جستجوی پیشرفته
بازدید
6264
آخرین بروزرسانی: 1393/10/17
خلاصه پرسش
فردی که در مناسک عمره در یکی از هفت دور واجب، سهواً وارد حجر اسماعیل شده و سپس ادامه داده، حکمش چیست؟
پرسش
حکم کسی که در مناسک عمره در یکی از 7 دور واجب، سهواً وارد حجر اسماعیل شده و پس از آن ادامه دور داده چیست؟
پاسخ اجمالی
طواف باید بر دور حجر اسماعیل باشد و داخل شدن به آن جایز نیست اما اگر به طور سهوی وارد شود حکم آن از نظر مراجع محترم این گونه است:
همه مراجع[1]: کسى که یک شوط طواف را از درون حجر اسماعیل(ع) انجام داده و بقیه طواف را ادامه داده باید یک شوط دیگر بجا آورد[2] و اگر نماز و بقیه اعمال را انجام داده آنها را نیز [بعد از تکمیل طواف] اعاده نماید[3].
 

[1]. موسوی شاهرودی، سید مرتضی، جامع الفتاوى مناسک حج‏، ص 120، نشر مشعر،‌تهران، 1428 ق.
[2]. آیات عظام: خوئى، تبریزى، سیستانى: اگر موالات فوت نشده و اما اگر موالات فوت شده طوافش ‏باطل است و باید آن‌را و اعمال مترتب بر آن‌را تدارک نماید و اگر وقت تدارک گذشته حجش باطل است آیة الله سیستانى اضافه فرمودند: ولى در فرض سهو و نسیان اعاده یک شوط و اعمال مترتبه کافى است.
آیة الله گلپایگانى، آیة الله صافى: اگر چهار شوط را تمام کرده و داخل حجر شده هر وقت فهمید ناقص را تمام کند و نماز طواف و اعمال مترتبه را ب‏جا آورد و اگر قبل از سه شوط و نیم بوده شوط‌هاى گذشته باطل است و باید طواف را از سربگیرد و بعد از آن نماز طواف و سعى و تقصیر را بجا آورد و اگر از سه شوط و نیم گذشته و به چهار نرسیده آن را تمام کند با دو رکعت نماز و بعد یک هفت شوط طواف و نماز و سعى و تقصیر را بجا آورد.
[3]. امام خمینى، آیة الله خامنه‌‏اى: اگر به اعتقاد صحت بقیه اعمال را انجام داده اعاده آن شوط و نماز کافى است.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها