جستجوی پیشرفته
بازدید
4548
آخرین بروزرسانی: 1402/09/04
تسلسل، برهان تسلسل
توضیحات

«تسلسل» در لغت به معنای روان شدن آب و هر امری است که وجود آن موقوف به وجود دیگری باشد.

تسلسل در اصطلاح فلسفه، یعنی ترتب و ادامۀ سلسلۀ علت و معلول تا بی‌نهایت. به عبارت دیگر، تسلسل عبارت است از: ترتب امور غیرمتناهی به نحوی که مترتب لاحق، مترتب بر مترتب سابق، و به دنبال آن باشد. و بالاخره اموری که در ترتب وجودی به یکدیگر پیوسته باشند.

به عبارت دیگر اگر در یک فرایند پیاپی اعلام کنیم که سلسله علت‌ها و معلول‌ها تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد، این سخن قابل پذیرشی نبوده و بر این اساس باید به یک علت نهایی دست یابیم. خداباوران با استفاده از این اصل منطقی و فلسفی به اثبات خدا می‌پردازند که این روش به «برهان تسلسل» شهرت دارد.

تسلسل از لحاظ امور متسلسل اقسامی دارد:

الف) تسلسل در امور اعتباری که بر حسب اعتبارِ اعتبار کننده است.

ب) تسلسل در حوادث و امور فانی. این دو نوع تسلسل باطل نیستند.

ج) تسلسل در علل و معلول که عبارت است از: ترتب امور غیرمتناهی که هر مرتبتی علت لاحق و معلول سابق خود باشد. این نوع تسلسل باطل و محال است.

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها