جستجوی پیشرفته
بازدید
27733
آخرین بروزرسانی: 1393/04/17
خلاصه پرسش
قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» چیست؟ و در چه مواردی کاربرد دارد؟
پرسش
معنای «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» چیست؟ و کجا کاربرد دارد؟
پاسخ اجمالی
«الجمع مهما امکن‏ اولى من الطّرح»‏[1] یک قاعده اصولی است. معناى این قاعده این است؛ تا زمانی ‏که بین دلالت دو دلیل امکان جمع عرفى باشد، لازم است آن جمع صورت گیرد؛ یعنی اگر میان دو روایت، در نگاه اولیه تعارض و تفاوت‌هایی مشاهده شود، اگر بتوانیم بین آنها جمعی عرفی ایجاد می‌کنیم، و این بهتر از آن است که یکی از آن دو و یا هر دویشان را از مقام استناد خارج کنیم.
بحث در دو مقام است:[2] الف. دلیل قاعده؛ ب. شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعى.
الف. قاعده مزبور دلیلى غیر از حکم عقل ندارد؛ زیرا زمانى دو دلیل با هم تعارض خواهند کرد که شرایط حجیت در هر دو (از نظر سند و دلالت) کامل باشد. بنابراین، در فرض تعارض تنها مانعى که متصور است تکاذب دو دلیل نسبت به همدیگر است، و با فرض امکان جمع دلالى، بین دو دلیل تکاذبى در کار نخواهد بود. پس مقتضى بدون مانع است. در نتیجه راهى براى حکم به تساقط هر دو یا یکى از آن دو باقى نمی‌ماند.[3]
ب. قاعده مذکور شامل جمع تبرّعى[4] نمی‌شود: به‏ دلیل آن‌که برگشت جمع تبرعى به تأویل کیفى است، که نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است، و نه شاهدى از دلیل سوم برآن وجود دارد، طبعاً باید گفت: قاعده مزبور شامل جمع تبرعى نمی‌شود. و گرنه موردى براى دو دلیل متعارض باقى نمی‌ماند.
بنابراین قدر متیقن از این قاعده، جمع عرفى است؛ زیرا تعبد به دو امر متنافى محال است. در نتیجه باید یا هر دو را رها کرد، یا در انتخاب یکى از آن دو مخیّر بود، یا به مرجحات سندى و غیر آن متوسل شد، و چون در مورد جمع عرفى دو دلیل متنافى وجود ندارد، بنابراین عمل به هر دو دلیل محال نخواهد بود.
مثال جمع عرفى:
مانند این‌که در دلیلی آمده: سود گرفتن در قرض صحیح نیست و در دلیل دیگر آمده قرضی که دارای منفعت و سود باشد اشکالی ندارد. در نگاه اولیه بین این دو روایت تعارض وجود دارد ولی برای این‌که یکی از آن دو یا هر دو را کنار نگذاریم، بلکه بتوانیم به هر دو روایت عمل کنیم بین آنها جمع عرفی می‌کنیم و می‌گوییم: روایتی که می‌گوید سود گرفتن در قرض جایز نیست ناظر به جایی است که قرض دهنده شرط سود گرفتن نماید و اما روایتی که می‌گوید منفعت و سود در قرض اشکالی ندارد ناظر به جایی است که بدهکار با رضایت خود و بدون پیش شرط از سوی قرض دهنده مبلغی را هنگام پرداخت اصل قرض به طلبکار بپردازد. بنابراین به هر دو روایت عمل نمودیم.
برخی از موارد کاربرد جمع عرفی عبارت است از:
1. وقتى یکى از دو دلیل نص، و دلیل دیگر ظاهر باشد؛ مثلاً یکى خاص یا مقیّد، و دیگرى عام یا مطلق باشد. جمع بین آن دو این است که به خاص یا مقید عمل کنیم.
2. جایى که یکى از دو دلیل ظاهر و دیگرى اظهر باشد، اظهر بر ظاهر مقدم است؛ مثل این‌که‏ یکى عام و دیگرى خاص با دلالت ظنى باشد. مثلاً در یک مورد می‌گوید: اساتید را احترام کن(أکرِم) و در مورد دیگر می‌گوید: سزاوار است(ینبغی) احترام اساتید مبتدی؛ چون ظهور «ینبغى» در استحباب قوی‌تر از ظهور «اکرم» در وجوب است، پس ینبغى بر اکرم مقدم می‌شود، و جمع بین این دو، وجوب احترام علماى عادل و استحباب احترام علماى فاسق است.
3. در جایى که یکى از دو دلیل «حاکم» و دیگرى محکوم، یا یکى وارد و دیگرى مورود باشد، «حاکم» و «وارد» مقدم بر محکوم و مورود است.
4. هرگاه دو دلیل از نظر ظهور مساوى باشند، اما از نظر عرف هریک از دو دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر باشد. جمع بین آن دو در این است که در هر دو دلیل تصرف کنیم. به تعبیر دیگر هرگاه در یک یا هر دو دلیل قدر متیقن وجود داشته باشد و لکن فهم قدر متیقن از لفظ نبوده بلکه از خارج باشد.
مثال: در جایى می‌‏گوید: پول گرفتن براى مدفوع باطل است، و در جاى دیگر آمده فروش مدفوع ایرادى ندارد.[6] قدر متیقن دلیل اول مدفوع انسان است، همان‌گونه که قدر متیقن دلیل دوم مدفوع حیوان حلال ‏گوشت است. طبعاً با حمل هر دلیل بر قدر متیقن خودش رفع تعارض خواهد شد.[7]
 

[1]. ر.ک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 200، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چاپ چهارم، 1403ق.
[2]. همان ص 201.
[3]. همان.
[4]. جمع تبرعی در موردی است که دو دلیل از هر جهت مساوی باشند و امکان جمع بین ان دو نباشد مگر آن که یک از آن دو را بر خلاف ظاهرش حمل کنیم.
[5]. «اکرم العلماء، ینبغى اکرام فساق العلماء».
[6]. عن ابى عبد اللّه(ع) قال: «ثمن العذرة من السحت»، طوسى، محمد بن الحسن‏، ‏تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، خرسان، حسن الموسوى، ج ‏6، ص 372، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ق. عن ابى عبد اللّه(ع) قال: «لا بأس ببیع العذرة»، همان.
[7]. ر. ک: ولایى، عیسى، فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، ص 174- 175، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1387 ش.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • بزرگ‌ترین گناه نابخشودنی چیست؟
  80144 گناه و رذائل اخلاقی 1392/05/16
  گناهان یا کبیره‌اند یا صغیره، و اسباب مغفرت و آمرزش گناهان نیز سه چیز است؛ توبه، شفاعت و انجام کارهای نیک؛ مانند نماز و... . برخی از گناهان به وسیله شفاعت بخشیده می‌‌شوند، البته اگر شخص گنه‌کار، اهل ایمان و یکتا پرست باشد، برخی دیگر از گناهان ...
 • آیا خلاف قانون کشور عمل کردن مشکل شرعی دارد؟
  23981 رعایت مقررات و قوانین 1391/12/10
  تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی جائز نیست اما در فرض مثال، چنانچه شرایط معامله رعایت گردد معامله باطل نیست (یعنی فروشنده مالک پول شده و خریدار هم صاحب آن جنس می‌شود)، اما کسی که اقدام به این عمل می‌کند، مرتکب گناه شده است.ضمائم:پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به ...
 • آیا ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر و از غیر مسلمان جایز است؟ چرا؟
  46113 ربا و غیر مسلمانان 1394/12/27
  روشن است که در اسلام ربا گرفتن و ربا دادن (چه در قرض و چه در معامله)[1] جایز نیست، ولی این قانون در مواردی استثنا شده است. فقها در این زمینه می‌گویند: " اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد ...
 • چه عواملی باعث انحراف انسان از صراط مستقیم الاهى می‌شود؟
  27265 صراط مستقیم 1386/05/08
  شناخت عوامل انحراف از صراط مستقیم، مستلزم آشنایى با مفاهیم "صراط" و "مستقیم" است.معناى لغوى "صراط" بزرگ‌راه وسیع و روشن است و معناى "مستقیم" که از ماده‌‏ى "ق، و، م" بوده، شی‏ء بدون اعوجاج و انحراف است؛ از این‌رو، "راه مستقیم" که همان "صراط مستقیم" است ...
 • مقصود از علوم قرآنی چیست؟
  11732 علوم قرآنی 1392/07/15
  اصحاب پیامبر اسلام(ص) از همان روزهاى نخستین نزول قرآن در فهم و تحقیق این کتاب بزرگ علاقه و جدیّت عجیبى از خود نشان دادند و مطالب علمى ارزنده‌اى را از پیامبر و از سرچشمه فیّاض قرآن آموختند، که براى محققان و دانشمندان، تحقیقات مهمّى را فراهم ساختند که ...
 • آیا ضمیر «هو» اسم اعظم الهی است؟!
  4879 حدیث 1400/01/27
  کلمه‌ی «هو» هر چند در زبان عربی ضمیری است که به مرجعی برمی‌گردد؛ اما در برخی روایات، از این ضمیر به تنهایی به عنوان نام خداوند، بلکه بخشی از اسم اعظم خداوند یاد شده است.شیخ صدوق از امام علی(ع) نقل می‌کند: در شبی ...
 • برخی انسان‌های باایمان دچار سخت‌ترین گرفتاری‌ها می‌شوند. آیا این مشکلات را نیز می‌توان نشانگر محبّت خدا به آنان دانست؟!
  4198 حدیث 1397/12/21
  براساس برخی گزارش‌ها،[1] اگر خدای متعال بنده‌ای را دوست داشته باشد، او را مبتلا به مشکلات و گرفتاری‌هایی می‌کند تا بیشتر دست به دعا برداشته و خداوند تضرّع و زارى او را بشنود. به عبارت دیگر، همان‌گونه که گرفتاری
 • برای عید مبعث چه اعمالی ذکر شده است؟
  9287 مستحب 1398/04/23
  برای شب و روز بیست و هفتم ماه رجب که مصادف با روز مبعث است، اعمالی؛ مانند نماز، زیارت امام علی(ع)، شب زنده‌داری، دعا، روزه، فرستادن صلوات، غسل کردن، صدقه دادن، شاد کردن مسلمانان، دادن خیرات ذکر شده است. ...
 • در فقه اسلامی صلح به چه معنی است؟
  18192 Laws and Jurisprudence 1391/03/03
  صلح در لغت به معنای مسالمت و سازش آمده است.‏[1] صلح در موضوع جنگ و صلح و در موضوعات فقهی نیز با این معنای لغوی،تناسب بسیار دارد. تعریف صلح در فقه و حقوق فقها ...
 • مقصود از سدّ ذرایع و فتح ذرایع چیست؟
  21759 مبانی فقهی و اصولی 1393/02/27
  در منابع و مصادر استنباط احکام شرعی، و شرایط حجیت آنها بین علمای شیعه و اهل سنت اختلاف دیدگاه وجود دارد. علمای شیعه می‌گویند استنباط و استخراج احکام شرع باید از راه‌های علم و علمی باشد و تبعیت از مطلق ظنون را در رسیدن به احکام شرعی جایز ...

پربازدیدترین ها