جستجوی پیشرفته
بازدید
8433
آخرین بروزرسانی: 1403/04/26
شهدای کربلا (شهدای عاشورا)
توضیحات

در جریان قیام امام حسین(ع) و قیام خونبار عاشورا، ده‌ها نفر از پاک‌ترین شیعیان به شهادت رسیدند که قتلگاه بیشتر آنها در سرزمین کربلا بوده و تعداد اندکی نیز در نقاط دیگری چون شهر کوفه به شهادت رسیدند و البته در متون بسیاری از تمام آنان با عنوان شهدای عاشورا یا شهدای کربلا یاد می‌شود.

در مورد تعداد دقیق این شهیدان، آمارهای متفاوتی ارائه شده است که شهادت برخی از آنان از متواترات تاریخی بوده و تردیدی در آن نیست، اما در مورد گروهی از آنان نیز گزارش‌های پراکنده و گاه نادری وجود دارد که وجود یک نام در لیست پایین، لزوما بدان معنا نیست که شهادت آن فرد در کربلا مورد تأیید پایگاه می‌باشد، بلکه یک پژوهشگر با مطالعه منابع - که برخی از آنها ذیل هر عنوان در پاسخ‌های مرتبط بررسی شده - می‌تواند به ارزش استنادی گزارش‌ها پی ببرد. به هر حال این شهدا را می‌توان در چند گروه تقسیم‌بندی کرد.

[فرزندان امام علی ع] :

1 . امام حسین(ع)

2 . عباس بن علی

3 . جعفر بن علی

4 . عبدالله بن علی

5 . محمد بن علی

6 . ابو بکر بن علی

7 . عمر بن علی

8 . عثمان بن علی

9 . عباس (اصغر) بن علی

[فرزندان امام حسن ع] :

10 . ابوبکر بن الحسن

11 . عبدالله بن الحسن 

12 . قاسم بن الحسن

13 . عمرو (عمر) بن الحسن

14 . بشر بن الحسن

[فرزندان امام حسین ع] :

15 . علی بن الحسین (علی اکبر)

16 . عبدالله الرضیع (علی اصغر)

17 . ابراهیم بن حسین

18 . جعفر بن حسین

19 . حمزة بن حسین

20 . زید بن حسین

21 . محمد بن حسین

22 . عمر بن حسین

23 . قاسم بن حسین

24 . ابوبکر بن قاسم بن حسین

[فرزندان ابوالفضل العباس ع] :

25 . محمد بن عباس بن علی 

26 . عبدالله بن عباس بن علی

[شهدا از دودمان جعفر بن أبی طالب]:

27 . محمد بن جعفر بن أبی طالب

28 . عون بن عبدالله بن جعفر

29 . محمد بن عبدالله بن جعفر

30 . عبدالله بن عبدالله بن جعفر

31 . عبیدالله بن عبدالله بن جعفر

32 . حسین بن عبدالله بن جعفر

33 . ابوبکر بن عبدالله بن جعفر

[شهدا از دودمان عقیل بن أبی طالب]:

34 . مسلم بن عقیل

35 . عبدالله بن مسلم بن عقیل

36 . عبدالرحمن بن مسلم بن عقیل

37 . محمد بن مسلم بن عقیل

38 و 39 . طفلان مسلم

40 . ابو سعید بن عقیل

41 . محمد بن أبی سعید بن عقیل

42 . جعفر بن عقیل

43 . عبدالرحمان بن عقیل

44 . عبدالله بن عقیل

45 . محمد بن عبدالله بن عقیل

46 . محمد بن عقیل

47 . جعفر بن محمد بن عقیل

48 . حمزة بن عقیل

49 . علی بن عقیل

50 . عون بن عقیل

[دیگر شهدا]:

51 . منجح بن سهم؛ غلام امام حسین(ع)

52 . سلیمان بن عوف؛ غلام امام حسین(ع)

53 . سلیمان بن رزین؛ غلام امام حسین(ع)

54 . سلیمان بن ربیعة

55 . قارب دیلمی

56 . حارث بن نبهان

57 . عبدالله بن یقطر

58 . حبیب بن مظاهر

59 . زهیر بن قین

60 . أنس بن حارث

61 . قیس بن مسهر صیداوی

62 . مسلم بن عوسجة سعدی

63 . عبدالله بن قیس بن أبی عروة

64 . عبیدالله بن قیس بن أبی عروة

65 . جون (حوی)؛ غلام ابوذر غفاری

66 . حر بن یزید ریاحی

67 . غلام ترک حر بن یزید

68 . شبیب بن عبدالله

69 . حجاج بن بدر

70 . قاسط بن زهیر بن حارث

71 . کردوس بن زهیر بن حارث

72 . کنانة بن عتیق

73 . ضرغامة بن مالک

74 . جوین بن مالک

75 . عمرو بن ضبیعة

76 . یزید بن ثبیط

77 . عبدالله بن یزید بن ثبیط

78 . عبیدالله بن یزید بن ثبیط

79 . عامر بن مسلم

80 . سالم، غلام عامر بن سالم

81 . سیف بن مالک نمیری

82 . ادهم بن امیة

83 . عمرو بن قرظة

84 . عبدالرحمان بن عبد رب

85 . نعیم بن عجلان انصاری

86 . عمران بن کعب انصاری

87 . سعد بن الحارث

88 . [ابو]حتوف بن حارث

89 . ضباب بن عامر

90 . عبدالله بن بشر الاکلة

91 . سوید بن عمرو بن المطاع

92 . بکر بن حی تیملی

93 . جابر بن حجاج

94 . مسعود بن حجاج

95 . عبدالرحمان بن مسعود بن حجاج

96 . مجمع بن عبدالله

97 . عائذ بن مجمع

98 . عمار بن حسان

99 . امیة بن سعد

100 . نافع بن هلال جملی

101 . جنادة بن حارث سلمانی

102 . عمرو بن جناده انصاری

103 . جابر بن حارث سلمانی

104 . واضح رومی؛ غلام جناده بن حارث

105 . جبلة بن علی

106 . سعید بن عبدالله

107 . جندب بن حجیر

108 . حجیر بن جندب

109 . عمرو بن خالد صیداوی

110 . سعد (سعید) ؛ غلام عمرو بن خالد

111 . عبدالله بن عمرو بن عیاش بن عبد قیس

112 . أسلم؛ مولی عبدالله بن عمرو

113 . حارث بن امرئ القیس

114 . یزید بن زید بن المهاصر

115 . زاهر؛ مولی عمرو بن حمق

116 . کثیر بن عبدالله شعبی

117 . مهاجر بن أوس

118 . سلمان بن مضارب

119 . نعمان بن عمرو راسبی

120 . حلاس بن عمرو راسبی

121 . مجمع بن زیاد

122 . عباد بن أبی المهاجر جهنی

123 . عقبة بن صلت

124 . مسلم بن کثیر

125 . قاسم بن بشر (حبیب)

126 . زهیر بن سلیم

127 . رافع؛ مولی اهل شنده

128 . أبو ثمامة، عمرو بن عبدالله صائدی

129 . یزید بن عبدالله مشرقی

130 . حنظلة بن أسعد شبامی

131 . عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی

132 . عمار بن سلامة دالانی

133 . عابس بن أبی شبیب شاکری

134 . شوذب (غلام ابو شبیب شاکری)

135 . سیف بن حارث بن سریع

136 . مالک بن عبدالله بن سریع

137 . همام بن سلمه قانصی

138 . سوار بن حمیر الجابری

139 . عمرو (عمر) بن عبدالله جندعی

140 . هانی بن عروه مرادی

141 . بشیر بن عمر (عمرو) حضرمی 

142 . اسحاق بن مالک (اشتر)

143 . عبدالأعلی بن یزید کلبی

144 . ابراهیم بن حصین اسدی

145 . سعید بن کردم

146 . عبدالله بن أبی عروة غفاری

147 . عبدالرحمن بن أبی عروة غفاری

148 . یحیی بن سلیم مازنی

149 . رمیث بن عمرو

150 . نصر بن أبی نیزر

151 . أنیس بن معقل

152 . خفینة بن قیس

153 . سعد (شعبة) بن حنظله تمیمی

154 . أبو الهیاج عبدالله (علی) بن أبی سفیان

155 . بدر بن معقل (یزید بن مغفل)

156 . مالک بن دودان

157 . عمرو بن خلف

158 . خالد بن عمرو ازدی

159 . حجاج بن مسروق جعفی

160 . قرة (عثمان) بن أبی قرة غفاری

161 . ام وهب

162 . همسر وهب

163 . بریر بن خضیر همدانی

164 . زهیر بن بشر خثعمی

165 . عمارة بن صلخب ازدی

166 . عمرو بن أحدوث (جندب) حضرمی

167 . احمد بن محمد هاشمی

168 . عبدالله بن عمیر کلبی

169 . محمد بن بشیر حضرمی

170 . هلال بن حجاج

171 . وهب بن عبدالله بن عمیر کلبی

 و ...

 

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها