جستجوی پیشرفته
بازدید
111410
آخرین بروزرسانی: 1399/06/18
خلاصه پرسش
عقد موقت چگونه خوانده می‌شود؟ و شرایط و احکامش چیست؟
پرسش
برای ازدواج موقت، آیا می‌توان از فردی غیر روحانی برای جاری کردن صیغۀ عقد استفاده کرد؟ و شرایط لازم برای این عمل چیست؟
پاسخ اجمالی

برای اجرای عقد موقت(متعه) چند چیز شرط است:

  1. خواندن صیغۀ عقد؛ بدین معنا که در عقد موقت تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، بلکه باید به همراه انشای الفاظ خاص باشد.
  2. بنابر احتیاط واجب، صیغۀ عقد باید به عربی صحیح خوانده شود، اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست که وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنای "زوّجت" و "قبلت" را بفهماند.
  3. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغۀ عقد غیر دایم را بخوانند، بعد از آن‌که مدت عقد و مهریه را معین کردند، چنانچه زن بگوید: "زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم"؛ من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم. بعد(بدون فاصله) مرد بگوید: "قبلت»"؛ قبول کردم، صحیح است. یا این که وکیل زن به وکیل مرد بگوید: "متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم" و وکیل مرد بلافاصله بگوید: "قبلت لموکلی هکذا" این عقد صحیح است.
  4. تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.
  5. مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می‌خواند باید قصد انشا داشته باشند؛ یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‌خوانند زن به گفتن "زوجتک نفسی" قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد با گفتن "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خودش قبول نماید.
  6. کسی که صیغه را می‌خواند، باید بالغ و عاقل باشد.
  7. اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را می‌خواند در عقد زن و شوهر را معین کند.
  8. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیلۀ شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازۀ پدر و جد لازم نیست.
  9. زن در زمان اجرای عقد موقت، به عقد دایم یا موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد) و نیز در حال عده عقد دایم یا موقت فرد دیگری نباشد.
  10. زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.[1] البته شرایط و مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید به کتاب‌های فقهی و توضیح المسائل مراجعه شود.[2]

آنچه نقل شد بر مبنای فتوا و نظریات امام خمینی(ره) بود و ممکن است در مواردی نظر سایر مراجع، تفاوت مختصری    داشته باشد؛ لذا در صورتی که از مرجع تقلیدی غیر از ایشان تقلید می‌کنید، مجددا با ذکر نام مرجع تقلید، با ما مکاتبه نمایید.[3]

 


[1]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 449 تا 460؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 701 - 707 ، 734 - 736.

[2]. همان.

[3]. «روش خواندن خطبه عقد موقت و دائم»، 7383؛ «عربی بودن در صیغه ی ازدواج موقت»، 1098؛ «شرایط عقد موقت و اجراء صیغه»، 6837؛ «اجازه پدر در ازدواج موقت قبل عقد دائم»، 3411.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها