جستجوی پیشرفته
بازدید
11394
آخرین بروزرسانی: 1393/08/05
خلاصه پرسش
چرا امام دوازدهم شیعیان با وجود پیروانی بسیار ظهور نکرده است اما محمد بن عبید الله ( امام دوازدهم اسماعیلی) با وجود پیروانی کمتر ظهور کرده است؟
پرسش
چرا امام دوازدهم شیعه امامی به نام محمد بن حسن عسکری با وجود پیروان بسیار از همان اول غائب بوده ولی امام دوازدهم اسماعیلی به نام محمد بن عبید الله با وجود پیروان کمتر دست به قیام زده و پیروز شده و حکومت [عباسی] را شکست داده و مصر و الجزائر را از قلمرو آنان خارج کرده و خود به عنوان مهدی موعود در در زمان امام دوازدهم شما حاکم شده و عده ای از پیروان امامی به مذهب او در آمده. پس چگونه می گوئید امام دوازدهمتان یاری نداشته یا مردم گناهکار بوده اند و ایشان غائب شده اند.
پاسخ اجمالی

قیام هایی که در طول تاریخ صورت گرفته یا بدلیل نقص در رهبران آنها یا بدلیل عدم آمادگی اکثریت مردمان در نهایت به پیروزی جهانی دست نیافته است ولی واقعه ظهور جهانی امام زمان(عج) ( امام دوازدهم شیعیان)  واقعه ای است که در آن بساط ظلم و جور از اساس برچیده خواهد شد و اثری از حکومت های بی دین و بی خدا باقی نخواهد ماند. تشخیص این امر که کی و چگونه قیامی منجر به پیروزی ظاهری و باطنی در تمامی جهان خواهد شد، با توجه به زمینه ها و مقدمات و آمادگی های لازم به عهده خداوند است و نمی توان مدعی شد که هم اکنون که یاران بسیاری دعوی متابعت از امام زمان را دارند واجب است که آن حضرت قیام کنند. بلکه خداوند خود آگاه است که چگونه امر خویش را به سرانجام مطلوب برساند

.

پاسخ تفصیلی

ناجی موعود که ظهور او به تمامی امت ها وعده داده شده، زمین را پر از قسط و عدل خواهد کرد بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده است. بنابراین واقعه ظهورِ نهایی و جهانی امام زمان(عج) واقعه ای شبیه به قیامت است که در آن بساط ظلم و جور از اساس برچیده خواهد شد و اثری از حکومت های بی دین و بی خدا باقی نخواهد ماند . قیام هایی که در طول تاریخ از طرف حق طلبان و ظلم ستیزان عالم صورت گرفته چه در بعد فرهنگی و معنوی و چه در ابعاد سیاسی تا به حال بدلیل نقص در رهبران آنها یا بدلیل عدم آمادگی اکثریت مردمان برای پذیرش حاکمی الاهی و کامل یا در نهایت با شکست مواجه شده یا به پیروزی جهانی دست نیافته و در حوزه ای محدود، منحصر شده است.

 

انقلاب جهانی مهدی موعود، انقلابی جهانی در ذات انسان هاست نه یک انقلاب مقطعی و نارس که در دراز مدت بدلیل عدم پذیرش باطنی توسط مردم محکوم به انزوا شود. هرچند در تمامی دوره ها انسانهایی هستند که خود را به حدی از کمال رسانده اند که می توانند از یاران امام زمان باشند وچه بسا ارتباط باطنی هم با آن حضرت داشته باشند (که خودِ همین امر کمال مطلوب انسانی در دوره غیبت است) اما منظور از ظهور نهایی واقعه ای است جهانی که محدود به عده ای خاص نبوده و بدون تقیه [1] و ضعف در کمال قدرت و تمکن در جهان بر قرار خواهد شد.

 

برخی امامان اسماعیلی هم که در طول تاریخ دست به قیام زده اند همچون بسیاری از اتقلابات و قیامها هیچ گاه جهانی نشده اند.

 

تشخیص این امر که کی و چگونه قیامی منجر به پیروزی ظاهری و باطنی خواهد شد، همچنین تشخیص زمینه ها و مقدمات و آمادگی های لازم برای این قیام ،در نهایت به عهده خداوند است و نمی توان مدعی شد که هم اکنون که یاران بسیاری دعوی متابعت از امام زمان را دارند واجب است که آن حضرت قیام کنند. بلکه خداوند خود آگاه است که چگونه امر خویش را به سرانجام مطلوب برساند.

 

بنابراین امام دوازدهم شیعیان ذخیره الاهی و آخرین حجت خداست و قبل از او بسیاری مقدمه سازان ظهور در بین بشریت ظاهر خواهند شد که خود بخشی از فرآیند ظهور آن حضرت محسوب می شوند اما ظهور خود آن حضرت باعث خواهد شد که هیچ اثری از ظلم و کفر در جهان باقی نماند و نمی توان تصور کرد که ظهور آن حضرت فقط تلاشی محدود برای تحقق این هدف نهایی باشد.

 

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به نمایه زیر مراجعه کنید:

علت ظهور نکردم امام زمان(عج) 1095 (سایت: 1146) .

علت غیبت امام عصر (عج) 1777 (سایت: 2396) .

 

 

[1]  «فیظهر حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافة احد من الخلق» کلینی، الکافی، ج1، ص 333. دار الکتب الاسلامیه، 1365.

 

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها