جستجوی پیشرفته
بازدید
44804
آخرین بروزرسانی: 1399/05/26
خلاصه پرسش
آیا بوسیدن روی افراد (روبوسی) از نظر شرعی اشکال دارد؟
پرسش
آیا بوسیدن روی افراد (روبوسی) از نظر شرعی اشکال دارد؟
پاسخ اجمالی

با توجه به این که منظورتان را از این پرسش به طور واضح بیان نکردید، و خیلی کلی مطرح نمودید، از این رو ما با  طرح فروعات، به پاسخ آن می‌پردازیم.

کسی که رویش را می‌بوسند ممکن است یکی از افراد زیر باشد.

  1. همسر شرعی
  2. مَحرم (غیرهمسر)
  3. هم‌جنس
  4. بچه
  5. جنس مخالف

اول: بوسیدن روی همسر با لذت و بدون لذت و هر نوع التذاذ دیگر، هیچ گونه منع شرعی ندارد.[1]

دوم، سوم و چهارم: بوسیدن هم‌جنس (مرد نسبت به مرد و زن نسبت به زن)، بچه (هم جنس یا غیر هم جنس) و محرم؛ مانند، مادر، مادرزن، خواهر و ... اگر بدون قصد لذّت جنسی باشد اشکال ندارد، امّا اگر با قصد لذّت جنسی باشد حرام است.[2]

پنجم: امّا بوسیدن جنس مخالف (غیر از همسر، مَحرم و بچه) چه با قصد لذّت باشد و یا بدون قصد لذّت، حرام است. [3]

ضمن اینکه پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این زمینه چنین است:

  1. بوسیدن مرد نامحرم یا زن نامحرم با شهوت و بدون شهوت حرام است.
  2. بوسیدن محارم به غیر از همسر، با شهوت حرام است.
  3. سایر موارد بوسیدن جایز است.

لینک به سایت استفتائات

 


[1]. برای اطلاع بیشتر در این رابطه به نمایه «ملاعبۀ با همسر شمارۀ 6232» مراجعه نمایید.

[2].  برای اطلاع بیشتر در این رابطه به نمایه «دوستی و رابطۀ پسر با پسر و هم خوابی شمارۀ  8667» مراجعه نمایید.

[3]. ر. ک: نمایه 1408 (صحبت غیر مستقیم با نامحرم).

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها