جستجوی پیشرفته
بازدید
2165
آخرین بروزرسانی: 1402/05/12
تصور و تصدیق
توضیحات

«تصور» یعنی آنکه به چیزی فکر کنیم، بدون آنکه در صدد اثبات و یا نفی موضوعی باشیم، مانند تفکر به آسمان، اما «تصدیق» به معنای فکر کردن به چیزی به همراه حکم به اثبات و یا نفی می‌باشد، مانند آنکه «آسمان آبی است» و یا «خورشید بر گرد زمین نمی‌گردد».

توضیح آنکه اصطلاح «تصور و تصدیق» در نظر اهل منطق مربوط به انواع علوم است؛ یعنی علم به معنای مصدری، دانستن و حصول صورتی از شیء در ذهن، دو گونه است: یا تصور است که به معنای حضور صورت شیء بدون حکم نزد عقل است، و یا تصدیق است که به معنای حضور صورت شیء نزد عقل همراه با حکم است.

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها