را در کتابهای خود آورده و همه چیز را برای او و اهلبیتش آفریدم. پس آنان کشتی نجات هستند، کسی که بر این کشتی سوار شود، نجات پیدا میکند و کسی که از آن دور شود، گمراه میگردد».[10]
همچنین پس از فتح مکه پیامبر نامه‏هایى را براى نصاراى نجران نوشت. آنها برای مشورت به نزد ابوحارثه(اسقف اول) رفتند. او صحف حضرت شیث(ع) را برای آنها خواند:
«من عزیز و حکیم و رحمان و رحیم هستم و مهربانى میکنم و میبخشم. رحمتم بر خشم و عفوم بر مجازات سبقت گرفته است. بندگانم را براى عبادتم آفریدم و آنها را با دلیل و برهان خود ملزم نمودم. آگاه باشید که من میان آنها پیامبرانم را میفرستم و کتابهایم را نازل میکنم. این کار را به طور قطع از ابتداى اولین بشر تا خاتم انبیاء(ص) ادامه میدهم. او کسى است که درود و رحمت خودم را بر او مى‏فرستم و در قلبش برکاتم را جاى میدهم و به وسیله او انبیاء و رهبران را تکمیل میکنم.... خدا به حضرت آدم(ع) فرمود که بعد از خلقت انسان توجهى به دل برگزیدگان از پیامبرانم نمودم. در میان آنها مطیع‏تر و مهربان‏تر براى مردم از حضرت محمد(ص) ندیدم. او را به علم خود انتخاب کردم و نامش را با نام خود بالا بردم. بعد دلهاى اهلبیت او را که پس از او داراى مزایاى قلبى پیامبر بودند را نیز به او ملحق‏ نمودم و وارث کتاب و وحى خود و پایه‏هاى حکمت و نور خویش قرار دادم و سوگند یاد کردم هرگز کسی که موحّد باشد و به ریسمان ولایت و محبت آنها چنگ بزند را عذاب نکنم...».[11]
محتوای صحف حضرت ادریس(ع)
همچنین گزارش شده که در کتاب حضرت ادریس[12] علاوه بر احکام و حدود،[13] برخی مطالب دیگر نیز وجود دارد:
1. ظهور منجی در آخر الزمان: وقتى شیطان به خدا گفت: مرا تا روز رستاخیز مهلت بده. خدا به او فرمود: تو را تا روزى که وقت آن معلوم است مهلت میدهم. در آنروز، زمین را از کفر و شرک و گناهان پاک میگردانم. مردانى را براى زندگى در آن روز بر مىگزینم که دلهاى آنها را براى ایمان و درون آنها را با پرهیزکارى و اخلاص و یقین و تقوى و فروتنى و راستى و بردبارى و استقامت در امر دین و وفا و زهد در دنیا، و میل به آنچه من به آنها میدهم، امتحان کردهام. آنها مرا عبادت میکنند، و به من شرک نمیورزند. نمازها را در اوقات مخصوص به آن بپا میکنند، و زکات مال خود را میپردازند و امر به معروف و نهى از منکر میکنند. در آن زمان امانتدارى را در روى زمین برقرار میسازم که هرگز چیزى تلف نشود، و کسى از چیزى نترسد... .[14]
2. دلیل گزینش اوقات نماز: مدت اقامت حضرت آدم(ع) و همسرش در آن باغ، پنج ساعت از آنروز بود.[15] پس خدا به حضرت آدم فرمود بهترین ساعات روز، ظهر است؛ یعنی وقتی است که تو و همسرت را به آن باغ وارد کردم و شما در آن ساعت تسبیح مرا گفتید و آن در روز جمعه و بهترین روز هفته بود و من تسبیح شما را نماز اولی نامیدم. بعد از آن در وقت عصر شما را به روی زمین آوردم و در آن ساعت شما تسبیح مرا گفتید. لذا من هم این تسبیح شما را نماز عصر نامیدم. سپس آفتاب غروب کرد و در آن لحظه شما نماز خواندید و من آن را نماز مغرب نامیدم. سپس بعد از تاریک شدن هوا به یاد من نشستید و من آن را نماز عشا قرار دادم...».[16]
3. گزارش شده که داستان برخی از بخشهای حضرت آدم(ع)،[17] چگونگی بنا کردن خانه کعبه و به جا آوردن حج،[18] داستان هابیل و قابیل[19] وصیت به شیث[20] نیز در کتاب ادریس ذکر شده است‏.[21]
در پایان مجدداً تأکید میشود آنچه نگاشته شد، تنها گردآوری برخی گزارشها در این زمینه بوده و مانند هر موضوع دیگر، روایات آن باید به صورت جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
 

[2]. آل عمران 3.
[4]. مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج 3، ص 2، بیجا، مکتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، بیتا.
[5]. سید ابن طاووس، رضی الدین علی، الاقبال بالاعمال الحسنة، ج 1، ص 506، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1409ق؛ «پذیرش توبه آدم(ع) بهواسطه انوار محمد و آل محمد»، 95379؛ «مدرک دعای یا حمید بحق محمد(تفسیر کلمات در آیه فتلقی)»، 67125.
[6]. البدء و التاریخ، ج 3، ص 2.
[8]. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب(ع) ، ج 1، ص 152، قم، علامه، چاپ اول، 1379ق؛ «نام پیامبر در آسمان ها »، 15241.
[9]. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، ص 92، بیروت، البلاغ، 1419ق؛ «نام امام علی(ع) و پیامبر اسلام(ص) در کتاب مقدس »، 32964.
[10]. دیلمی، حسن بن محمد، غرر الأخبار و درر الآثار فی مناقب أبی الأئمة الأطهار(ع)، محقق، مصحح، ضیغم، اسماعیل، ص 199 – 200، قم، دلیل ما، چاپ اول، 1427ق؛ «امام حسین چراغ هدایت و کشتی نجات»، ؛ «نام مبارک پنج تن بر روی میخ کشتی حضرت نوح (ع)»، 16807.
[11]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 26، ص 310 – 315، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق؛ «مقام و منزلت اهل بیت پیامبر(ص) در روز قیامت »، 74240.
[13]. ابن طاووس، علی بن موسی، سعد السعود للنفوس منضود، ص 37، قم، دار الذخائر، چاپ اول، بیتا؛ بحار الانوار، ج ‏11، ص 257.
[14]. سعد السعود للنفوس منضود، ص 34 – 36؛ بحار الانوار، ج ‏15، ص 239 – 240؛ «آشنایی با مؤمنین واقعی »، 802؛ «صفات مؤمن واقعی»، 59803؛ «مشخصات و ویژگی های شیعه»، 287.
[21]. بحار الانوار، ج ‏11، ص 197.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

 • هدف از خلقت انسان و جهان چه بوده است؟
  35679 خلقت انسان
  خداوند وجودى بی‌نهایت است و همه کمالات را دارد. و آفریدن(ایجاد کردن) فیض است و خداوند فیاض است. کمال فیاضیت او اقتضا می‌کند که هرچه را لایق آفریده شدن است بیافریند. پس خداوند آفرید، چون فیاض است؛ یعنى هدف و چرایى آفرینش در فیاضیت او است. از آن‌جا ...
 • آیا دیدن فیلم های شهوت انگیز برای یادگیری اعمال زفاف جایز است؟
  47367 نگاه به فیلم و عکس نامحرم
  شب زفاف اولین شب همبستری دو زوجی است که با یکدیگر پیمان زناشویی بسته و زندگی مشترک خود را شروع می کنند. این شب بسیار مهم و مبارک بوده و تأثیر زیادی در زندگی و آینده زوجین دارد به همین دلیل لازم است ...
 • من نماز صبح را قبل از اذان خوانده‌ام، آیا باید قضای آن را بجا آورم؟
  10985 زمان
  در فرض سؤال، لازم است هر مقدار از نمازهایى که می‌دانید قبل از وقت خوانده شده، به تدریج قضا کنید. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): لازم است هر مقدار از ...
 • آیا سرد مزاج بودن زن مجوزی برای جدایی و طلاق است؟
  25021 طلاق
  در ارتباط با موضوعات مطرح شده در پرسشتان باید گفت که مراجعه به متخصصین، شیوه مناسبی بوده که آن را برگزیدید، ولی باید مراقب باشید که در دام خرافات و افراد شیاد نیفتاده و وضعیت را از آنچه اکنون دچار آن هستید، دشوارتر نسازید. اما اینکه روابط سرد ...
 • آیا مقام کعبه بالاتر است یا کربلا؟
  15805 تاریخ اماکن
  روایاتی از اهل بیت(ع) در برتری زمین کربلا بر کعبه نقل شده است. البته کربلا مانند کعبه اعمال واجب ندارد؛ زیرا ممکن است جایی مقدس‌تر باشد، اما اعمال واجبی در آن وجود نداشته باشد؛ همان‌گونه که حضرت خضر(ع) از جهاتی داناتر از موسی(ع) بود، ولی مردم موظف بودند ...
 • آیا از نظر جامعه شناسان اسلامی جامعه اصالت دارد یا فرد؟ و یا نسبی است؟ دلیل هر کدام که باشد چیست؟
  14988 معیار شناسی (دین و اخلاق)
  اصالت که از کلمات کلیدی این بحث است، قابلیت معانی مختلف را دارد که به تبع آن بحث نیز کاملاً از یکدیگر متفاوت شده‌‌اند. در این‌جا دو معنا از اصالت را بیان می‌کنیم که بر اساس هر یک دو بحث جداگانه شکل گرفته است: الف. یکی از معانی ...
 • چه اتفاقاتی برای عائشه همسر پیامبر اسلام(ص) بعد از نبرد جمل رخ داد؟ آیا او مدتی در حصر خانگی به سر می‌برد؟
  5332 جنگهای امام علی ع
  پس از اتمام نبرد جمل، امام علی(ع) فرمان داد تا عائشه را به منزل عبدالله بن خلف خزاعى - که همراه یکی از فرزندانش در همین جنگ و در سپاه عائشه بود و کشته شدند - ببرند. اما برای پاسخ به این‌که آیا این انتقال به نوعی حصر ...
 • آیا دعا و یا راه‌کاری برای دفع موریانه وجود دارد؟
  9126 دعا
  موریانه حشره‌ای است که شباهت ظاهری زیاد به مورچه دارد و با توجه به این واقعیت آن‌را مورچه سفید نیز می‌نامند.[1] و از آن در قرآن کریم با عنوان « دَابَّةُ الْأَرْض» یاد شده است:«هنگام مرگ حضرت سلیمان(ع)، وقتی حضرتشان در حالت ایستاده، بر ...
 • حکم شرعی شکار پرندگان در ماه‌های حرام چیست؟
  15363 نگهداری و شکار حیوانات
  شکار کردن، اگر منع قانونی نداشته و به قصد تفریح و خوش‌گذرانی نباشد، جایز است؛ اگرچه در ماه‌های حرام باشد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): این‌گونه امور تابع قوانین و ...
 • آیا سوراخ کردن گوش فرزندان(دختر و پسر) مستحب است؟
  31839 گوناگون
  یکی از مستحباتی که برای روز هفتم ولادت بچه نقل شده، سوراخ کردن گوش است. روایاتی که در این‌باره نقل شده دو دسته‌اند؛ در برخی از روایات سفارش به سوراخ کردن گوش پسر بچه شده است،[1] در برخی از آنها تنها لفظ «مولود»(فرزند متولد ...

پربازدیدترین ها

 • پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند؟ چرا اولو العزم نامیده شدند، و کتاب‌‌های آنها چه نام دارد؟ و چرا زرتشت و داوود(ع) اولو العزم نیستند؟
  663889 پیامبران و کتابهای آسمانی
  واژۀ «اولو العزم» در آیۀ 35 سورۀ احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است، و اولو العزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بودند. در روایات برای پیامبران اولو العزم شرایطی ذکر شده است:داشتن دعوت جهان‌شمول،داشتن شریعت و دین،داشتن ...
 • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
  475339 Laws and Jurisprudence
  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  474271 Laws and Jurisprudence
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  432393 معصومین
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  398473 جن
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده و ویژگی‌‏های زیر را برای او برمی‌شمارد:جن موجودی است که از آتش آفریده شد، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1]دارای علم، ادراک، تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  397583 Practical
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  356615 Laws and Jurisprudence
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  350485 Laws and Jurisprudence
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...
 • آیا خداوند به نفرینی که از دل شکسته باشد، توجه می کند؟ یا فقط دعاهای مثبت را اجابت می کند؟
  340510 Practical
  نفرین در آموزه های دینی ما مسئله ای شناخته شده است، چنان که در آیات و روایات آمده است: "بریده باد هر دو دست ابو لهب"؛ "از نفرین مظلوم بترسید که نفرین مظلوم به آسمان می رود". و... . منتها همان گونه که دعا برای استجابت، نیازمند شرایط است، ...
 • آیا از آیات قرآن می‌توان امامت علی(ع) را اثبات کرد؟
  312595 امام علی ع
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل‌سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در کتب خودشان نقل شده، می‌باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت‌جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی متوسل نشود و چشم را به روی حقیقت نبندد.در قرآن ...