جستجوی پیشرفته
بازدید
50345
آخرین بروزرسانی: 1393/11/03
خلاصه پرسش
نام برخی صحابه که در زمان پیامبر(ص) به شهادت رسیدند را می‌خواستم؟
پرسش
آیا امکان دارد که نام‌های اصحاب رسول خدا(ص) را که در جنگ با کفار به شهادت رسیدند، ذکر کنید؟
پاسخ اجمالی
برای آگاهی بیشتر درباره معرفی و نام اصحاب پیامبر گرامی اسلام(ص) که در جنگ‌ها با کفار به شهادت رسیدند، باید به منابع تاریخی[1] مراجعه شود. در این‌جا تنها نام برخی از اصحاب پیامبر اسلام(ص) که در جنگ‌های مختلف با کفار به شهادت رسیدند، ذکر می‌شود.
غزوه بدر
1. عبیدة بن حارث (از بنى مطّلب بن عبد مناف)، 2. عمیر بن أبی وقاص (از بنى زهرة بن کلاب)، 3. ذو الشّمالین‏ عمیر (عمرو) بن عبد عمرو بن نضلة، 4. عاقل بن بکیر، 5. مهجع مولى عمر بن خطاب، 6. صفوان بن وهب‏ (أبی البیضاء)، 7. سعد بن خیثمه، 8. مبشر بن عبدالمنذر، 9. یزید بن حارث بن قیس بن مالک، 10. عمیر بن حمام.[2]
غزوه احد
1. ابو ایمن انصاری،‏ 2. أبو حبة بن عمرو بن ثابت‏، 3. أبو هبیرة بن حارث بن علقمة، 4. أنس بن نضر، 5. أنیس بن قتادة، 6. أوس بن أرقم أنصاری، 7. أوس بن ثابت‏ بن منذر، 8. إیاس بن أوس‏ بن عتیک أنصاریّ أشهلی، 9. إیاس بن عدیّ أنصاری، 10. ثابت بن عمرو بن زید.[3]
غزوه خندق
1. سعد بن معاذ، 2. أنس بن أوس بن عتیک، 3. عبد الله بن سهل بن رافع، 4. طفیل بن نعمان بن خنساء، 5. ثعلبة بن غنمه‏، 6. کعب بن زید.[4]
غزوه بنی قریظه
1. خلّاد بن سوید بن ثعلبة انصاری، 2. أبو سنان بن محصن بن حرثان،‏[5] 3. ابن عائذ، 4. منذر بن محمد.[6]
غزوه ذو قرد
1. محرز بن نضله، 2. وقّاص بن مجزّز مدلجى‏.[7]
غزوه خیبر
1. ربیعة بن أکثم بن سخبره‏، 2. ثقف بن عمرو، 3. رفاعة بن مسروح‏، 4. عبد الله بن هبیب، 5. فضیل بن نعمان،‏ 6. مسعود بن سعد بن قیس،‏ 7. محمود بن مسلمة بن خالد، 8. أبو ضیّاح بن ثابت بن نعمان، 9. حارث بن حاطب‏، 10. طلحة بن یحیى.[8]
غزوه موته
1. جعفر بن أبی‌طالب، ‏2. زید بن حارثة، 3. مسعود بن أسود بن حارثة بن نضله‏، 4. وهب بن سعد بن أبى سرح‏، 5. عبد الله بن رواحه، 6. عبّاد بن قیس بن عبسه‏، 7. حارث بن نعمان بن إساف‏، 8. عامر بن سعد بن حارث، 9. عمرو بن سعد بن حارث، 10. جابر بن عمرو بن زید.[9]
غزوه حنین
1. أیمن بن امّ أیمن‏، 2. یزید بن زمعة بن أسود، 3. سراقة بن حارث بن عدى‏، 4. أبو عامر أشعرى‏،[10] 5. مرّة بن سراقه انصاری،[11] 6. زید بن ربیعة،[12] 7. زهیر بن عجوة هدلی،[13]‏ 8. آبى اللّحم غفارى(عبد الله بن عبد الملک)‏،[14] 9. رقیم بن ثابت بن ثعلبة بن زید بن لوذان‏.[15]
غزوه طائف
1. ثعلبة بن زید،[16] 2. جلیحة بن عبد الله، 3. حارث بن سهل‏، 4. رقیم بن ثابت‏، 5. سائب بن حارث بن قیس‏، 6. سعید بن سعید بن عاص، 7. عبد الله بن أبى أمیّه‏، 8. عبد الله بن حارث بن قیس، 9. عبد الله بن عامر، 10. عرفطة بن جنّاب.[17]
 

[1]. در این تحقیق به برخی از این منابع تاریخی آدرس داده شده است.
[2]. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏1، ص 171 – 172، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1390ق؛ ابن هشام، عبد الملک، السیرة النبویة، تحقیق، السقا، مصطفی، الأبیاری، ابراهیم، شلبی، عبد الحفیظ، ج ‏1، ص 706 – 707، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، بی‌تا؛ واقدی، محمد بن عمر، المغازی‏، ج ‏1، ص 146، بیروت، اعلمى‏، چاپ سوم، 1409ق‏.
[3]. السیرة النبویة، ج ‏2، ص 122 – 126؛ المغازی، ج ‏1، ص 306 – 307؛ ابن حزم اندلسى،‏ جوامع السیرة النبویة، ص 132 – 137، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی‌تا.
[4]. السیرة النبویة، ج ‏2، ص 252 – 253؛
[5]. همان، ص 254.
[6]. ابن سید الناس یعمری‏، محمد بن محمد، عیون الأثر، ج ‏2، ص 109، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول‏، 1414ق.
[7]. السیرة النبویة، ج ‏2، ص 283.
[8]. همان، ص 343؛ المغازی، ج ‏2، ص 700.
[9]. السیرة النبویة، ج ‏2، ص 388 – 389؛ عماد طبرى، مناقب الطاهرین، ج ‏1، ص 235، تهران، سازمان چاپ و انتشارات‏، چاپ اوّل، 1379ش.‏
[10]. إعلام الورى، ج ‏1، ص 230؛ السیرة النبویة، ج ‏2، ص 459.
[11]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج ‏6، ص 62، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.
[12]. همان، ص 500.
[13]. همان، ص 475.
[14]. همان، ج ‏1، ص 168.
[15]. المغازی، ج ‏3، ص 922.
[16]. الاصابة فی تمییز الصحابة، ج ‏1، ص 518.
[17]. السیرة النبویة، ج ‏2، ص 486 – 487.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها