Carian Terperinci
Pengunjung
168
Tarikh Kemaskini 2006/12/22
Ringkasan pertanyaan
Quranın adları hansılardır?
soalan
Quranın adlarını bəyan edin?
Jawaban Global
Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
Məcməül- bəyan təfsirinin müxtəlifliyi mərhum Təbərisi kimi bəzi təfsirçilər, yalnız 4 ad və Əbul- futuh Razi kimi digərləri isə 43 ad qeyd ediblər.
Bu adların bəzisi rəvayətlərdə də gəlibdir.
Jawaban Detil
Müsəlmanların səmavi kitabı olan Qurani- məcidin çoxlu ad və sifətləri var ki, onların bəzisi Quran elmləri alimləri vasitəsi ilə araşdırılıb və açıqlanmışdır. Çoxlu ad və ssifətləri qeyd etmək, bəzi alimlərin bu kitabın sifətlərini onun adları ilə qarışdırmalarına səbəb olubdur. Amma hər bir sifətin isim formasında işlədilə bilməsini nəzərə alsaq, bəlkə də sifətləri adların sırasında qeyd etnəyi demək olar. Necə ki, Əbul- Futuh Razi kimi böyük təfsirçilər bu ad və sifətlərin amısını Quranın adları sırasında gətiriblər.[1] O Quran üçün 43 ad qeyd etmişdir ki, onların bəzisi sifətdir.
Mərhum Təbərisi məcməül- bəyan təfsirində 4 ad qeyd edib və yalnız 1. Quran 2 Furqan, 3 kitab, 4 zikr, adlarını Quranın adları olaraq qeyd etmişdir.[2]
Amma Bədruddin Zərkəşi yazır ki, "Həraliy" bu barədə bir kitab yazıb və Quran üçün 90- dan çox ad və sifət qeyd edir.[3]
Ət- təmhidin müəllifi Qazi Uzəyzidən 55 ad Quran üçün qeyd edir ki, onun 43 adı, mərhum
Əbul Futuh Razinin qeyd etdiyi adlarla eynidir.[4]
Bu 55 ad (yaxud sifət) Quranın özündən görürülmüşdür.
Biz burada həmin adlara və bu ayələrin qeyd olunduğu ayələrə işarə edirik:
 1. Quran (Taha 2,- Nisa 82...)
 2. Furqan (Ənfal 29- Ali- imran 3- 4- Furqan 1 və.. )
 3. Kitab (Fatir 29- ,Nisa 105).
 4. Zikr (Ali- imran 58- Hicr 9)
 5. Tənzil (Şuəra 192- İnsan 23)
 6. Hədis (Zümər 23- Kəhf 6)
 7. Moizə (Yunus 57)
 8. Təzkirə (Haqqə 48)
 9. Zikra (Hud 120)
 10. Bəyan (Ali- imran 138)
 11. Huda (Bəqərə 2)
 12. Şufəa (Fussilət 44)
 13. Hökm (Rəd 37)
 14. Hikmət (Əhzab 34)
 15. Həkim (Ali- imran 58)
 16. Muhəymin (Maidə 48).
 17. Hadi (Cin 1- 2) [5]
 18. Nur (Əraf 157)
 19. Rəhmət (Nəml 77)
 20. İsmət (Ali- imran 3- 10)[6]
 21. Nemət (Zuha 11)
 22. Həqq (Haqqə 51)
 23. Tibyan (Nəhl 89)
 24. Bəsair (Qəsəs 43)
 25. Mübarək (Ənbiya 50)
 26. Məcid (Qaf 1)
 27. Əziz (Fussilət 41)
 28. Əzim (Hicr 87)
 29. Kərim (Vaqiə 77)
 30. Sirac (Əhzab 46)
 31. Munir (Əhzab 46)[7]
 32. Bəsir (Fussilət 3- 4).
 33. Nəzir (Fussilət 4)
 34. Sirat (Həmd 6)
 35. Həbl (Ali- imran 102)
 36. Ruh (Şura 52)
 37. Qəsəs (Yusif 3)
 38. Fəsl (Tariq 13)
 39. Nucum (Vaqiə 75)[8]
 40. Əcəb (Cin 1)
 41. Qəyyim (Kəhf 1- 2)
 42. Mubin (Yusif 1)
 43. Əli (Zuxruf 4)
 44. Kəlam (Tövbə 6)
 45. Qovl (Qəsəs 51)
 46. Bəlağ (İbrahim 52)
 47. Mütəşabih (Zümər 23)
 48. Ərəbi (Zümər 28)
 49. Buşra (Nəml 2)
 50. Ədl (Ənam 115)
 51. Əmr (Təlaq 5)
 52. İman (Ali- imran 193)
 53. Nəbə (Nəbə 1- 2)
 54. Vəhy (Ənbiya 45)
 55. Elm (Rəd 37)
Əlbəttə bu adların bəzisinə irad tutmaq olar. Yəni o kəlmənin bir sübut və təfsirə əsasən Qurana deyilməsi doğrudur və çox qəti təfsirlərə əsasən, o kəlmənin təfsirinin Quran olmaması mümkündür. Ona görə də alimlərin bir dəstəsi adların saını məsələn daha az deyiblər. Məsələn əgər sirati- mustəqimi Quran məna etsək, bu ad Quran üçün doğrudur.
Bunlar Qurandan əldə edilən adlardır.
Rəvayətlərin bəzisində Qurana "Mushəf"[9] deyilmişdir. Mərhum Molla Möhsin Feyz Kaşani, kafi kitabından bir hədis nəql edir ki, həzrət Sadiq (ə) bu sualın cavabında buyurdu: "Quran oxuyan zaman mushəfə bax. Çünki mushəfə baxmaq ibadətdir."[10]
 
 

[1] - Razi Əbul- futuh, Ruhul- cinan təfsiri, cild 1, səh 5 İsalamiyyə çapı.
[2] - Təbərisi, Məcməül- bəyan təfsiri, fənni rabi.
[3] - Mərifət, Məhəmməd hadi, Usuli- Quran, səh 106.
[4] - Həmin səh 106.
[5] - Bu ayədə "Hadi" " هادی" işlənmişdir. Bu ad ayədə olan "yəhdi" kəlməsindən götürülmüşdür.
[6] - Bu adı qeyd edərkən "vətəsimu" " و اعتصموا" ayəsindən istifadə olunub, çünki ismət adı ayədə qeyd olunmayıbdır.
[7] - Siraci- mirdən məqsədin Quran olması təfsirinə əsasən.
[8] - Nucumun Quranın tədrici nazil olmasına əsasən.
[9] - Quranda səmavi kitablara "suhuf" " صحف" kəlməsi deyilsə də, amma məshəf deyilməmişdir. Baxın: Əla 19.
[10] - Təfsiri- safi, cild 1, səh 44, İslamiyyə çapı.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  5207 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  5316 پیامبران و کتابهای آسمانی 2013/02/02
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...
 • Apakah ketaksuban sentiasa tidak baik? Sekiranya benar demikian apakah dalilnya.
  2222 گناه و رذائل اخلاقی 2015/05/23
  Taksub (تعصب) dan asabiyah (عصبیة) berasal dari kata dasar ‛aṣaba yang membawa makna urat dan saraf yang menghubungkan sendi-sendi.[1] Setelah itu sebarang perhubungan dan kaitan dinamakan taksub dan asabiyah. Taksub dan iri hati dalam beragama, kasih terhadap saudara mara, membantu dan ...
 • Dapatkah Anda jelaskan ciri-ciri rasm al-Usmani itu apa saja?
  20043 Ulum Al-Quran 2012/11/20
  Utsman Thaha adalah kaligrafer (khattât) terkenal dari Suriah yang hidup pada abad kontemporer. Naskah kaligrafinya memiliki banyak keunggulan seperti keteraturan, harmoni, tulisan yang sangat indah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah rumit tajwid. ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  3277 Huquq Dan Ahkam 2011/11/23
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Mengapa Allah (s.w.t) tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik?
  9318 هدایت الاهی 2012/07/18
  Petunjuk (hidayah) terbahagi menjadi beberapa bahagian: Petunjuk takwīnī yang bersifat umum iaitu fitrah tauhid; ertinya petunjuk primer yang dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Berdasarkan ajaran-ajaran al-Qur'an, pada peringkat pertama Allah (s.w.t) menganugerahkan petunjuk-Nya kepada seluruh manusia dan membuka jalan bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan ...
 • Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
  4418 تاريخ بزرگان 2011/07/19
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang ...
 • Quranın adları hansılardır?
  168 Tafsir 2018/12/11
  Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  6971 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...
 • Apa yang dimaksud dengan syaitan daripada golongan manusia?
  9033 ابلیس و شیطان 2012/07/18
  Syaitan merupakan kata umum untuk setiap entiti ṭaghūt, penderhaka dan golongan sesat, samada daripada golongan manusia atau daripada golongan jin mahupun daripada golongan yang lain. Syaitan bukanlah sebuah kewujudan yang khusus di dalam al-Qur'an, bahkan sehingga manusia yang jahat, tukang fitnah dan orang yang melakukan kerosakan juga ...

Populer Hits

Jejaring