جستجوی پیشرفته
بازدید
5742
آخرین بروزرسانی: 1402/05/12
فلسفه
توضیحات

تعریف‌های مختلفی از فلسفه وجود دارد كه از جامع‌ترین آن تعاریف، می‌توان به این تعاریف اشاره كرد:

«علمی است كه از احوال موجود مطلق بحث می‌كند».

یا «علمی است كه از احوال كلی وجود بحث می‌كند».

و یا «مجموعه قضایا و مسائلی است كه پیرامون موجود بما هو موجود مطرح می‌شود».

در مورد ارتباط دین و فلسفه باید گفت اگرچه گروهی تلاش کرده‌اند تا با استفاده از برخی روایات ، فلسفه را در برابر دین قرار دهند؛ اما واقعیت آن است که دین و فلسفه رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. فلسفه یعنی استدلال‌های عقلی، برهانی و روش‌مند و طبیعی است که چنین استدلال‌هایی می‌تواند به عنوان ابزاری در خدمت دین قرار گیرد و از آن‌جا که موضوع فلسفه(موجود مطلق)، موضوعی کلی است و از وجود حقیقی اشیاء، علل و چگونگی مرتبه‌ی وجود آنها بحث می‌کند، و از طرفی محور مباحث اساسی دین(بخش اعتقادات) نیز جهان هستی و علل وجودی آن می‌باشد، رابطۀ دین و فلسفه تنگاتنگ‌تر از علوم دیگر است؛ زیرا روش و متد فلسفه، استدلال و اعتماد به براهین عقلی است، و در مباحث دینی نیز عقل در کنار نقل می‌تواند کاشف حقیقت دین باشد.

گفته می‌شود واژه‌ی فلسفه(philosophy)  یا «فیلوسوفیا» از دو بخش تشکیل شده است. «فیلو» به معنای دوست‌داری و «سوفیا» به معنای دانایی. و واضح است که دین نیز دوست‌دار دانش است.

تمام آنچه گفته شد در مورد اصل دانش فلسفه است، وگرنه همواره این امکان نیز وجود دارد که برخی نتیجه‌گیری های نادرست نیز در ضمن مباحث فلسفی مطرح شود و دفاع از کلیت یک دانش، به معنای دفاع از تمام جزئیات مطرح‌شده در آن نیست.

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها